סופי: סוכני ביטוח לא יכולים למכור כתבי שירות לתיקוני חשמל

רשות שוק ההון רואה בקיומו של "כתב שירות מוצרי חשמל" כתב אחריות שאין לו מקום בעסקה למכירת פוליסת ביטוח
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בשנת 2015 ,לאחר שנים רבות של דיונים, הובא לסיומו נושא כתבי השירות. חוזר "כתבי השירות ואופן שיווקם" הגדיר את הוראות הפיקוח החלות על סוכני הביטוח וחברות הביטוח במכירת כתבי שירות בתוך ומחוץ לפוליסה. החוזר נכנס לתוקף ב־30 ביוני 2016, והוא מאשר לסוכני הביטוח, המפוקחים על ידי משרד האוצר, למכור כתבי שירות ללא פוליסה.

החוזר בכפוף למספר סייגים המחייבים את סוכני הביטוח לוודא שספק כתב השירות שהם מוכרים עומד בהם כמו קיום ערבות ביצוע, הדגשת סעיפים המחויבים להיות כתובים בכתב השירות ומכירת כתב שירות העומד בהתאמה לפוליסה הנמכרת. סעיף נפרד בחוזר התייחס לכתבי שירות של תחזוקה. הסעיף החריג את האפשרות לרכוש כל כתב כיסוי אשר "יעניק שירות תחזוקה, שירות תקופתי, טיפול מניעה או תיקון מוצרים", שנקבע לגביהם כי הם לא ניתנים למכירה על ידי סוכן הביטוח.

חשוב לציין כי כל הספקים המוכרים לנו נערכו לחוזר שעבירו במהלך החודשים האחרונים אישורים לכך שחברתם פועלת על פי חוזר זה. אנו פעלנו מול הפיקוח במטרה לשנות מספר סעיפים בטיוטה הראשונית, ולשמחתנו כמה מהתיקונים אכן שונו. עם זאת, בנושא החשמל, האוצר לא הסכים לבקשתנו והחליט שלא לאפשר מכירת כתב שירות לתיקוני חשמל. במהלך החודשים האחרונים קיבלה הלשכה מספר פניות מסוכנים שביקשו לדעת אם מותר להם להמשיך למכור את מוצרי תיקוני החשמל, בדומה לריידרי הגרירה, ככתב שירות חיצוני לפוליסה.

Court, courtroom, law.
בשוק קיימות חוות דעת שונות בנוגע לסוגיה מהו "כתב שירות"

נבהיר כבר עתה שאנו מודעים לכך שבשוק קיימות חוות דעת שונות בנוגע לסוגיה מהו "כתב שירות", והאם כתב שירות לחשמל נכנס להגדרת הנוסח הקיים בחוק: "מסמך נלווה לפוליסת ביטוח הכולל תנאים למתן שירות למבוטח על ידי ספק שירות". לכל אורך הדרך היינו בדעה כי לנו, כלשכה, לא יהיה נכון להשאיר את הנושא בצורה אפורה, וחלילה לגרום לאי הבנות מצד ציבור הסוכנים. לאחר התייעצויות שונות, לרבות עם היועצים המשפטיים ואנשי רשות שוק ההון, הובן כי המסר העיקרי הוא שהרשות רואה בקיומו של "כתב שירות מוצרי חשמל", כתב אחריות שאין לו מקום בעסקה למכירת פוליסת ביטוח. לכן, יש להפריד לחלוטין את הזהות שעשוי מבוטח לייחס לכתב השירות כחלק מהפוליסה, כשמדובר בכתב שירות תחזוקה ותיקון שירותים.

השבוע שלחנו מכתבים אל ספקי השרות המוכרים וביקשנו מהם לוודא שאינם הופכים את הסוכנים לסוכני מכירות של מוצרי החשמל, וזאת על מנת שסוכנים לא יטעו לבצע את השיווק של כתבי השירות שלא על פי הוראות החוזר. חשוב לזכור כי הנכס העיקרי שלנו הסוכנים, הם המבוטחים, וכל עוד אנחנו שומרים על הוראות הדין, לרבות חוק מאגרי מידע, או חוק אחר, אנו רשאים לבצע הפניות לגורם מצד ג' שיבצע ללקוחות שיווק של מוצר כזה או אחר, שאינו מוצר הנלווה לפוליסות הביטוח.

הכותב הוא יו"ר הוועדה לביטוח כללי בלשכת סוכני ביטוח

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email