סלינגר מקלה על חלוקת דיבידנדים בחברות הביטוח

למעט מגדל, הצליחו כל חברות הביטוח לעמוד בהוראות הקודמות ולחלק דיבידנד לבעלי המניות שלהן
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון דורית סלינגר, פרסמה ביום שני השבוע טיוטת "מכתב דיבידנד" ובו היא מקלה על חברות הביטוח לחלק דיבידנדים.

על פי הטיוטה, חברות הביטוח יהיו רשאיות לחלק דיבידנד בתנאי שלאחר ביצוע החלוקה יהיה לחברה יחס כושר פירעון (יחס הון עצמי מוכר להון עצמי נדרש), בשיעור של לפחות 100% לפי חוזר סולבנסי, וזאת לעומת 130% בהוראה הקודמת שלה.

סלינגר. הפעלת הלחץ פעלה

יש לציין, כי למעט חברת מגדל שבשליטת שלמה אליהו, הצליחו כל החברות האחרות לעמוד בהוראות הקודמות ולחלק דיבידנד לבעלי המניות שלהן. חברת מגדל ביקשה הקלות מסלינגר בנושא, וכנראה שהלחץ פעל. כאמור, אליהו לא מצליח לחלק דיבידנדים מחברת מגדל שבשליטתו,
וההקלה הנ"ל תסייע לנזילות שלו כדי לעמוד בחובותיו לבנקים.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email