סלינגר בוחנת השוואת עמלות הסוכנים בביטוח חיים לעמלות בקרנות פנסיה

רוזנפלד בתגובה דחופה לממונה: "מהלך שכזה הינו הטלת דופי ביושרה של ציבור שלם, פגיעה בחופש העיסוק וכן התערבות בוטה ביחסי יצרן־סוכן"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון דורית סלינגר, בוחנת בימים אלה את האפשרות להשוות את העמלות לסוכנים המותרות בביטוחי מנהלים, לאלו שבמוצרי הפנסיה האחרים. הרקע לבחינת הנושא ברשות עלה לאחר שהגיעו טענות לפיהם סוכני הביטוח מעדיפים למכור ביטוחי מנהלים כמכשיר פנסיוני ללקוחות חדשים, משום שהם מקבלים על מכירת מכשיר זה עמלות גבוהות מאשר בקרנות הפנסיה החדשות. ברשות מוטרדים מכך שבשנים האחרונות יש עלייה משמעותית במכירות ביטוחי מנהלים על חשבון מכירות קרנות הפנסיה החדשות. הרשות בוחנת מספר פתרונות, שהמרכזי בהם הוא כאמור השוואת העמלות המותרות לגבייה בין הפנסיה לביטוחי המנהלים.

הנושא פורסם לראשונה בתחילת השבוע ב"גלובס". מרשות שוק ההון נמסר ל"ביטוח ופיננסים" שהנושא אכן נמצא בבחינה.

בתגובה שלח נשיא לשכת סוכני ביטוח, סו"ב ליאור רוזנפלד, מכתב לסלינגר ובו הוא מבקש ממנה לעצור את פעילות הרשות בנושא עד לפגישה דחופה ביניהם. לרווחת היצרן בלבד במכתבו טוען רוזנפלד כי: "רק לפני כשלושה שבועות בכנס עיתון 'עדיף', וכן מספר שבועות לפני כן בכנס לשכת סוכני ביטוח באילת, הצהרת שאת מצפה לעבודה ושיתוף פעולה עם הנהגת הלשכה החדשה. הודעה שכזאת, באופן חד צדדי מבלי להתייעץ עמנו ולשמוע את דעתנו המקצועית, סותרת את הצהרתך ואני בהחלט מצפה לפגישה בינינו שתתואם לימים הקרובים, ובה נדון בין היתר בנושא זה".

רוזנפלד. "סוכני הביטוח נוהגים ביושר וכל שיקול זר אחר הינו מהם והלאה"

רוזנפלד מבקש במכתבו מהממונה לעצור את הפעילות בנושא, "שהרי עמדתנו הינה התנגדות נחרצת מהטעמים הבאים:
א. סוכני הביטוח נוהגים ביושר ובמקצוענות בבואם להמליץ למבוטח על מוצר פנסיוני וכל שיקול זר אחר הינו מהם והלאה.
ב. אין עוררין שהכיסויים הביטוחיים בחברות הביטוח טובים יותר בביטוחים מסוימים מהכיסויים הקיימים בקרנות הפנסיה, וגברתי אף ציינה זאת בעת שנדרשה לתביעה משפטית בה נבחן כיסוי ביטוחי של עמית קרן פנסיה בתביעת אובדן כושר עבודה.
ג. באפריל השנה נכנס לתוקף החוק הקובע ניתוק זיקה בין דמי הניהול ועמלת הסוכן, כך שסוכן הביטוח כבר אינו 'חשוד' בניגוד אינטרסים.
ד. מהלך שכזה הינו הטלת דופי ביושרה של ציבור שלם, פגיעה בחופש העיסוק וכן התערבות בוטה ביחסי יצרן־סוכן, יחסים מסחריים ועסקיים היוצרים שוק פנסיוני מגוון ומקצועי הרואה לנגד עיניו רק את טובת הלקוח.
ה. באם אנו ניגשים לבחון מי המרוויח ממהלך שכזה נמצא מרוויח אחד – היצרן בלבד.

"הקטנת עמלת הסוכן בביטוחי המנהלים לא תוזיל את עלות הפוליסה, לא תטיב בכל צורה עם המבוטח, אך תגדיל את שורת הרווח של היצרן בלבד. האם לזה מכוונת גברתי?".
עוד קובל רוזנפלד כי "בעוד שפנסיית ברירת מחדל (מוצר שכדאיותו מוטלת בספק רב) חדרה לשוק בתקופה זו, מכירת ביטוחי המנהלים נעצרה למספר חודשים בהיעדר כיסוי אובדן כושר עבודה".

לבסוף כותב רוזנפלד: "גברתי מודעת לעובדה שביצוע ביטוח המנהלים מותנה בבירור צרכים במסלקה הפנסיונית, מילוי מסמכי הנמקה והשוואה וכן גילוי נאות. ביצוע הפעולות הנ"ל מבוצעות על ידי סוכן ביטוח מקצועי ובעל רישיון, פעולות שלא תמיד מתקיימות על ידי נציגי מכירות ושכירים בקרנות הפנסיה. לאור כל זאת כאמור אבקש לעצור כל פעילות בנושא עד פגישתנו הקרובה".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email