סמי בבקוב מונה למנהל השקעות בהראל במקומו של אמיר הסל

בתחילת השבוע הודיע הסל על פרישתו על רקע הגבלת שכר הבכירים. עפר נרגסי ימונה לתפקיד המשנה למנהל חטיבת ההשקעות
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

סמי בבקוב ימונה לתפקיד מנהל ההשקעות הראשי של הראל, במקומו של אמיר הסל, שהודיע על פרישתו בתחילת השבוע. המינוי ייכנס לתוקף ב־1 באוקטובר 2016 .עפר נרגסי ימונה לתפקיד המשנה למנהל חטיבת ההשקעות.

בבקוב מכהן בחמש השנים האחרונות כמנכ"ל הראל פיננסים אחזקות בע"מ ("הראל פיננסים"), חברה בבעלותה המלאה של החברה, ובתשע השנים האחרונות כמנכ"ל הראל פיא קרנות נאמנות בע"מ ("הראל פיא"), חברה בת של הראל פיננסים, וכן יו"ר הדירקטוריון של חברות תעודות הסל.

כפי שפורסם, הסל, משנה למנכ"ל ומנהל השקעות ראשי של קבוצת הראל, הודיע על כוונתו לסיים את תפקידיו בקבוצה באוקטובר 2016 .בהתאם להודעה שהעביר הסל להנהלת הראל, התפטרותו נעשית על רקע חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים. על פי דוחותיה הכספיים של הראל, הסתכמה עלות שכרו של אמיר הסל (51) בשנת 2015 בכ־7.3 מיליוני שקלים (יותר מיאיר המבורגר, יו"ר הראל – 4.3 מיליון שקל).

סמי בבקוב
סמי בבקוב

הרקע: הגבלת שכר הבכירים

בעקבות ההגבלות על שכר בכירים בתאגידים פיננסיים, אמור שכרו לרדת למקסימום 5.2 מיליוני שקלים בשנה. בשבוע שעבר, איגוד חברות הביטוח עתר לבג"צ בנושא זה, כמו גם איגוד הבנקים.

הסל מסר עוד, כי לאחר סיום תפקידיו בקבוצת הראל, בכוונתו להקים קרן השקעות פרטית ואף ביקש כי קבוצת הראל תשקול בבוא היום לשמש משקיע עוגן בקרן שתוקם. מהראל נמסר, כי החברה הודיעה לאמיר הסל שתשקול בחיוב רב היענות לבקשתו של מר הסל, להשקעה בקרן שיקים, בהנחה שההשקעה תתאם את צרכי הקבוצה, מדיניות ההשקעות שלה ונהליה.

מהראל נמסר עוד, כי החברה קיבלה בצער רב אך בהבנה את התפטרותו של הסל, לאחר שש עשרה שנים מוצלחות ביותר (משנת 2000 , ר.מ.) בהן משמש מר הסל מנהל ההשקעות הראשי של הקבוצה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email