סוכני ביטוח שהם חברי קיבוץ יוכלו לקבל עמלות

ח"כ איתן ברושי: "אני תקווה כי סיכום זה ימומש בקרוב וסוכני ביטוח שהם גם חברי קיבוץ לא יופלו עוד לרעה"
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
בעקבות פנייתו של חבר הכנסת איתן ברושי, מהמחנה הציוני, לוועדות הכנסת וממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, הוחלט כי חברות הביטוח יוכלו לשלם עמלות סוכן ביטוח גם לסוכן שהוא חבר קיבוץ.

 

עד עתה, בגלל תקנות המאפשרות לחברות הביטוח לשלם עמלות רק למי שהוא סוכן ביטוח, התקשו סוכני ביטוח שהם חברי קיבוץ לקבל את העמלות להם הם זכאים. בעקבות הפנייה של ח"כ ברושי לממונה על שוק ההון, הסכימה סלינגר לאפשר את העברת העמלות לקיבוץ עצמו ולא לסוכן ישירות, וזאת לאחר אישור הממונה. הובהר על ידי הממונה כי העברות כאלה יוכלו להתבצע רק באישור הממונה ולאחר שייבחן שאין השלכות מיסוי ושההעברות לא נעשות משיקולים אלה.


סלינגר | צילום: דוברות האוצר

"אני תקווה כי סיכום זה ימומש בקרוב וסוכני ביטוח שהם גם חברי קיבוץ לא יופלו עוד לרעה", אמר ח"כ ברושי. "רצינו להגיש הצעת חוק בנושא אך בעקבות שיתוף הפעולה של הממונים לא נאלץ להיכנס להליך חקיקה והדבר ייפתר גם בלעדיו".
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email