סלינגר הטילה קנסות בסך 14 מיליון שקל על גופים מוסדיים שחרגו מהוראות הפיקוח

כלל נקנסה בכ־10.5 מיליון שקלים  הקנסות הם בגין חריגות שהתגלו במהלך ביקורות שוטפות שביצע הפיקוח
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

דורית סלינגר, הממונה על שוק ההון, החיסכון והביטוח, הודיעה כי הטילה עיצומים כספיים בסך של 14 מיליון שקלים על גופים מוסדיים שחרגו מהוראות הפיקוח. לדברי המפקחת, "כחלק מתוכניתו האסטרטגית, אגף שוק ההון פועל להבטחת תקינות פעילותם של הגופים המוסדיים. האגף מבצע ביקורות ומאתר חברות אשר אינן פועלות כנדרש ופוגעות בציבור המבוטחים".

הפיקוח הציג רשימה של החברות שנקנסות ואת העבירות שבגינן הן נקנסו. כלל חברה לביטוח בע"מ קיבלה את הקנס הגבוה ביותר, בסכום של 7,034,000 שקלים בגין אי עמידה בהוראות חוזר שמאות ביטוח רכב (רכוש וצד ג'). בנוסף, מצאה הביקורת כי החברה שללה ממבוטחים קבלת הנחת השתתפות עצמית במוסך הסדר, מכיוון שבחרו בשמאי שאינו נמנה על רשימת שמאי החוץ של החברה. החברה חויבה להחזיר כספים למבוטחים שנשללה מהם הנחת השתתפות עצמית במוסך הסדר. עוד נמצא כי החברה השתמשה בשירותיו של שמאי חוץ כדי שיבצע עבורה ביקרות על שומות אחרות, בניגוד לאיסור על כך שנועד לצמצם את ניגוד העניינים ולמנוע מצב בו תהיה פגיעה בהחלטותיו של השמאי.

איחור בהעברת מידע

בנוסף מצאה הביקורת מקרים בהם סירבה חברת הביטוח לקבל את הכרעת השמאי, ולא פעלה בהליך ערעור כנדרש באמצעות שמאי מכריע. בנוסף, כלל חברה לביטוח וכלל פנסיה וגמל נקנסו בסכום כולל של 3,500,000 שקלים, בגין אי עמידת החברות בהוראות בנושא העברת מידע ונתונים למסלקה הפנסיונית. נמצא כי במספר רב של מקרים, החברות איחרו בהעברת מידע ללקוחותיה באמצעות המסלקה, בניגוד לזמן המענה הקבוע בהוראות הדין. בסך הכל נקנסה קבוצת כלל בכ־10.5 מיליון שקל.

חברת פסגות גמל ופנסיה נקנסה בסכום של 1.05 מיליון שקלים בגין ליקויים שנמצאו בתחום מתן הלוואות לעמיתים. הליקויים הם בתחומי תמחור ההלוואות, מעקב אחריהן וניהולן השוטף. איילון פנסיה וגמל נקנסה בסכום של 980,000 שקלים בגין אי תשלום ריבית פיגורים על איחור במשיכה. בביקורת חוזרת, נמצא כי החברה אינה משלמת את הפיצוי הנדרש בדין בגין איחור במועד להעברת כספי קופת גמל שנמשכו. הכשרה חברה לביטוח נקנסה בסכום של 903,600 שקלים בגין דיווחים שגויים למאגר המידע הסטטיסטי בענף ביטוח רכב חובה. בנוסף, החברה לא יישמה המלצות מבקר הפנים של החברה משנת 2011 לתיקון ליקויים, ועל המשך דיווחים שגויים למאגר המידע. ש. שלמה חברה לביטוח נקנסה בסכום של 700,000 שקלים בגין הפרות בתחום הממשל התאגידי, בין היתר בתחום פעילות הדירקטוריון וועדותיו. איי. די. איי חברה לביטוח נקנסה בסכום של 280,000 שקלים בגין אי עמידה בהוראות אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון לעניין נוסח ספח תיעוד שאלות ותשובות בעל הפוליסה, בענף ביטוח רכב חובה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email