סלינגר תרחיב את מחויבויות הסוכן כלפי הלקוח הפנסיוני מעבר לשלב המכירה

"הסוכן חב בחובת אמון וזהירות כלפיו, הוא נדרש לבחור עבורו את המוצר המיטבי שיבטיח לו את מחייתו ואת הביטחון הסוציאלי של משפחתו לאורך תקופה ארוכה"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בהופעתה בפתיחת הכנס הפנסיוני באילת, בישרה הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון דורית סלינגר, לסוכני הביטוח כי היא מגבשת חוזר ש"יחדד את האחריות של הסוכן כלפי הלקוח וחיזוק הקשר עמו. ישנם מצבים רבים בחייו של לקוח, שדורשים שינויים והתאמות במוצר הפנסיוני שברשותו. החוזר קובע הוראות שמטרתן להתאים את המוצר הפנסיוני ארוך טווח למצבו המשתנה של הלקוח, באמצעות שירות מתמשך וקביעת לוחות זמנים ידועים וברורים למתן מענה ללקוח", אמרה הממונה.

לדבריה, הוראות החוזר יאפשרו לכל הפועלים בשוק, מעסיקים, מתפעלים, סוכנים ולקוחות, להבין את תפקידו של הסוכן המשווק, בעולם שבו יש הפרדה בין שירותי תפעול לשירותי שיווק. "לעיתים ישנן סיטואציות מעוררות מחלוקת, בהן לא ברורים גבולות הגזרה בין אחריות הסוכן לאחריות המתפעל. הוראות החוזר בעניין זה ברורות מאוד ומציינות במפורש את המקרים בהם נדרשת מעורבות של הסוכן וחובתו להעניק שירות. העיקרון המנחה הוא שבכל הנוגע למבנה המוצר הפנסיוני לרבות התאמתו לחוזה ההעסקה ולהפקדות המעסיק, האחריות היא של הסוכן. כל נושא שבאחריות המעסיק יטופל על ידי המתפעל", הסבירה סלינגר.

"לחלקים מהציבור המוצר הפנסיוני אינו מוצר פשוט. כדי לאפשר לסוכן לשקף ולהסביר ללקוח את המלצתו, בכוונתנו לשפר את מסמך ההנמקה כך שההמלצה תהיה בהתאם לפרמטרים שחשוב לבחון טרם בחירת המוצר הפנסיוני המתאים לצרכי הלקוח. להליך השיווק הפנסיוני חשיבות עליונה בעולם הביטוח. בתהליך זה, סוכן הביטוח נחשף למידע רב על מאפייני הלקוח, מצבו המשפחתי, צרכיו הנוכחיים והעתידיים, עושרו הפיננסי ועוד. הסוכן חב בחובת אמון וזהירות כלפיו, הוא נדרש לבחור עבורו את המוצר המיטבי שיבטיח לו את מחייתו ואת הביטחון הסוציאלי של משפחתו לאורך תקופה ארוכה. לכן בעת נימוק המלצתו נדרש שהשיקולים שיפורטו במסמך ההנמקה יתייחסו, בין היתר, גם לכל האמור ולא רק למאפייני המוצר או הגוף המוסדי. כנהוג כיום, אחריות הסוכן היא לא רק בשלב ההצטרפות", אמרה הממונה.

חובת ההשוואה

סלינגר הסבירה כי במהלך חיי החיסכון הפנסיוני, קורים מקרים בהם ממליץ הסוכן ללקוח לנייד כספים ממוצר פנסיוני אחד לאחר אם בגלל צרכים שהשתנו ואם בגלל תנאים טובים יותר המוצעים במוצר האחר. "במקרים אלו נעשים לרוב מאמצי שימור מצד הגוף המוסדי ממנו מועברים הכספים, כאשר אותו הליך שימור, נעשה ללא בחינה מקיפה של צרכיו ומאפייניו של הלקוח ועלול להזיק ללקוח. על מנת לשמור על האינטרס של הלקוח, בכוונתנו לקבוע שגם בעת ביצוע הליך השימור, הגורם המשמר יחויב בביצוע הליך שיווק פנסיוני מלא לרבות מסמך הנמקה שישקף ויסביר ללקוח מדוע שימור התוכנית הקיימת מתאים למאפייניו האישיים ולצרכיו", אמרה הממונה והוסיפה: "ולכן אנו מאמינים כי אין טוב מהצגה ברורה ושקופה של השוואת המוצרים הפנסיוניים על מנת להבהיר ללקוח ולשקף לו את החיסכון והקצבה הצפויה וכדי להקל עליו לקבל את ההחלטה הנכונה מבין האפשרויות השונות המוצגות לו. בכוונתנו לקבוע חובת המחשה, במסגרתה, יוצגו השפעות עלויות דמי הניהול ועלויות הכיסויים הביטוחיים בתוכניות השונות המוצעות ללקוח".

מבנה התגמול ישונה

בנושא תגמול הסוכן אמרה סלינגר: "מבנה התגמול אינו שקוף ללקוח והוא אינו מאפשר לסוכן להעניק את השירות הטוב ביותר, ומייצר הטיה למכירת מוצרים מסוימים על פני אחרים. מוצרים שבחלק מהמקרים אינם מיטיבים עם הלקוח. הנושא נמצא על שולחננו ובכוונתנו להגיע למערכת תמריצים הוגנת ושקופה, שאינה מוטה משיקולים זרים ושתאפשר לסוכן לתת ללקוח את הייעוץ המיטבי", היא ציינה.

בנאומה התייחסה סלינגר לנושא שנבחר לכנס, "יחד לעצמאות הסוכן", ואמרה כי היא שותפה לו ומאמינה שעל סוכני הביטוח להיות עצמאיים ובלתי תלויים. "גם פעילות רשות שוק ההון בשנה הקרובה תשקף עמדה זו ותעסוק בעצמאות הסוכן, תפקידו כמתווך בין הלקוח לגוף המוסדי, הקשר שלו עם הלקוח ומחויבותו להליך השיווק הפנסיוני", היא אמרה.

סלינגר הוסיפה כי רשות שוק ההון פועלת כל העת לקידום סביבת עבודה דיגיטלית, להצפת מידע ולהסרת חסמים על מנת לעודד תחרות. "המסלקה הפנסיונית שבשנים האחרונות הפכה להיות עובדה מוגמרת ומוצלחת, מהווה עמוד שדרה בשוק החיסכון הפנסיוני. המסלקה מביאה להנגשת המידע באופן ממוכן ויעיל, ומאפשרת את טיוב המידע במערכות הגופים המוסדיים ומהווה לכם כלי עבודה יעיל ונגיש", סיכמה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email