סלינגר: "רואים בחומרה דרישתה של חברה מנהלת מסוכניה לפעול שלא בהתאם להוראות החוק"

באגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון מגיבים לפרסום על הניסיונות של מגדל להימנע מרפורמת "עקוב אחרי" באמצעות טובות הנאה לסוכנים. מגדל: "מדובר במהומה על לא מאומה"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

פניית מגדל לסוכניה בהצעה לתגמל אותם בעשירות שקלים על כל טופס התנגדות של לקוח לאיחוד חשבונות פנסיה רדומים בקרן פעילה ממשיכה לגרור תגובות חריפות. "החוק מחייב את חברות הביטוח וסוכנים לפעול בנאמנות לטובת לקוחותיהם ולהימנע מכל שיקול זר. במקביל, המחוקק קבע כי טובת החוסכים היא לאחד חשבונות לא פעילים אל החיסכון הפעיל", נמסר מאגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר שבראשות דורית סלינגר. "האגף ינקוט בכל הצעדים הנדרשים נגד חברות וסוכנים שיימצא כי עברו על החוק ופגעו בחוסכים. נדגיש כי אנו רואים בחומרה רבה את דרישתה של חברה מנהלת מסוכניה לפעול שלא בהתאם להוראות החוק".

כפי שפורסם בגיליון האחרון של "ביטוח ופיננסים", מגדל פנתה אל סוכניה והציעה להם תגמול כספי (כ־50 שקל) על כל לקוח שיחתום על התנגדות לחשיפת מידע בפני האוצר על חשבונות רדומים שבבעלותו. בכך מנסה מגדל, להילחם ברפורמת האוצר שתיכנס לתוקף ביוני לאיחוד חשבונות פנסיה רדומים של לקוחות ממקומות עבודה שונים".

סלינגר: "החוק מחייב את חברות הביטוח לפעול לטובת לקוחותיהם"
סלינגר: "החוק מחייב את חברות הביטוח לפעול לטובת לקוחותיהם"

בתגובה לפרסום בשבוע שעבר, הביע אריה אברמוביץ, נשיא לשכת סוכני ביטוח את התנגדות הלשכה. "אנחנו מזועזעים שחברת ביטוח מעזה לבקש מסוכני ביטוח לעשות משהו שבעינינו יכול לפגוע בציבור ולהיות עוולה צרכנית", אמר נשיא הלשכה. "אני בטוח שסוכני הביטוח חכמים מספיק כדי לדעת מה טוב לציבור וימשיכו לייעץ למבוטחים בצורה מקצועית, נטולת פניות, שקופה והוגנת, כפי שהם עושים ביומיום. שום ניסיון לטובת הנאה, לכאורה, לא יסיט את סוכן הביטוח מפעילותו המקצועית".

מהומה על לא מאומה

מחברת מגדל נמסר בתגובה כי, "חברת מגדל מוחה כנגד כל ניסיון לשרבב את שמה לפעילות המעודדת אי עמידה בהוראות החוק ותוהה מהן הנסיבות המביאות לשרבוב שמה. מדובר, על פי כל קריטריון, במהומה על לא מאומה. יובהר ויצוין כי טיוטת החוזר המתייחסת לאיחוד הקופות הינה שונה ויוצאת דופן ביישומה. כך, איחוד החשבונות מהווה ברירת מחדל ומתבצע באופן אוטומטי, שלא בהסכמת העמית ולאחר מסירת הודעה בלבד, אלא אם העמית התנגד לאיחוד. במידה ולא התנגד – מתבצע האיחוד. לפיכך, מגדל רואה לנכון לוודא שהעמית, באמצעות הסוכן האישי שלו, אכן מודע לאיחוד הצפוי לאחר קבלת ההודעה על המהלך – ואם ברצונו להתנגד, הוא רשאי לכך על פי דין. מעצם תפקידו וחשיבותו של סוכן הביטוח בהבהרת האפשרויות העומדות לרשות העמית במסגרת טיוטת החוזר, והעבודה המקצועית המאומצת לה הוא נדרש בנושא, בחנה מגדל את האפשירות לתגמל את הסוכן על הוצאותיו. תגמול לגיטימי במציאות שבה מרווחי הכנסותיו מצטמצמים מאוד. מובן מאליו כי כיסוי הוצאות עבודתו של הסוכן אינו שקול ואינו עומד אל  מול חובת שליחותו ונאמנותו ללקוחות".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email