סלינגר: על חברות הביטוח להשיב פרמיה למבוטחים שצורפו לביטוח חיים קולקטיבי ללא הסכמתם

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

המפקחת על הביטוח דורית סלינגר הוציאה בתחילת השבוע טיוטת הוראה למנהלי חברות הביטוח ובה דרישה על השבת דמי ביטוח, שבהם חויבו מבוטחים בעקבות ליקויים בהצטרפותם לביטוח החיים הקולקטיבי.

אגף שוק ההון במשרד האוצר ערך ביקורת בחברות הביטוח, שבה נחשף כי ב-2011-2012 התרחשו כמה מקרים שבהם צורפו עובדים ובני משפחותיהם לביטוחים קולקטיביים ללא קבלת הסכמה מפורשת בכתב, על אף שהמבוטחים שילמו על הביטוח, לפחות חלקית.

בעקבות הביקורת הורתה סלינגר כי יש לקבל את הסכמתם של המבוטחים לביטוח הקולקטיבי. באם הם אינם מעוניינים, או שאינם משיבים לפנייה, תבטל חברת הביטוח את הביטוח ותשיב פרמיה בגובה ששילמו החל ממועד הצטרפותם לראשונה ולכל היותר בשלוש השנים האחרונות, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית. אם המעסיק שילם חלק מהפרמיה – יוחזר לו הכסף.

סלינגר אף דורשת מחברות הביטוח להעביר לידיה תוך חודש לאחר ביצוע ההשבה של הכספים רשימת מבוטחים שחברת הביטוח לא הצליחה להשיג את תגובתם. עד סוף מרץ 2015 יצטרכו חברות הביטוח להוציא עבור אגף שוק ההון דו"ח ממבקר הפנים שלהן, שיכלול פירוט הליך ההשבה ובקרות נוספות שהיתוספו למניעת הישנות צירוף מבוטחים ללא הסכמתם.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email