סלינגר הורתה לחברות לשלוח המחאה לפדיון לחוסכים עם יתרה עד 1,350 שקל

רק 13% מבעלי חשבונות קטנים לא פעילים, משכו את כספם. סלינגר: "ההוראה מאפשרת לחוסכים לקבל את כספם בפשטות"
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, פרסמה השבוע הוראות הדורשות מחברות המנהלות קופות גמל לשלוח המחאות לחוסכים בעלי חשבונות קטנים, לפדיון היתרה.

בהתאם לטיוטת ההוראות, החברות ישלחו לחוסכים שלהם יתרה הנמוכה מ־ 1,350 שקל באמצעות המחאה בדואר. הסיבה לפרסום ההוראות היא שבחשבון בו היתרה הצבורה נמוכה מ־1,350 שקל, דמי הניהול עשויים להיות גבוהים מהתשואה הצפויה ולשחוק את יתרת החשבון עד לאיפוסו. מרשות שוק ההון נמסר כי בקופות גמל קיימים כ־1.2 מיליון חשבונות עם יתרות נמוכות (עד 8,000 שקל) שאינם פעילים עוד. טיוטת ההוראות מתייחסת בשלב ראשון לכחצי מחשבונות אלו בהם נצברו עד ל־1,350 שקל.

עוד נמסר, כי בינואר 2016 נכנסו לתוקף תקנות המאפשרות לחוסכים שבחשבונותיהם עד 8,000 שקל למשוך את כספם בפטור ממס. מבדיקה שערכה הרשות נמשכו עד כה רק כ־ 13% מהחשבונות הללו. לאור ההיענות הנמוכה של החוסכים לממש את זכותם למשוך את כספי החיסכון והעובדה שדמי הניהול המינימאליים לחשבונות הקטנים עשויים לנגוס בכספי החיסכון עד כדי איפוסם, החליטה הממונה לנקוט בפעולה יזומה לתשלום הכספים לעמיתים.

הממונה על שוק ההון, סלינגר: "ההוראה היא בשורה צרכנית המאפשרת לחוסכים לקבל את כספם בפשטות באמצעות הליך שגרתי של פדיון המחאה בנקאית. כאשר זיהינו שחוסכים רבים אינם מממשים את זכותם החלטנו להנגיש ולפשט את התהליך לצורך מיצוי זכויותיהם הפנסיוניות".

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email