סטנדרטים חדשים מול חברות הביטוח

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

פתח דבר: לאור התחושה הגוברת בשנים האחרונות כי חברות הביטוח כבר אינן רואות בסוכן כמרכז העשייה שלהן בענף הביטוח, שמה לה לשכת סוכני הביטוח כמטרה לייצר סטנדרטים חדשים של ניהול מצוין, שיקום הענף, החזרת הכבוד המקצועי של סוכני הביטוח ואת שיווי המשקל הדרוש לענף. הלשכה פועלת לבטל את השיווק הישיר של חברות הביטוח. בעקבות פניות הלשכה, התחייבה חברת הראל שלא לשווק מוצרים ישירות ללקוחות סוכניהם והלשכה פועלת נמרצות לגרום לשאר חברות הביטוח ליישר קו ולהפסיק את השיווק הישיר. הלשכה דואגת גם כי עמלות הסוכנים לא ייפגעו כפי שקרה בשנים האחרונות: בימים אלה מוקם צוות שנועד לבחון את עמלות הסוכנים ולדאוג לשקיפות עמלות בחברות הביטוח.

  • מאבק בשיווק הישיר של החברות: ביוני שלחה חברת הראל מכתב לכל סוכני הביטוח שעמם היא עובדת והבהירה להם כי אינה מתכוונת לפנות ללקוחותיהם באופן ישיר, ללא הסכמתם. כחודש לפני כן שלחה החברה מכתב שצורף לדו"ח השנתי של עמיתי קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים של הראל, ובו נעשתה פנייה ישירה לכלל לקוחות החברה "לצורכי שיווק ודיוור ישיר של מוצרים ביטוחיים, פנסיוניים ופיננסים משלימים". בעקבות המכתב פנתה הלשכה להראל ודרשה הבהרות. הלשכה רשמה הישג משמעותי עבור הסוכנים, כאשר חברת הראל הבהירה במכתב לסוכנים כי לא התכוונה לפגוע בקשר עם לקוחותיהם. "הראל הבהירה לראשי הלשכה, כי תוסיף ותנהג בציבור סוכניה בהגינות בה היא נוהגת מאז ומתמיד וכי אין במאגר המידע או במכתב כדי לשנות מזכויותיהם של סוכניה ובתיק הלקוחות שלהם. בהתאם לכך, וכפי שהיא מחויבת במסגרת ההסכמים שבינה לבין סוכניה, הראל ו/או חברות הבת שלה מתחייבים שלא לפנות מיוזמתה ללקוחות סוכניה מכוח המידע או המוצרים שבהם מייצג הסוכן את הלקוחות בהצעות שיווקיות שלא בהסכמת הסוכן מראש ובכתב. במקרה שבשל שגגה הראל ו/או חברות הבת שלה יפנו ללקוחות, תיזקף מכירת המוצר לסוכן ותשולם לו עמלה על פי ההסכמים עמו", נכתב.
  • מוקד לטיפול בשיווק הישיר: בפברואר החלה לשכת סוכני הביטוח להפעיל מוקד לטיפול בשיווק הישיר של חברות הביטוח, בעקבות תלונות חוזרות ונשנות של סוכני ביטוח על כך שחברות הביטוח הגדולות מוכרות ביטוח באופן ישיר ללקוחות. המוקד נפתח בעקבות תלונות רבות שהגיעו ללשכה מצד סוכנים, על כך שחברות הביטוח פונות, באמצעות טלפנים, למבוטחים וללקוחות פוטנציאלים, ומספקות ביטוח באופן ישיר. בדרך כלל מדובר במוקדנים לא מקצועיים שפונים ללקוחות ופעמים רבות נגרם נזק למבוטח, מכיוון שמוכרים לו מוצרים לא מתאימים עבורו, או מערערים את אמון הלקוח בסוכן כשמציעים את אותו המוצר, באותה חברת הביטוח, במחיר נמוך יותר.
  • צוות לבדיקת שקיפות עמלות: בעקבות פניות רבות של סוכנים חברי לשכה, הוחלט להקים צוות שיבחן את שקיפות העמלות ויסייע לסוכנים לחשב את העמלה שמגיעה להם מחברת הביטוח, על פי ההסכם הספציפי שנחתם בין הצדדים. בימים אלה מתגבש מנגנון של יועצים בנושא עמלות ושל גופים שיבדקו את תקינות העמלות שמקבלים הסוכנים. כמו כן, מבוצעות פניות לחברות הביטוח בדרישה לשקיפות הדו"חות, כדי שכל סוכן יוכל לוודא, ללא מאמץ גדול, שהוא מקבל את העמלות בהתאם להסכם הפרטני שלו מול חברת הביטוח, בביטוח אלמנטרי ובמיוחד בביטוח חיים. הפניות של הסוכנים ללשכה היו בעיקר בשל אי בהירות וחוסר תקינות בחישוב העמלות בינם לבין חברות הביטוח, על פי ההסכם הספציפי שיש להם עם אותה חברה. כך, הוצפה הלשכה בטענות של סוכנים הפועלים במסגרת כלל ביטוח, על חיובים רטרואקטיביים של עמלותיהם מבלי יכולת לבדוק בכלל את נכונותם של אותם חיובים. הלשכה מצפה מחברות הביטוח לשקיפות מלאה בהתחשבנות בינן לבין הסוכנים הפועלים מסגרתם. לאור זאת, ומכיוון שההנהלה הנוכחית חרתה על דגלה את נושא השקיפות בין חברות הביטוח לסוכנים, החליטה הלשכה על הקמת הצוות שייתן מענה לסוכנים בבדיקת עמלותיהם, על פי הסיכומים הפרטניים של כל אחד מהם, עם החברה שבמסגרתם הם פועלים. ציבור הסוכנים מוזמן לפנות במידה שהוא חושב שנגרם לו עוול.
  • הארכת תקופת צינון לבכירים: לשכת סוכני ביטוח תומכת ביוזמת ח"כ זהבה גלאון לתיקון החוק, כך שתקופת הצינון של בכירים בשירות הציבורי המבקשים לעבוד במגזר הפרטי – למשל בחברות ביטוח, תעמוד על 3 שנים ולא שנה – כפי שמחויב היום. יוזמת גלאון, בשיתוף התנועה לאיכות השלטון, עלתה בעקבות מינוי עודד שריג – המפקח הקודם על הביטוח באוצר, לתפקיד יו"ר מגדל. דרישה זו תואמת את עמדת הלשכה. נשיא הלשכה אריה אברמוביץ אף התבטא לאחרונה בנושא וקבע כי אגף שוק הון הפך למכינה מקצועית של בעלי ההון.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email