סלינגר: מעסיקים מתחמקים מקיום מכרז פנסיוני והעובדים נפגעים

על פי נתוני רשות שוק ההון 1 מתוך 6 עמיתים חדשים הצטרף ב־2017 לקרן ברירת מחדל
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

"מהמידע שבידנו עולה כי גורמים בשוק מצאו דרכים לצרף עמיתים בדרך העוקפת את הוראות הרפורמה, בעיקר באמצעות מעסיקים השולחים לעובדים טופס או קישור להצטרפות ישירה לקרן פנסיה מסוימת. ההתחמקות של המעסיקים והחברות המנהלות מהליך תחרותי פשוט, מעידה על עומק ניגוד העניינים שבין המעסיק לחברות המנהלות, שלצערי פוגעת בעובדים. מעסיק הדורש בטובת עובדיו, לא אמור להתנגד להליך התחרותי, אלא אמור היה לאמץ זאת, ואולי אפילו כבר במועד תחילת הרפורמה".

כך אמרה הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון דורית סלינגר, בכנס באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע, שנערך ביום שני השבוע לרגל פרישתו לגמלאות של פרופסור אביה ספיבק. הממונה התייחסה בדבריה לרפורמה שתיכנס לתוקף בתאריך 1 באפריל 2018, יום ראשון הקרוב, במסגרתה יבוטלו ההסכמים הפנסיוניים בהם נגבו דמי ניהול מקסימאליים מעובדים, כלומר 0.5% מהצבירה ו־6% מההפקדות החודשיות. מעסיקים ועובדים יהיו רשאים להצטרף לכל קרן שיבחרו בה כולל לשתי קרנות ברירת מחדל של מיטב דש ושל הלמן אלדובי. סלינגר הדגישה כי דמי הניהול הממוצעים למצטרפים חדשים הם: 0.2% מהצבירה ו־2.54% מההפקדות.

"תתמקחו על דמי הניהול שלכם, ואם אתם בביטוחי מנהלים תבדקו גם כמה אתם משלמים על הביטוחים, ותשמרו על הכסף שלכם", אמרה הממונה. בהתייחסה לקרנות ברירת המחדל, ציינה כי מדובר באחת הרפורמות החשובות שהרשות יזמה ומקדמת. "כל עובד זכאי להצטרף לאחת משתי הקרנות שנבחרו. הקרנות מהוות גם פתרון עבור עובדים שאינם מאוגדים. תוצאות הרפורמה מציגות גידול במגמת המצטרפים לקרנות ברירת המחדל", אמרה.

לגבי חובת המעסיק לקיים הליך תחרותי בבחירת קרן פנסיה ברירת מחדל לעובדיו. "טרם הרפורמה המעסיק בחר את הקרן לפי ראות עיניו. בחירתו יצרה לעיתים ניגוד עניינים בין טובת העובדים לטובת המעסיק. כיום המעסיק חייב בהליך תחרותי כאשר הבחירה היא בהתאם לקריטריונים שנוצרו לטובת החיסכון הפנסיוני של העובדים, כלומר דגש על דמי ניהול, תשואה ושירות, הסבירה הממונה.

לדברי סלינגר, רוב המצטרפים לקרנות הפנסיה חותמים כיום על הסכמים שנוצרו טרם הרפורמה, כך שקיים פוטנציאל להגברת המצטרפים לקרנות ברירת המחדל. בעקבות כניסת ההוראה לביטול הסכמים עם דמי ניהול מקסימליים החל מסוף הרבעון הראשון של 2018 קיימת סבירות לגידול נוסף בשיעור המצטרפים לקרנות ברירת המחדל. יתרת ההסכמים יסתיימו לכל המאוחר במרץ 2019 ועקב כך אנו צופים גידול נוסף בשיעור המצטרפים לקרנות ברירת המחדל ולהגברת התחרות".

אבדן כושר עבודה

סלינגר התייחסה גם לפוליסות ביטוחי אובדן כושר העבודה ואמרה: "כמו בחלק ניכר מהוראות הרשות, גם יוזמה זו קודמה בשים לב לפאסיביות של החוסכים, ולפערי המידע והכוחות שבין הגופים המוסדיים למבוטחים. בבחינת מוצרי הביטוח פועלת הרשות להבטחת מוצרי ביטוח הוגנים ותעריפים הוגנים", הסבירה.

לדבריה, "ההוראות החדשות לאובדן כושר עבודה יוצרות אחידות בין הפוליסות במטרה להבטיח כי הביטוח יספק את צרכי המבוטח המצוי באובדן כושר עבודה, בניגוד למצב היום שבו קיים שוני רב בתנאי הפוליסות שבין החברות השונות. לפוליסות החדשות יתרונות נוספים לעומת הקיימות. למשל, מבנה גמיש אשר בנוי על תכנית בסיס אליה ניתן לצרף נספחים שעלותם גלויה למבוטח. הכיסוי הבסיסי מתומחר בנפרד מהנספחים באופן המאפשר השוואתיות ומגביר את התחרותיות בשוק".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email