סלינגר והמסלקה שוב בבג"צ: פורום מנהלי ההסדרים הפנסיוניים עתר נגד הממונה וחברת סוויפטנס

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

פורום מנהלי ההסדרים הפנסיוניים עתר אתמול לבג"צ נגד הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון באוצר, דורית סלינגר, ונגד חברת סוויפטנס בע"מ, מפעילת המסלקה הפנסיונית. פורום מנהלי ההסדרים הפנסיוניים מאגד בתוכו את סוכנויות הביטוח הגדולות בישראל, חלקן בבעלות חברות ביטוח וחלקן עצמאיות. העתירה הוגשה באמצעות עו"ד איל בריק ממשרד עורכי הדין יונתן, בריק ושות'.

היעדר סמכות

בעתירה טוען הפורום כי הממונה קבעה את חובת השימוש במסלקה הפנסיונית לצורך קבלת דוחות פרודוקציה בהיעדר סמכות. אי לכך, על פי דין, על החיוב להתבטל. מדובר בחיוב תשלום למסלקה בסך 12 שקל לשנה לכל תעודת זהות בגין "דוחות פרודוקציה", שהם דוחות המציגים את תמונת המצב הפנסיונית של הלקוח בחברת ביטוח או קרן פנסיה.

לטענת הפורום, החוק מסמיך את המסלקה הפנסיונית לבצע פעולות מוגדרות בלבד, אשר הפקת דוחות פרודוקציה אינה נכללת במסגרתן. בעניין זה ראוי לציין, כי לשר האוצר, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, סמכות להרחיב את הפעולות המותרות למסלקה, אך הוא לא עשה כך.

העלויות יגולגלו על הלקוחות

עוד נטען בעתירה, כי המסלקה הפנסיונית היא מונופול הפועל ברישיון משרד האוצר, ולפיכך מהות החיוב לקבלת דוחות פרודוקציה באמצעותה מהווה הלכה למעשה הטלת "מס מסלקה" על בעלי הרישיון, אשר יאלצו לשלם סכומים של מאות אלפי שקלים למסלקה הפנסיונית עבור מידע שהתקבל עד כה בחינם. הפורום רומז בעתירה כי "קיים חשש ש'מס המסלקה' מקורו בצורך להזרים כספים למסלקה הפנסיונית, אשר החברה המפעילה אותה והמדינה השקיעו בה סכומים של מיליוני שקלים, ואשר קיים ספק האם המודל העסקי יאפשר קיומה".

עוד מזהיר הפורום, כי "מס המסלקה" מגדיל את עלויות ניהול המוצרים הפנסיוניים, ומטבע הדברים עלויות אלה יגולגלו בסופו של יום על החוסכים, והכל בניגוד למטרה המוצהרת של הממונה על שוק ההון להוזלת עלויות המוצרים הפנסיוניים.

סלינגר. ממשיכה להסתבך בבג"צ
סלינגר. ממשיכה להסתבך בבג"צ

בקשה לצו ביניים

מנהלי ההסדרים הפנסיוניים בישראל מבקשים מבג"צ כצעד ראשון ליתן צו ביניים המאפשר קבלת דוחות הפרודוקציה גם במסגרת ממשקים ישירים עם החברות ולא רק באמצעות המסלקה, וכן להוציא צו על תנאי המורה לממונה לנמק מדוע לא תבוטלנה ההוראות בחוזר שעניינן בחיוב בקבלת דוחות הפרודוקציה באמצעות המסלקה הפנסיונית, וכנגד תשלום למסלקה הפנסיונית בלבד.

כזכור, לשכת סוכני ביטוח הגישה שתי עתירות לבג"צ נגד סלינגר והמסלקה; בעתירה השנייה ביקשה לשכת סוכני הביטוח להורות לסלינגר להסביר מדוע לא תתבטל החובה החלה על סוכני הביטוח לעשות שימוש במסלקה הפנסיונית, או לחילופין מדוע לא יתאפשר לסוכני הביטוח לקבל נתונים ישירות מהגופים המוסדיים במקביל לאפשרות לקבל את הנתונים באמצעות המסלקה. בית המשפט הורה לסלינגר להשיב בתחילה עד ה־19 במאי 2016 והאריך את התקופה בשבועיים נוספים.

בפורום מנהלי ההסדרים מציינים, כי הם אינם שוללים את האפשרות כי העתירה תידון יחד עם העתירה של לשכת סוכני הביטוח, אולם הם פועלים על מנת לקבל צו ביניים שיאפשר לחברות הביטוח להעביר להם את דוחות הפרודוקציה, עד אשר יקבל בית המשפט החלטה בסוגיה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email