סלינגר פרסמה טיוטת ביטוח אובדן כושר עבודה – כולל המלצות הלשכה

בין השיפורים שהוכנסו בלחץ הלשכה: אפשרות להצעת הרחבות לקרן פנסיה לכיסוי אבדן כושר עבודה לפי עיסוק, ותשלום גם על מקרה שאירע בתקופה של "בין עבודות"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

המפקחת על הביטוח, דורית סלינגר, פרסמה השבוע טיוטה שנייה לגבי "קווים מנחים לעניין תכניות לביטוח מפני אבדן כושר עבודה" (א.כ.ע). הטיוטה כוללת חלק גדול מהמלצות לשכת סוכני ביטוח כפי שהועברו לפיקוח על הביטוח בשנתיים האחרונות.

לפני כשנתיים וחצי, מיד לאחר הבחירות האחרונות לנשיאות הלשכה, הקים יובל ארנון, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני, צוות מיוחד לנושא ביטוחי אבדן כושר עבודה בראשותו של חיים גולדיס. "מדובר בביטוח בעייתי הנמצא בהגדרתו בתחום האפור, שלא כמו בביטוחים למקרה פטירה או יציאה לגמלאות שם ההגדרות לזכאות לכיסוי ברורות", הוא מספר. "בנוסף, מוצר א.כ.ע הוא מוצר בעייתי אשר חלק מהגדרותיו ניתנות לפרשנות שונה ולא פעם לקוחות אשר הגיעו למצב קשה נאלצו להתמודד עם חברות הביטוח במישור המשפטי כדי לקבל את כספם".

בחוזר מוגדר גם אופן הגדלת תגמולי הביטוח כתוצאה מגידול בשכר המבוטח
בחוזר מוגדר גם אופן הגדלת תגמולי הביטוח כתוצאה מגידול בשכר המבוטח

צוות הלשכה קיים מפגשים וישיבות עם צוות מקביל באגף הפיקוח על הביטוח באוצר. לפני כשנה פורסמה טיוטה ראשונה בנושא; הלשכה העירה את הערותיה, וכאמור בימים אלה פורסמה טיוטה שנייה לקראת חוזר סופי שאמור להיכנס לתוקף ב־1 בינואר 2017.

הגדרת עיסוק ספציפי

בין השיפורים שנכנסו בטיוטה החדשה בהמלצת הלשכה: "מטריה לקרן פנסיה" שבה נקבע כי מבטח יוכל להציע לעמיתים בקרן פנסיה הרחבות, כשאחת מהן היא הרחבה לכיסוי אובדן כושר עבודה לפי עיסוק ספציפי.

המלצה נוספת של צוות הלשכה שהתקבלה היא תשלום ביטוח א.כ.ע גם כשמקרה הביטוח קורה בתקופה של ”בין עבודות“, כלומר בתקופה בה המבוטח אינו משתכר. על פי הוראות הטיוטה, המבוטח יקבל פיצוי על א.כ.ע בהתאם להשתכרותו במקום עבודתו האחרון, והוא יוכל להמשיך את הביטוח במקום העבודה החדש ללא חיתום רפואי (חברות ביטוח).

בחוזר מוגדר גם אופן הגדלת תגמולי הביטוח כתוצאה מגידול בשכר המבוטח, ונקבע כי המבטח לא ידרוש חיתום רפואי עבור גידול ריאלי מוגדר בשכר המבוטח בפוליסה. עוד מוסדר בחוזר אופן קיזוז מהכנסות אחרות, כיסוי בתקופת היעדר עבודה, הגדרת עיסוק ושינוי עיסוק, חבות המבטח בעת שהיה בחו"ל ושיקום מקצועי.

לשכת סוכני ביטוח טוענת עדיין כי יש מקום לשינויים נוספים, והיא תתייחס לכך בתגובתה לטיוטה זו.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email