סוכנים במגזר הערבי נתקלים בקשיים אל מול חברות הביטוח

הצעת חוק חדשה מנסה לפתור את הבעיה והנהגת הלשכה פועלת לשלב בתחום יותר סוכני ביטוח מהמגזר הערבי
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הבעיות המרכזיות איתן מתמודד סוכן הביטוח במגזר הערבי קשורות לרוב בהפקת תעודת ביטוח חובה במשרד הסוכן מול חברות הביטוח. החברות מערימות קשיים על סוכני הביטוח מהמגזר הערבי בטענה של שכיחות תביעות ביטוח בשיעור גבוה במגזר ולהפסדים בענף ביטוח החובה.

על פי החוק, כל בעל רכב מנועי מחויב בביטוח חובה לרכבו. הלקוח יכול לעשות את הביטוח באותה החברה גם אצל סוכן אחר, מחוץ למגזר, דבר שמבליט אפליה בוטה של סוכני המגזר הערבי. הבעיה אינה באשמתם ובמקום להעניש את הלקוח ההפסדי, הענישה חלה על הסוכן בעצמו שנפגע ישירות בפרנסתו, למרות שלרוב מדובר בבחירה מושכלת של הסוכן והוא בעל רישיון לעבוד מול חברות הביטוח המגוונות.

לצערנו, למספר רב של סוכנים אין יכולת לעבוד מול חברות הביטוח, כי הן מקשות על הסוכנים באמצעות חסימה או מניעת נגישות למערכות החברה. כך מתקשה הסוכן להפיק תעודת ביטוח חובה ללקוח שלו במשרדו ושוב נפגעת פרנסתו של הסוכן. לעומת זאת, לסוכנים מחוץ למגזר קל יותר בפתיחת מספרי סוכן בחברות ביטוח שונות בארץ.

סו"ב עאטף עדוי | צילום: עיד עדוי

אנו עדים לתופעה שהסוכן במגזר הערבי נאלץ לעבוד באמצעות סוכנויות מחוץ למגזר בכדי לשמור על פרנסתו וכדי לשחרר את הלקוח שלו – דבר בלתי נסבל.

בנוסף, לסוכן ביטוח חדש או צעיר מהמגזר הערבי אין הרשאה לפתוח מספר סוכן ובכך נמנעת ממנו הרשאה לכניסה למערכת חברת ביטוח כלשהי. זאת למרות שאין שום סיבה המונעת את זכות קיומו בענף הביטוחי. עובדה זו חוסמת בפני הדור החדש את האפשרות לעבוד בתחום.

משנים תפיסה

למרות מאבקינו ומאבק הלשכה, אני לא רואה שינוי או שיפור ביחס חברות הביטוח לסוכני המגזר הערבי. בהיותי סגן יו"ר הוועדה האלמנטרית ואחראי על בעיות המגזר הערבי בלשכה, ניסינו לתקן ולשנות את תפיסת חברות הביטוח כלפי סוכני המגזר. יזמנו בלשכה פגישות רבות עם חברות ביטוח שונות בהשתתפות ועדת ביטוח כללי בראשות סו"ב ישראל גרטי. כל זאת בניסיון לתקן את העוול ולשלב יותר את סוכני המגזר הערבי בעבודה מול חברות הביטוח.

על אף הפגישות הרבות בהן דנו בבעיות סוכני המגזר, חברות הביטוח התחמקו ואין שינוי כלשהו סוכנים במגזר הערבי נתקלים בקשיים אל מול חברות הביטוח בקליטת הסוכנים. לצערי, לא הועילו המאמצים הן מטעם נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד, והן מטעם הוועדה האלמנטרית שאני חלק בלתי נפרד ממנה.

בנוסף לכך, נפגשנו עם מספר חברי כנסת על מנת שיתמכו במאבק שלנו מול חברות הביטוח ומול משרד הממונה על הביטוח.

הצעת חוק

לאחר מספר התייעצויות הגענו למסקנה שהפתרון בשלב זה הוא הצעת חוק שתציל את המצב. את הצעת החוק ערכנו בלשכה בהשתתפות היועץ המשפטי של הלשכה, נשיא הלשכה ושאר החברים בוועדה האלמנטרית.

חבר הכנסת מיקי זוהר הגיש הצעת חוק המכונה "חוק חובת ההנמקה". החוק נועד לאסור אפליה בהתקשרות עם סוכן.

התקשורת עם סוכן – סעיפי חוק חובת ההנמקה:
1. מבטח לא יפלה סוכן המבקש להתקשר בהסכם בין סוכן למבטח בשל, מקום מגוריו, מקום עסקו או מוצאו.
2. מבטח לא יסרב להתקשר עם סוכן המבקש להתקשר בהסכם בין סוכן למבטח בשל מקום מגוריו, מקום עסקו או מוצאו.
3. סרב מבטח להתקשר עם סוכן המבקש להתקשר עמו בהסכם בין סוכן למבטח, ימסור לסוכן הודעת סירוב מנומקת בכתב.

אני סבור שלאחר מספר שינויים בחוק, וכן לאחר התייעצויות נוספות בין כל הגורמים (משרד האוצר, חברות הביטוח, הכנסת ולשכת סוכני ביטוח), קיים סיכוי גדול מאוד שהצעת החוק תעבור. בעקבותיה יחויבו חברות הביטוח לעבוד בהתאם להצעת החוק ובאמצעות הוראות מפורטות מרשות שוק ההון.

בנוסף לכך, יזמתי מפגש בסוכנות הביטוח שלי בטורעאן יחד עם נשיא הלשכה ויו"ר הוועדה האלמנטרית, ועם מספר חברי כנסת בהם סאלח סעד, עבד אל־חכים חאג' יחיא, עאידה תומא סלימאן ואחרים, שהביעו את תמיכתם ודאגתם למצב הקיים. בפגישה הוחלט לעבות את הצעת החוק עם שינויים שנדונו בפגישה וכן לחייב את חברות הביטוח לבדוק את דוחות הסוכן במכלול ענפי הביטוח ולא רק בענף החובה.

בפגישה עלו בעיות נוספות המעסיקות את סוכני המגזר, לרבות קידום דור המשך צעיר ושילובם בענף הביטוח.

שיתוף הפעולה התהדק

מתחילת הקדנציה הנוכחית של ליאור רוזנפלד וצוותו החדש, אנו עדים לשינוי משמעותי בתפיסתו של נשיא הלשכה ושיתוף הפעולה התהדק. אנו מקיימים פגישות לשילוב סוכני המגזר בעבודת הלשכה, תוך כדי ניסיון למצוא פתרונות לקידום מעמדם של סוכני המגזר שהינם נחשבים כחלק בלתי נפרד וחשוב בלשכה.

אני מקווה שנפעל ביחד בלשכה לקידום מעמד הסוכן באופן כללי, לחזק אותו בכל הכלים הדיגיטליים וגם בנושאים מקצועיים, תוך כדי הדגשת העדכונים בכל הנושאים החשובים. בנוסף לכך, עלינו לפעול על מנת לתת מענה לסוכני הביטוח מול חברת ביטוח ישיר ושחברות הביטוח שעובדות עם סוכנים יחדלו משיווק ישיר ללקוחות ללא התערבות סוכן. עלינו לדאוג גם לשיפור עמלת הסוכן ולדאוג לפרנסה בכבוד.

הכותב הוא סגן יו"ר הועדה לביטוח כללי בלשכת סוכני ביטוח

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email