סוכן הביטוח הוא החוליה המקשרת בין המבוטח לחברת הביטוח

מקצוע סוכן הביטוח מחייב הבנה של תחום המשפט אשר תסייע לסוכני הביטוח להתמודד בצורה טובה יותר עם תביעות המבוטחים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בעשרות רבות של פסקי דין שנידונו בבתי משפט בערכאות שונות נמצאו קשר הדוק לענף הביטוח בכלל וסוכני הביטוח בפרט. החל מבית המשפט לתביעות קטנות דרך בתי המשפט לעבודה, משפחה, תעבורה, המחוזי ועד העליון. דיני הביטוח נושקים בין היתר לדיני נזיקין, ירושה, עבודה, גמלאות ותעבורה. לעתים הם במתח עם הדין האחר ולעיתים מסונכרנים אתו.

לא בכדי, בשנים האחרונות רווחת תופעה של סוכני ביטוח שפונים ללימודי משפטים ומסיימים את לימודיהם כמשפטנים ועורכי דין מן השורה, בין אם כעיסוק עיקרי ובין אם כעיסוק משני.

מאז ומעולם חייב מקצוע סוכן הביטוח את העוסקים בו להיות "קצת" מכל סוג של מקצוע חופשי. כולנו מנהלי הסיכונים של לקוחותינו ומתוקף עובדה זו אנחנו מטפלים בכספים שלהם, לטווח קצר ולטווח ארוך, בסיכוני החיים, הבריאות, הרכוש והחבויות שלהם. נתון זה הופך את כולנו ברבות השנים לסוג של מנהלי חשבונות, כלכלנים ועורכי דין. עד כאן בצד החומרי.

בצד הרוחני, הפכנו להיות מעין פסיכולוגים עבור הלקוחות שלנו, אלו שאליהם הם פונים לראשונה בשעת צרה בכדי לבדוק מה אפשר לקבל, כמה ואיך. ואם לא, אז מה אפשר לעשות הכי נכון והכי מהר.

פרק ל"ג לחוק חוזה הביטוח דן בסוכן הביטוח. בסעיפים 32-36 לחוק ישנה התייחסות למעמדו של סוכן הביטוח. הסוכן הוא החוליה המקשרת בין הצדדים העיקריים לחוזה, וסעיפים אלו מסדירים את מערכת היחסים המשולשת שבין המבטח, המבוטח וסוכן הביטוח. אמנם החוק העיקרי המסדיר את יחסי חברת הביטוח עם הסוכן הוא חוק הפיקוח, אך את מערכת היחסים במשולש העסקי – מבטח, מבוטח סוכן, קובע חוק חוזה הביטוח.

העת הזו מחייבת את כל העוסקים בענף הביטוח (כמו בכל ענפי השירותים האחרים) להתייעל, להתמקצע, להתקדם טכנולוגית ולפעול במערכות דיגיטליות. אנחנו סוכני הביטוח מחויבים לעבור שינויים רדיקליים עקב רגולציה נוקשה ורודנית, ויש יאמרו כזו שממררת לנו את החיים. לאור כל אלו, עלינו להיות טובים יותר בכל תחום ורק כך נצליח לשמור ולשמר את העסקים שלנו.

הבנה בתחום המשפט היא דרך להבנת החיים, המינהל, הסדר הציבורי והצדק החברתי. בעבודתנו היום יומית, היא תאפשר לנו להתמודד עם אנשי תביעות בחברות הביטוח, מה שימנע מהן לדחות תביעה על כל צעד ותקל עלינו את המאבקים הבלתי פוסקים עמן.

חוק צרכני

יפה עשתה לשכת סוכני ביטוח שהפכה את חבריה למנויים ב"פסקדין" (ניוזלטר לאנשי משפט), קובץ של תמצית פסקי דין בתחומי המשפט הרלוונטיים לכל אחד על פי תחומי העניין שלו. זאת כמובן בנוסף לעובדה שלכל מחוז בלשכה יש יועץ משפטי מומחה בתחום הביטוח לכל שאלה ובעיה. העיתונות המקצועית תורמת גם היא את חלקה בפרסומי פסקי דין רלוונטיים לענף הביטוח מתוך כוונה להעשיר את ציבור העוסקים בענף.

בספרו של עו"ד דוד אור-חן נכתב כי "חוק חוזה הביטוח נתפש, וכך ראוי לו, כחוק צרכני מובהק: החוק נמנה עם החוקים שבהם מדינת סעד מודרנית באה לעזרת "האיש הקטן", מעין חוק להגנת הצרכן בין שאר החוקים בעלי מגמה זו…. מגמתו הכללית של החוק היא לשמור על המבוטח בפני הכוח העדיף של המבטח ובפני הפעלה וניצול של עמדתו העדיפה. בלשון אחר: החוק בא לתקן, ולו במעט את חוסר השוויון בין הצדדים לחוזה הביטוח. מגמה זו מתבטאת בהוראות השונות של החוק והיא משמשת נר מאיר לאופן פרשנותו". כל אי בהירות בפוליסה וכל פרשנות שלה תהיה לרעת המנסח (המבטח) ותמיד לטובת הלקוח (המבוטח).

תפקידנו כסוכני הביטוח להבין שמגמתו הכללית של חוק חוזה הביטוח אכן צרכני, שהאחריות המוטלת על המבטח גדולה מזו המוטלת על המבוטח שאנו מייצגים, מתוקף העובדה שהוא הצד החלש והפגיע יותר. במקרה של כשל ביטוחי, חשוב שלא נמצא את עצמנו לכודים בין האינטרסים המנוגדים של הצדדים לחוזה הביטוח, קרי המבטח מול המבוטח.

הבנה בתחום המשפט היא דרך להבנת חיים | צילום: Fotolia

שאלת הכשל הביטוחי עלולה להגיע לפתחנו ולפיכך יש לוודא שאנו פועלים בדיוק על פי לשון החוק ומסבירים למבוטח את כל העובדות העלולות לפגוע בו בשעת מבחן. עלינו להבהיר ולמנוע כל עמימות בחוזה הביטוח, להחתים אותו על כל הסכמה או אי הסכמה ולוודא שהוא מבצע כל מה שבידו כדי להפחית סיכונים. אחרי כל אלו עלינו לתעד את כל האמור, בין אם בהקלטה או בכתב, ובחתימת הלקוח.

סוכני הביטוח מקבלים בימי העיון של לשכת סוכני ביטוח הדרכות רבות עם היועצים המשפטיים של הלשכה בתחומים השונים, בעיקר אלו הנאכפים על ידי הרגולציה בעקבות התקנות והחוזרים הרבים "הנופלים" עלינו חדשות לבקרים ובכמויות אדירות. במאמר זה השתדלתי לחזור למחויבות הבסיסית שלנו לענף הביטוח, למקצוע סוכן הביטוח ובראש וראשונה לציבור המבוטחים שעליו פרנסתנו.

 

הכותב בוגר תואר שני בלימודי משפט

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email