סלינגר קובעת את הכללים למכירה שקופה והוגנת של מוצרי ביטוח

לראשונה יהיה באחריות חברת הביטוח לברר את צורכיו של המועמד ולהתאים את המוצר הטוב ביותר עבורו
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר דורית סלינגר קובעת כללים למכירה הוגנת של מוצרי ביטוח על ידי חברות וסוכנים. המטרה היא להבטיח התנהלות שקופה והוגנת של חברות וסוכנים בתהליך הצירוף לביטוח, ולהגביר את מודעות המבוטחים לביטוח שרכשו.

ההוראות מגבירות את שקיפות הליך המכירה כלפי המבוטח ומגדירות את חובות חברת הביטוח והסוכן בשלבי המכירה ולאחריה. טרם חתימת חוזה ביטוח, חברת ביטוח או הסוכן יפעלו בהוגנות וימסרו למועמד לביטוח מידע מהותי לגבי העסקה. למועמד לביטוח יוצע לקבל בכתב את כל המידע שנמסר לו, כך שיוכל לערוך סקר שוק ולהשוות בין פוליסות שונות.

בין היתר, קובעות ההוראות כי לראשונה, באחריות חברת הביטוח לברר את צורכיו של המועמד ולהתאים את המוצר הטוב ביותר עבורו. כמו כן, ההוראות מסדירות שיווק יזום (למשל, באמצעות Call Centers) של מוצרי ביטוח ומחייבות את החברה לתעד את המידע שנמסר למבוטח.

בעת שיווק יזום, מחייבת הממונה את חברת הביטוח או הסוכן לבצע, בין היתר, את הנהלים הבאים:

  • נציג החברה או הסוכן יציגו בתחילת השיחה למועמד לביטוח את שמם, שם חברת הביטוח או הסוכנות, ואת העובדה שמטרת השיחה היא מכירת ביטוח.
  • שיחת מכירה יזומה תיעשה בהתאם למאפייני המועמד לביטוח, ובכלל זה גילו ושפתו.
  • בתחילת כל שיחת מכירה יזומה, חברת הביטוח או הסוכן יבקשו אישור להמשך פעולת השיווק. במידה והמועמד לביטוח השיב כי אינו מעוניין בפעולת השיווק, לא יפנו חברת הביטוח או הסוכן לאותו מועמד לביטוח במשך חצי שנה לפחות.

ההוראות פורסמו, בין היתר, על רקע ניתוח פניות ציבור שונות שהתבררו באגף. מהן עלה, כי שיחות השיווק לא כללו גילוי לגבי מטרת השיחה והזדהות של הגורם המשווק. עוד עלה מפניות ציבור שונות כי במקרים מסוימים ניתן למבוטחים מידע חלקי לגבי עסקת הביטוח, וכי לא התקבלה הסכמת המבוטחים לעסקת המכירה.

כך למשל, באחת התלונות התלוננה הפונה לגבי שיחת טלפון עם נציגת חברת ביטוח. לטענתה, בשיחה זו סירבה בכל תוקף להצעה לרכוש פוליסה חדשה ולא מסרה כל מידע בהתאם – לרבות מידע לגבי אמצעי תשלום. לדבריה, במהלך השיחה נאמר לה כי השלמת פרטים אישיים נועדה לעדכון מידע בפוליסה קיימת. בנוסף, היא מציינת כי לא קיבלה העתקי פוליסה או אישור על פתיחת פוליסה חדשה. הפונה מציינת כי ביקשה לקבל העתקים מהקלטת שיחת המכירה, אך לדברי נציגת חברת הביטוח ההקלטות אינן זמינות. במקרה זה, הפרמיות שנגבו על ידי החברה בגין הביטוחים הנ“ל הוחזרו לפונה.

פונה נוספת, אשה מבוגרת, הלינה על כך שבשיחת מכירה טלפונית שנערכה על ידי חברת ביטוח, לא הבינה מה פשר השיחה, ולדבריה הנציג מדבר מהר ולא ברור והיא אינה מבינה את הדברים הנאמרים. גם במקרה זה הפרמיות שנגבו על ידי החברה בגין הביטוח הנ“ל הוחזרו לפונה.

לדברי סלינגר, ”האגף מייחס חשיבות רבה להוגנות בתהליך המכירה, ומסירת מידע מהימן ומלא למועמד לביטוח טרם חתימת החוזה. ההוראות יגבירו את שקיפות המידע שנמסר למבוטחים, יאפשרו השוואה בין ביטוחים שונים ויסייעו ברכישה מושכלת של ביטוח“.

נשיא הלשכה אריה אברמוביץ אמר בתגובה כי ”היעד מספר אחת שנמצא בראש סדר העדיפויות של ענף הביטוח הוא הגינות. הגינות מול הלקוחות, בין חברות הביטוח לסוכנים, ובין הרגולציה לענף כולו. אבל אין הגינות בלי שקיפות. שקיפות היא אבן יסוד בעבודה מול הלקוחות. מה שהיה נכון לשנות ה-90 לא מתאים לעשור הנוכחי. אי אפשר לעשות יותר עסקים בישראל בהיחבא, ואסור שבענף הביטוח יהיו מקומות שהם נסתרים מן העין. ”הלשכה תומכת בכל מהלך שיוביל להגברת השקיפות במכירה ללקוח, ובבירור צורכיו של המבוטח בטרם צירופו לתוכנית ביטוח. רק בעל רישיון יכול לבצע איתור צרכים נכון באמצעות מכירה טלפונית, ולכן אנו דורשים לחייב את המוקדים הטלפונים להחזיק אך ורק בעלי רישיון כחוק“.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email