סיריוס קיבלה אישור הממונה על ההגבלים העסקיים לרכישת השליטה בהפניקס

טרם התקבל האישור היותר משמעותי של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, אשר אם יוענק, העסקה תוכל להתבצע
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

חברת הביטוח סיריוס דיווחה השבוע כי קיבלה את אישור הממונה על ההגבלים העסקיים מיכל הלפרין על הסכם לרכישת כל יתרת אחזקותיה של קבוצת דלק (47.4%) בהפניקס. מדובר באחד מהאישורים הרגולטוריים הנדרשים למימוש העסקה, ואולם האישור המשמעותי יותר של דורית סלינגר, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, טרם התקבל. בעבר הקשתה סלינגר על מכירת הפניקס לחברה הסינית פוסון, שלבסוף ויתרה על העסקה בשל הקשיים הרגולטוריים.

ב־26 בנובמבר, בתום בדיקת נאותות, הודיעה חברת הביטוח הבינלאומית סיריוס (Sirius) לקבוצת דלק על רצונה לממש את האופציה לרכישת כל יתרת מניותיה של הקבוצה בהפניקס (47.4%) בתמורה לסכום של כ־2.3 מיליארד שקל במזומן. סיריוס מחזיקה כבר ב־4.9% ממניות הפניקס, ורכישת יתר המניות תביא אותה לשליטה בחברה.

בספטמבר האחרון חתמה דלק, שבשליטת יצחק תשובה, עם סיריוס על הסכם מחייב למכירת כל אחזקותיה (52.5%) בהפניקס תמורת 2.5 מיליארד שקל. השלב הראשון של העסקה התקיים כמה ימים לאחר מכן כשסיריוס רכשה מדלק בעסקה מחוץ לבורסה 4.9% ממניות הפניקס תמורת 208 מיליון שקל וקיבלה אופציה לרכישת כל יתרת אחזקותיה של קבוצת דלק בהפניקס. כחלק מההסכם ביצעה סיריוס בדיקת נאותות, ובתחילת השבוע הודיעה לדלק על רצונה לממש את האופציה.

בהתאם להסכם, הגישה סיריוס בקשות לקבלת היתר שליטה בהפניקס, לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, רשות ניירות ערך, הבורסה לניירות ערך והממונה על ההגבלים העסקיים, שכאמור אישרה את העסקה.

סיריוס היא חברת ביטוח גלובלית הפועלת בעיקר בארה"ב. מניותיה מוחזקות בידי קרן השקעות סינית פרטית בשם מינג שנג. הקרן מחזיקה בסיריוס באמצעות החברה הבת CMIH, שבה היא מחזיקה ב־82% מהמניות, וזו מחזיקה ב־94% ממניות סיריוס. סלינגר פסלה בעבר מכירת חברות ביטוח ישראליות לגופים בשליטה סינית. רק אם תעניק לסיריוס את היתר השליטה, מה שיכול לקחת חודשים, העסקה תוכל להתבצע.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email