סלינגר: על סוכנים לברר את צרכיהם הפנסיונים של מבוטחיהם

על פי טיוטת החוזר החדש, סוכן יזכה לעמלת הפצה, רק אם ישלים את הליך השיווק הפנסיוני, הכולל בירור צרכיו של המבוטח. סו"ב יובל ארנון: "המפקחת בחרה להתעסק בנושא העמלות הזניח, במקום לדאוג למקצועיות התהליך"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון דורית סלינגר, פרסמה טיוטת חוזר ובו הבהרות לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים).

לדברי סלינגר, "מביקורות שערכה הרשות בנוגע לצירוף עמיתים למוצר פנסיוני בכלל וצירוף עמיתים רבים ביחד למוצר פנסיוני בפרט, עולה שסוכני ביטוח פנסיוני לא נוהגים להיפגש עם עובדים טרם צירופם למוצר פנסיוני שנבחר כמוצר ברירת מחדל, אלא מצרפים את העובדים באמצעות רשימות שמעביר המעסיק".

סלינגר מזכירה, כי לפי סעיף 13 (א) לחוק הייעוץ "ביצוע רכישת מוצר פנסיוני בעבור לקוח תיעשה רק כחלק מייעוץ פנסיוני או משיווק פנסיוני ובהמשך לו". עסקה מוגדרת כ"התקשרות של לקוח או של קרובו עם גוף מוסדי, לעניין חיסכון באמצעות מוצר פנסיוני שלגוף המוסדי יש זיקה אליו, וכן ביצוע פעולות באותו מוצר פנסיוני". שיווק פנסיוני מוגדר כ"מתן ייעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החיסכון שלו".

לפי סעיף 19 א(ג) לחוק הייעוץ "גוף מוסדי לא ייתן לסוכן ביטוח פנסיוני טובת הנאה בקשר עם שיווק פנסיוני או בקשר עם ביצוע עסקה, למעט תשלום עמלת הפצה לפי הוראות סעיף קטן (א(2))". לפי סעיף 19 א(א)(2) לחוק הייעוץ "עמלת הפצה הנגבית, לפי סעיף 32 (ה)(1)(ב) לחוק הפיקוח על קופות גמל, מגוף מוסדי שלו זיקה למוצר פנסיוני, שבוצעה לגביו עסקה בעבור הלקוח".

סוכן יזכה לעמלת הפצה, רק אם ישלים את הליך השיווק הפנסיוני | צילום: Fotolia

 

אי לכך, מבהירה הממונה:
א. סוכן ביטוח פנסיוני שמבצע עסקה לגבי מוצר פנסיוני עבור לקוח, מחויב בביצוע הליך שיווק פנסיוני כפי שנקבע בהוראות החוק. כחלק מהליך השיווק הפנסיוני עליו לברר את צרכיו של הלקוח ולבחור עבורו את המוצר הפנסיוני ואת הגוף המוסדי המתאימים לו ביותר וכן לנמק
בכתב את המלצתו.
ב. גוף מוסדי רשאי לשלם עמלת הפצה רק במקרה שבו ביצע סוכן ביטוח פנסיוני עסקה כחלק מהליך של שיווק פנסיוני.

סו"ב יובל ארנון, יו״ר הוועדה הפנסיונית בלשכת סוכני הביטוח, מסר בתגובה: ״לשכת סוכני ביטוח דוגלת בכך שיש לחייב כל צרוף למוצר פנסיוני בפגישה פרונטאלית, במטרה שהעובד יקבל את הייעוץ הטוב והמתאים ביותר.

לצערנו, גם הפעם הפיקוח בוחר לעסוק בעמלות הסוכנים הזניחות, במקום בנושא החשוב ומשאיר את האופציה למעסיק לצרף עובדים ללא כל בדיקה מקצועית של צרכיהם. אנו מוחים על ההתערבות של המפקחת בתנאים המסחריים בינינו לבין היצרנים, ונפעל בכל החזיתות לתיקון העוולה".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email