"סוכני הביטוח הוכיחו שהם בחזית הטיפול באזרחים במשבר הקורונה"

בנייר עמדה של הלשכה דורש הנשיא אייזיק לאפשר למבוטח שהפסיק לשלם פרמיה עקב משבר הקורונה לחזור לביטוח בתוך חצי שנה ללא הוכחת מצב רפואי/סקר רכוש. כמו כן, להאריך הוראת השעה בנושא הריסק הזמני
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

"במקרה שמבוטח מפסיק לשלם את הפרמיה כתוצאה מהמשבר הכלכלי, יש לאפשר לו לחזור לביטוח ללא הוכחת מצב רפואי או עריכת סקר רכוש תוך חצי שנה מיום הפסקת התשלום". כך דורשת לשכת סוכני הביטוח, במסגרת נייר עמדה שפרסמה לקראת דיון של ועדת הכלכלה של הכנסת שעסק בפגיעה של הקורונה בכלכלה. על נייר העמדה חתום נשיא הלשכה סו"ב שלמה אייזיק. הדיון שהתקיים ביום ב' השבוע לא הסתיים ויימשך במועד אחר. הלשכה הוזמנה להשתתף בדיון.

נייר העמדה עוסק בהשפעת נגיף האומיקרון על עולם הביטוח בכלל וסוכני הביטוח בפרט וכולל, בין היתר:

השפעה ברמת האזרחים

1. ירידה בפרמיה הנגבית/פניית אזרחים לביטול כיסויים ביטוחיים – דוגמאות:

– הגבלות התקהלות, סגירת עסקים שמהווים את מקור לחמם של הסוכנים נפגע עקב מגבלות המשבר והוביל, בין היתר, להוצאת עובדים שכירים לחל"ת ו/או פיטורי עובדים, כמו גם להפחתה בפרמיה הנגבית ממעסיקים הן באפיקים הפנסיוניים והן בכיסויים הביטוחים לעובדים.

עיסוקו של סוכן הביטוח חיוני לפעילות השוטפת של המשק והמענה הראשוני לאזרחים. צילום: shutterstock

– בהקשר לעזיבות עבודה נוכח המשבר נדרשת התערבות רגולטורית לאור העובדה כי ההסדרים הפנסיוניים הקיימים לא נתנו מענה למצבי קיצון דוגמת היעדרות ממושכת מעבודה, הגדרת מבחני הכנסה תואמי מצבי קיצון ודרישה לחיתום מחדש. יש להאריך את הוראת השעה בנושא הריסק הזמני) כיסוי זמני במקרה של עזיבת עבודה, או חל"ת ללא מעסיק חדש. בחודש מרץ 22 נעמוד על שנתיים לתוך מגפת הקורנה. כמו כן, הוראת השעה בגין משיכת כספי קרנות השתלמות שאינן נזילות עד סכום של 7,500 שקל הסתיימה כבר ביולי 2021 ויש לחדשה לפחות לרבעון 1 של שנת 2022.

– ירידה בנסועה של הלקוחות שגורמת לביטול פוליסות ביטוח מקיף או לצמצם את הביטוח – מבחינת המדינה כאשר בעלי כלי רכב מבטלים את הפוליסה שלהם, הכוללת בתוכה גם את הכיסוי לביטוח חובה (מכוח חוק הפלת"ד), החשיפה לנזקים לתושבי המדינה עולה ואף ההשפעה על קרנית שתאלץ לשלם תביעות במקרה בו לנהג הרכב הפוגע לא היה ביטוח בתוקף.

2. חוסר ודאות לגבי תנאי ההצטרפות העתידיים לביטוחים שונים – כך למשל, בהתייחס לחיתום רפואי בעת הצטרפות לביטוח, עולה השאלה האם יחולו בעתיד סייגים לגבי מי שחלה בנגיף והאם הדבר ישפיע על אופן תמחורו.

3. התערבות רגולטורית – יש לבחון התערבות רגולטורית המונעת מצב בו מבוטח הנקלע למשבר מקומי/עולמי נאלץ בעל כורחו לוותר על הכיסוי הביטוחי נוכח אותו משבר קיצוני ובשים לב כי המשבר עלול להוביל לפגיעה במצבו הבריאותי של המבוטח – מצב בו הוא נדרש לעשות שימוש בכיסוי הביטוחי.

מקצוע חיוני

4. סוכני הביטוח בחזית הטיפול לטובת האזרחים – מתוך ניסיון מגלי הקורונה הראשונים נוכחנו לגלות כי עיסוקו של סוכן הביטוח חיוני לפעילות השוטפת של המשק והמענה הראשוני לאזרחים, בין אם מדובר על קביעת ניתוח חרום ללקוח, בין אם בתיאום טיפול מציל חיים (השתלות בחו"ל, תרופות שאינן בסל הבריאות וטיפול בתביעות רכוש למיניהם). ומשכך, יש לוודא כי ככל ובעתיד המשק יידרש לסגרים הרי שיש להמשיך ולהציב את סוכן הביטוח תחת המקצועות החיוניים לפעילות המשק בשעת משבר.

סוכני הביטוח, כמו שאר העצמאים במדינת ישראל, נפגעים גם מהגל החמישי של הקורונה. סוכני הביטוח נדרשים להתמודד עם מצבים בהם משפחות איבדו את מקור פרנסתם ואין להם את היכולת הכלכלית לשלם את הפרמיות לביטוחים חשובים.

אנו דורשים במקרה של הפסקת תשלומי פרמיות כתוצאה מהמשבר הכלכלי כי לא תבוטל האפשרות לאזרחים לרכוש את הכיסוי הביטוחי בשנית, ללא צורך בהוכחת מצב בריאות ו/או סקר רכוש וזאת עד 6 חודשים מיום ביטול הפוליסה עקב אי תשלום.

דוגמאות נוספות, ספציפיות, לפגיעה ישירה בסוכן הביטוח:

– במקרה של מעסיקים הנאלצים לצמצם פעילותם העסקית תוך הוצאת עובדים לחל"ת או פיטורין מוצא עצמו סוכן הביטוח ממשיך לתת שירות על אף שאינו מתוגמל (שהרי ההפקדות אינן נמשכות). עבודת הסוכן במקרים אלו גוברת לאור העובדה כי הוא נדרש ליתן שירות במקביל למספר עובדים נוכח עזיבות עבודה ו/או יציאה לחל"ת בתדירות גבוהה יותר.

– ימי הבידוד האינטנסיביים פוגעים בסוכני הביטוח העצמאיים בהיותם מעסיקים – עובדים רבים נעדרים מהעבודה, לא אחת היעדרות העובד מקורה בבידוד ילדיו הקטנים. הדבר מוביל למעמסה כבדה על משרדיהם של סוכני הביטוח העובדים בהיקף מצומצם של כוח האדם.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email