סלינגר מגבילה את מכירת ביטוחי הנסיעות באמצעות גוף לא מפוקח

החוזר הסופי לגביי מעורבות גוף שאינו בעל רישיון בשיווק ומכירת ביטוח נסיעות לחו"ל ייכנס לתוקפו בנובמבר 2017. הלשכה: "תוקף כניסת החוזר היה צריך להיות מיידי"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, פרסמה עם תחילת שנת 2017 את החוזר הסופי שמפרט את הוראות ההתקשרות של גוף מפוקח עם גוף חיצוני, בעניין שיווק או מכירת מוצר ביטוח שאינו קבוצתי. סלינגר הגבילה את מכירת ביטוחי הנסיעות באמצעות גוף לא מפוקח (סוכני הנסיעות; ר.מ.) אם מוצר הביטוח לא כולל החרגות בשל חיתום רפואי, ותקופת הביטוח לא עולה על 30 יום.

תחילת החוזר מיום פרסומו, ב־1 בינואר 2017 , אולם לעניין ביטוח נסיעות לחו"ל ייכנס החוזר לתוקפו רק ב־1 בנובמבר 2017, מה שיאפשר לסוכני הנסיעות להנות גם ממכירת ביטוח נסיעות בעונת התיירות של קיץ 2017. בתגובה נמסר מהלשכה כי "אנו מברכים על ההכרה של הפיקוח על הביטוח בכך שרק בעלי רישיון יכולים ומורשים למכור ביטוח נסיעות לחו"ל. יחד עם זאת, במקרה זה, בו עמדת הפיקוח הינה חד משמעית – תוקף כניסת החוזר היה צריך להיות מיידי".

"נקבעו בחוזר זה הוראות בדבר ניסוח תכנית ביטוח נסיעות לחו"ל ואופן שיווקה, באופן שיבטיח כיסוי ראוי והליך מכירה הוגן"'

בנוסף פרסמה סלינגר חוזר סופי בנושא שוק ביטוחי הנסיעות לחו"ל. "לאור פניות שונות שהתקבלו לאורך השנים, בין היתר בנושאים הנוגעים לתוכנם של כיסויי הביטוח, סכומי הביטוח המוצעים ואופן שיווק הפוליסה למבוטח, נקבעו בחוזר זה הוראות בדבר ניסוח תכנית ביטוח נסיעות לחו"ל ואופן שיווקה, באופן שיבטיח כיסוי ראוי והליך מכירה הוגן", אמרה הממונה. "בחוזר נקבע כי סכומי הביטוח יהיו בהתאם לעלויות הצפויות בקרות מקרה ביטוח ובהתחשב, בין היתר, בעלויות הצפויות במדינת היעד. הכיסויים יורכבו מרובד ראשוני ובסיסי לתכנית הביטוח ורשימת הרחבות שניתן יהיה לרכוש מעבר לתכנית הבסיסית. בנוסף, חברת ביטוח תיידע את המבוטח בדבר השלכות מצבו הרפואי הקודם, ובמידת הצורך תציע לו הרחבה לפוליסה שתכסה מצב רפואי זה".

כמו כן, סכומי הביטוח יתאימו לעלויות הצפויות במקרה של אירוע ביטוחי, ובהתחשב בהוצאות במדינת היעד. מידע רפואי שינוי נוסף במבנה תכנית הביטוח הוא שעל מנת לאפשר למבוטח לרכוש כיסוי ביטוחי הולם ובהיקף שמתאים לו, נקבעה רשימה שכוללת את כל ההוצאות הרפואיות שיימכרו כרובד ראשון לכל המבוטחים. כתוספת לרובד הראשוני, נקבעו הרחבות אופציונליות שכל מבוטח רשאי להוסיף. תכנית הביטוח תסייע למנוע כשלים כתוצאה מחוסר מודעות של מבוטחים לכיסוי שרכשו. במטרה לאפשר רצף ביטוחי למבוטח שמעוניין להאריך את שהותו בחו"ל, קובעות ההוראות כי במידה והמבוטח יבקש, חברת הביטוח תחויב להאריך את תקופת הביטוח, בין אם תבע את הביטוח ובין אם לא, וכן יישמר המחיר בו רכש את הפוליסה המקורית.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email