סלינגר האריכה את ביטוחי אכ"ע הקבוצתיים בלבד עד 1 בנובמבר

תוקף ביטוחי אכ"ע פג ב־1 באוגוסט, ומאז אין מכירות של ביטוח זה אלא במסגרת קרן פנסיה. הלשכה: סלינגר מפקירה מאות מבוטחים ללא כיסוי ביחס למקצועם
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון דורית סלינגר, פרסמה טיוטת חוזר ובה היא מתירה רק למבוטחי אובדן כושר עבודה בביטוחים קבוצתיים, להאריך את הביטוח עד 1 באוגוסט. במקור פקע תוקף ביטוחי אכ"ע ב־1 באוגוסט, ומאז אין מכירות של אובדן כושר עבודה אלא במסגרת קרן פנסיה, וחלק גדול מהעובדים נחשפו למצב שבו לא היו מבוטחים. חברות הביטוח היו אמורות להביא לאישור הממונה את התכניות החדשות על פי הנחיות החוזר שלה מספטמבר 2016 – "קווים מנחים לעניין תכנית לביטוח מפני אבדן כושר עבודה", אך סלינגר סירבה לאשר אותן בטענה שהתעריפים שהחברות מציעות גבוהים מדי.

על פי טיוטת החוזר שפורסמה ביום חמישי שעבר, חברות שטרם התאימו את פוליסות אובדן כושר העבודה להוראות החוזר, ובמטרה לאפשר רצף ביטוחי למבוטחים בפוליסות קבוצתיות לאובדן כושר עבודה, מוצע לתקן את החוזר. לפי התיקון, יש לקבוע שמבטח רשאי להאריך את תקופת הביטוח בפוליסות ביטוח קבוצתיות למקרי אובדן כושר עבודה ששווקו בטרם מועד כניסת החוזר לתוקף, ותקופת הביטוח בהן הסתיימה עד למועד אישור פוליסה לביטוח אבדן כושר עבודה קבוצתית שהותאמה להוראות החוזר, וזאת לתקופה של עד שלושה חודשים, דהיינו, עד ליום 1 בנובמבר 2017".

בתגובה מסר סו"ב יובל ארנון, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכת סוכני ביטוח כי "לא ברורה התנהלותה של הממונה, אשר מצד אחד דואגת למבוטחים באכ"ע קבוצתי ומצד שני מפקירה במשך קרוב לחודש מאות מבוטחים שאינם מסוגלים לקבל פתרון מקצועי ונכון עבור הכיסוי של אכ"ע ביחס למקצועם".

"התנהלות הפיקוח בנושא שערורייתית". יובל ארנון

כאמור, נוצר מצב שמאז 1 באוגוסט בו סוכני הביטוח והחברות לא יכולים לשווק את אכ"ע, אלא במסגרת קרן פנסיה בה הוא מובנה. המוצר שצפוי להיפגע מהיעדר פוליסות אבדן כושר עבודה מאושרות הוא בעיקר ביטוחי המנהלים. הרקע לשינויים היה משום שהמוצר הקיים הוא בעייתי, ההגדרות בו אינן ברורות והכיסויים חלקיים, עובדה שהביאה לסכסוכים רבים בין מבוטחים לחברות הביטוח שחלקם אף הגיעו להכרעה בבתי משפט. מדובר במוצר שקיבל ציון של 65 בלבד במדד השירות של חברות הביטוח אשתקד. לאור הבעיות במוצר, פעלה לשכת סוכני ביטוח מול הרשות כבר לפני שלוש שנים לשינוי ולשדרוג המוצר.

התנהלות הפיקוח שערורייתית ארנון מוסיף כי "בעיניים שלי ובעיניים שלנו כלשכה, כל ההתנהלות בנושא שערורייתית. ב־1 באוגוסט הפיקוח החליט שהוא עוצר את כל ההמשכיות וקטע את הכל בבת אחת. מתנהל כיפוף ידיים בין הפיקוח לבין היצרנים וכמובן שזה בא בסוף על חשבון האזרח. כל חברה עושה כראות עיניה". הוא אף מסביר כי המצב החדש יוצר אפליה של ביטוחי הפרט: "אם הפיקוח מאריך את המועד של הביטוח הקבוצתי, אז שיאריך גם את האפשרות לפרט להצטרף בתנאים של האכ"ע הישן, ומה שהוגדר בביטוח הקבוצתי, שיוגדר גם בפרט. אין שום סיבה להפלות אדם שמצטרף באופן פרטי לתכנית פנסיונית למישהו שנמצא בביטוח קבוצתי או שפורש מביטוח קבוצתי".

לדברי ארנון, עיקר המחלוקת בין חברות הביטוח לרשות היא בתעריפים של האכ"ע החדש, אך לא רק: "קיימת גם בעיה עם חלק מהכיסויים שבחוזר וכנראה שיש כאן נושא של פרשנות או של מהות, אבל לא קיבלנו הסבר על מה בדיוק. האכ"ע החדש בנוי על בסיס עם נספחים. זה מעין ביטוח מודולרי שמאפשר לעטוף את הלקוח בכל מיני כיוונים. יש 11 נספחים שונים שאפשר להוסיף. אני מניח שישנם ויכוחים על פרשנויות של אותם נספחים או על חלק מההגדרות שלהם, כך שזה לא רק הנושא של התעריף, אבל הבנו שהוא הדומיננטי ביותר. ושוב, יש לקחת בחשבון שאנחנו כבר שנה אחרי שיצא החוזר. כנראה שאחד השיקולים של הפיקוח הוא הפעלת לחץ מלמטה, כאשר הוא חוסם את המצב הקיים. כך יבוא לחץ מלמטה על היצרנים כדי שהם יתגמשו. אבל ככה לא מנהלים מאבק. זה בא על חשבון הציבור, והסוגיה לא תיפתר בזמן הקרוב".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email