סלינגר: "מהיום מסמך הנמקה מלא הוא ברירת מחדל בשיווק מוצר פנסיוני"

חברות הביטוח זועמות: מסמך ההנמקה סותר את יכולת השימור; הלשכה: עומס מיכוני מיותר על הסוכנים שספק אם יעמדו בו עד תחולת החוזר
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הממונה על שוק ההון, דורית סלינגר, פרסמה השבוע חוזר סופי ובו תיקון לנושא מסמך ההנמקה. על פי התיקון מסמך הנמקה מלא ישמש מעתה כברירת המחדל לכל שיווק פנסיוני ללקוח, בכפוף לחריגים ופניה למסלקה, גם אם לא מדובר בבעל רישיון חדש. גם שיחת שימור שמבצע בעל רישיון או גוף מוסדי, תחשב כמחייבת מסמך הנמקה מלא.

סלינגר | צילום: דוברות האוצר

עוד נקבע בתיקון כי "בעל רישיון יציין, בין יתר השיקולים, את העלות הכוללת של דמי הניהול במוצר הקיים של הלקוח והמוצר המומלץ. המליץ בעל רישיון על קופת גמל לקצבה יציין עלויות כאמור גם לגבי סוגי קופות הגמל לקצבה האחרות. העלות הכוללת תחושב בהתאם להוראות נספח ב'. עלות חודשית – בעל רישיון יפרט את הרכב העלות החודשית של מוצר הביטוח, לרבות קיומה של הרחבה ביטוחית ועלותה, ויציין האם העלות החודשית קבועה או עולה לאורך השנים. אם העלות החודשית קבועה יש לציין מהי. אם העלות החודשית עולה, יציין בעל הרישיון את העלות החודשית הנוכחית והעלות המרבית בשל מוצר הביטוח, ככל שקיים הנתון בממשק האחזקות. בעל רישיון יציין האם ניתנה הנחה וככל שניתנה הנחה, יפרט את שיעור ההנחה, תקופת ההנחה, התנאים להמשך מתן ההנחה והעלות המקורית ללא מתן ההנחה".

בתגובה אמר עו"ד עדי בן אברהם, יועמ"ש הלשכה: "אין לי אלא להצר כי שינוי כה דרמטי במסמך שהוא כה חיוני להליך השיווק הפנסיוני, נעשה בהנחיה מחייבת מהיום להיום וללא כל תקופת זמן מינימלית ליישום. חשוב לסוכנים לשים לב כי מסמך ההנמקה המלא הוא ברירת מחדל, ויתרה מכך יש לתת את הדעה לעובדה שבוטלו לא מעט פעולות שיווק שבעבר הצריכו מסמך הנמקה 'ממוקד', או 'סיכום שיחה' וכעת מיום פרסום החוזר חייבות מסמך הנמקה מלא. בנוסף, נספח ב' בנוסח המצורף הינו מסמך מסובך ומורכב לנוכח סוגי המוצרים הקיימים בשוק, ומדובר על אתגר לא פשוט למכן אותו בתוך שנה באופן שישקף בצורה כוללת ומלאה את הנתונים הנדרשים בו", ציין בן אברהם.

בנושא חיוב במסמך הנמקה מלא בשימור לקוח, טוען מנכ"ל איגוד חברות הביטוח גיא רוטקופף, שהנושא נמצא עדיין בדיון בוועדת הכספים במסגרת תקנות הניוד, וכי החוזר עוקף את הוועדה: "על רשות שוק ההון לכבד את הרשות המחוקקת, אך מעבר לכך קביעת עובדות מוגמרות באמצעות מסמך הנמקה לפני שהכנסת תאשר את התקנות, חותרת תחת המשמעות המשפטית של אישור ועדת הכספים – והופכת אותה לחותמת גומי". איגוד חברות הביטוח מתכנן לכנס דיון דחוף בנושא בוועדת הכספים.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email