”סוכני הנסיעות אינם כפופים לפיקוח על הביטוח ואינם רשאים לקבל עמלות“

עו“ד ג‘ון גבע מזכיר כי למרות ההנחיה המאכזבת של ביהמ“ש, סוכני הנסיעות יידרשו לעבור דרך ארוכה כדי לקבל רישיון למכור ביטוח
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

”פרקליטות המדינה לא הצליחה להסביר את המורכבות של ביטוח נסיעות לחו“ל“, כך אומר היועץ המשפטי לחברי הלשכה עו“ד ג‘ון גבע על הדיון שנערך ב-20 באפריל בבית המשפט העליון בשבתו כבג“ץ, ובו הוחלט כי החלת החוזר, המורה על מכירת ביטוח נסיעות לבעלי רישיון בלבד, שנועדה להיכנס לתוקף במאי 2015, תידחה לסוף 2015.

שופטי העליון הציעו כי סוכני הנסיעות יעברו קורס שבו יוכשרו למכור ביטוחי נסיעות. ואולם ההנחה כי מדובר בביטוח פשוט שכל סוכן נסיעות יכול למכור, כפי שהשתמע מדבריהם, אינה מדויקת. לדברי גבע, ”בביטוח נסיעות קיים רובד של נזק לרכוש ורובד של נזק לגוף. אמנם ביטוח רכוש הוא פשוט למדי, אבל הרובד הבריאותי מורכב מאוד. צריך לדעת איך לאפיין כל מבוטח לגופו ואת צורכיו, על פי פרמטרים כמו גיל, אופי הטיול – למשל, טיולי טראק, או צלילה, או ספורט אתגרי שונים בסיכון, לעומת טיול ’רגיל‘ בלונדון – מצבו הבריאותי ועוד מאפיינים שסוכן ביטוח הינו מיומן ומנוסה בביצוע תחקור המבוטח והתאמת הכיסוי הנדרש. בכל מקרה, החוק אינו מתיר תיווך בביטוח, אלא למי שיש בידו רישיון סוכן ביטוח, עבר הכשרה, עמד בבחינות והינו מפוקח על ידי הרגולטור.

”אם סוכן נסיעות לא יודע לאפיין נכונה את הצרכים של הלקוח, ולהסביר לו בפירוט שהוא יכול להיקלע לסיטואציה של השתלה, תאונה וכדומה, זו בעיה. אם חס וחלילה יקרה מצב כזה, אז יגיע המבחן של הטיפול בתביעה. האם סוכן נסיעות מיומן ובעל ידע בטיפול נכון בתביעת המבוטח, העברת הניירת הנדרשת, קשר עם בית החולים בחו“ל או הגורמים המקצועיים? ישנן עלויות אשפוז שיכולות להגיע ל-5,000 דולר ביום“.

על דברי השופט מני מזוז שטען כי קבוצת המבוטחים בעלי הצרכים המיוחדים היא קטנה יחסית, משיב גבע ”איך אפשר להגדיר מי נמצא בקבוצת סיכון? רגישות לתרופות, מצב בריאותי בעייתי, אשפוזים וכיו“ב מחייבים התייחסות מקצועית של בעל מקצוע מיומן כסוכן ביטוח, שהינו בעל רישיון ומפוקח על ידי המדינה-האוצר-הפיקוח על הביטוח. ילדים למשל לא צריכים ביטוח לחו“ל? גם הם מהווים קבוצת סיכון“.

גבע מבהיר כי על אף ההנחה שביטוח נסיעות הוא ביטוח פשוט וקל, מדובר במוצר ביטוחי המשלב כיסוי גוף ורכוש ועלול להתברר כי לא הותאם באופן מקצועי לצורכי המבוטח. ”הטיפול בלקוח לא מסתיים במכירה: הסוכן מטפל בתביעה, בתיעוד, מלווה את הלקוח לאורך כל הדרך. יש חוזרים מסודרים של הפיקוח בעניין יישוב תביעות, אכיפה, ביקורת ופיקוח. מי יפקח על סוכני הנסיעות ברובד הביטוחי? זה הרי לא בסמכותו של אף גורם חוץ מהפיקוח על הביטוח. כל הדברים האלה לא הוסברו באולם הדיונים, לפי הפרוטוקול. לא הודגשו המשמעויות הנלוות ומרחיקות הלכת של נזקי גוף“.

ככל שההצעה למתן רישיון לסוכני הנסיעות תתועל לאפיק של מימוש, היא בכל מקרה תהיה חייבת להיות נתונה להחלטת הרשות המחוקקת, מציין גבע. ”לעניות דעתי, אני לא רואה מצב של מתן רישיון סוכן ביטוח לסוכני נסיעות ללא תיקון חוק הפיקוח על ידי הכנסת, בחקיקה ראשית. אם הרעיון הזה אכן יבשיל לכדי הצעת חוק לתיקון חוק הפיקוח, תובא טיוטה של הצעת חוק להתייחסות כל הגורמים הרלוונטיים. כל הצדדים שיושפעו מחקיקה כזו, כמו הפיקוח על הביטוח, סוכני ביטוח, חברות ביטוח, סוכני הנסיעות ונוספים, יוזמנו ליטול חלק בדיונים בכנסת בוועדה המקצועית שתטפל בכך, ולהביע את דעתם והתייחסותם.

”לאחר מכן יתקיימו דיונים וההצעה תצטרך לעבור דרך ועדת חוקה, חוק ומשפט. ישנם שלבי חקיקה מסודרים, בהם קריאה טרומית, ראשונה, שנייה ושלישית. מי שיעסוק בתיווך בביטוח או במכירת פוליסות ביטוח יהיה חייב להיכנס תחת הפיקוח ולהיות כפוף לו. כיום זה אינו המצב. סוכני הנסיעות אינם כפופים לפיקוח על הביטוח ואינם רשאים לקבל עמלות בביטוח“.

גבע מסביר, כי על אף שהחלטת בג“ץ הינה מפתיעה, הואיל והנושא המרכזי הינו מכירת ביטוח על ידי מי שאינו מחזיק ברישיון כדין ובניגוד לחוק, ”השורה התחתונה היא החלטה אופרטיבית שאומרת שהצדדים זקוקים ליותר זמן להידברות ולהיערכות ועל כן ניתנה אורכה ל-31 בדצמבר“. ב-15 באוקטובר יתכנסו שוב הצדדים. אם הם יגיעו להסדרה תבוטל העתירה, אך אם לא, יתקיים דיון בפני הרכב השופטים. גבע מדגיש כי בדיון האחרון בג“ץ לא הכשיר מכירת ביטוחי נסיעות לחו“ל בידי סוכני נסיעות, וכי ההחלטה שנתקבלה אינה מהווה פסק דין. ”ההחלטה הזו היא החלטה פרוצדורלית, שמציעה לצדדים פסק זמן כדי לאפשר הידברות ברוח הדברים שנאמרו בישיבה“.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email