סוכנות יונט למפקחת: הפסיקו את התופעה הפסולה של פנייה ישירה ללקוחותינו

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

יונט סוכנות לביטוח פנתה למפקחת על הביטוח וביקשה ממנה לפעול מול חברות הביטוח, שמשווקות מוצרים ללקוחות יונט באופן ישיר. "כידוע, חברות הביטוח מפעילות מוקדי קשרי לקוחות, שבמסגרתו הן מעסיקות עובדים שתפקידם הוא להתקשר עם לקוחות הסוכנים, בשם הסוכן, בניסיון לשווק פוליסות ביטוח או כיסויים ביטוחיים. המוקדים פועלים מכוח ההסכם שנחתם בין חברת הביטוח לסוכן, במסגרתו מוסר הסוכן לחברה את מאגר המידע שלו, הכולל בין היתר את נתוני ההתקשרות של לקוחותיו", נכתב.

ביונט מסבירים כי חברת הביטוח מתחייבת כי השימוש במאגר המידע של הסוכן יבוצע אך ורק לצורך שיתוף פעולה בין החברה לסוכן, אלא שהם נדהמו באחרונה לגלות כי גורמים שונים שעבדו במוקדי המכירות שמפעילות חברות הביטוח, עזבו את עבודתם עם מאגר הלקוחות של סוכני הביטוח, ואף פנו ללקוחות הסוכנים בהצעות לרכישת מוצרים.

"פנייה זו אליכם נעוצה אף בעובדה שחברות הביטוח נושאות באחריות שילוחית בגין התנהגותם של העושים שימוש במאגר המידע של הסוכנים, הן מכוח יחסי עובד-מעביד ששררו בין אותם גורמים לחברות הביטוח, והן מכוח הסכמי המוקד שנחתמו על ידן", נכתב. "לאור זאת, הנכם מתבקשים לעשות כל שעל ידכם כדי להפסיק לאלתר את התופעה הפסולה של פנייה ללקוחות סוכני יונט, תוך שימוש אסור במאגר הלקוחות שבבעלותם".

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email