סערה בלשכה: ביה"ד החליט על דחיית הבחירות לאחר שפסל את ועדת הבחירות

זאת בטענה שהוועדה לא התנהלה בהתאם לתקנון הלשכה; הליך הבחירות ייפתח מחדש
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

לשכת סוכני הביטוח נקלעה בשבוע שעבר לסערה לאחר שביה"ד הארצי שלה פסק שיש לדחות את הבחירות כיון שוועדות הבחירות לא התנהלה לפי תקנון הלשכה. "בית הדין החליט לפסול את ועדת הבחירות המרכזית, כיון שלא פעלה לפי תקנון הלשכה ועל כן הבחירות שהיו צריכות להתקיים ב־24/11/2021 יידחו בחצי שנה", נכתב בהחלטה.

יש לציין, כי בעקבות דחיית הבחירות בחצי שנה, ההליך נפתח מחדש ואפשר יהיה להגיש מועמדות לכל התפקידים מחדש, כולל לנשיאות הלשכה. ההחלטה התקבלה בישיבת ביה"ד בחמישי האחרון בצהריים בעקבות דיון בעתירת יו"ר ועדת הביקורת, סו"ב אריק לבנוני.

הבחירות לנשיאות הלשכה נדחו | צילום: shutterstock

מנימוקי החלטת בית הדין: "בתקנון הלשכה, תחת הכותרת 'ועדת הבחירות המרכזית' כתוב במפורש ואין צורך לפרש אותו, כיצד תמונה 'ועדת בחירות המרכזית'. כתוב שהוועדה תמנה תשעה חברים לפי החלוקה הבאה: בראש הוועדה יעמוד עו"ד חיצוני; שישה נציגים, אחד מכל מחוז של הלשכה, שתבחר המועצה הארצית מבין רשימה שיציג לה הוועד המנהל.

"התברר שנפל פגם מהותי בוועדת הבחירות המרכזית וזאת לאחר שנציגת מחוז התפטרה בתאריך 6/6/2021 ומאותו היום רק חמישה נציגים אושרו ע״י המועצה ולא שישה נציגים, כמתחייב בתקנון בסעיף (2) 2.1.

"בתאריך 10/11/2021 כותב במפורש יו"ר ועדת הבחירות עו"ד חיים קנת, שלנציג אלי שפלטר, אין אישור מהמועצה להיות חבר בוועדת בחירות, כפי שמחייב התקנון. במכתבו כותב יו"ר הוועדה שב־5/7/2021 התכנס הוועד המנהל וביקש למנות נציג חדש לוועדה. בבדיקה שנערך בפרוטוקול הישיבה, זה אינו מופיע, וגם אם כן, זה לא היה מועיל כיוון שלא הוועד המנהל מאשר את הנציג, אלא המועצה, ובפועל לא הובאה בקשה כזו למועצה ולא אושרה".

עוד נכתב כי "בית הדין שקל בכובד ראש לפני שקיבל את ההחלטה לדחות את הבחירות. יו״ר בית הדין התייעץ עם מספר משפטנים בכירים, פרופ' למשפטים, שופט בדימוס, ועוד מספר עורכי דין, כדי לנסות למצוא 'סדק' בתקנון ולאשר את התקלה אולם התקנון גובר על הכל.

"יש לציין שרק בימים האחרונים התברר ע"י חבר לשכה שלאחד החברים בוועדת הבחירות אין אישור מהמועצה לשמש כחבר, ולכן לא יכולים לטעון על שהות בטיפול בתקלה. אין ספק שוועדת התקנון צריכה לעשות שינויים בתקנון, כדי למנוע בעתיד תקלות מהותיות מהסוג שהתברר במקרה זה".

רשלנות ולא "פגם טכני"

בתשובה לעו"ד קנת, טוען ביה"ד: טועה מר קנת באשר לסמכות בית הדין לדון בעתירה שכן לפי התקנון בסעיפים 4.7.1 ו־4.7.2 – "בית הדין יפעל לפי תקנונו ולפי התקנון".

"אשר על כן יש לבית הדין סמכות מלאה לדון בעתירה זו כמו בכל נושא אחר על פי התקנון ובמידת הצורך לפרש סעיף זה או אחר לפי שיקול דעתו".

לטענת עו"ד קנת, כי אי אישורו של אלי שפלטר כחבר בוועדת הבחירות היא "פגם טכני", השיב ביה"ד: שהנושא גם לא הועבר למועצה הארצית לאישור סופי. "עובדה זו אינה 'פגם טכני' אלא מעשה רשלני מצד האחראי על ועדת הבחירות (כמי שגם נכח בישיבת הוועד המנהל) – שאמור היה לדאוג לכך שתתקבל החלטה כדין ושהחלטה זו תובא בפני המועצה הארצית לאישורה.

"למותר לציין שגם השבוע השתתף מר שפלטר בישיבת ועדת הבחירות למרות שעו"ד קנת ידע שחברותו לא אושרה עד לרגע זה".

ביה"ד גם דוחה על הסף את טענת יו"ר ועדת הבחירות על שיהוי של ביה"ד בהחלטה: "לא היה כל שיהוי, שכן ברגע שלחבר הלשכה התברר כי המועצה הארצית לא אישרה את חברותו של שפלטר בוועדת הבחירות – העיר על כך מיד לוועדת הביקורת ומי שהיה אמון על השיהוי מ־6/6/21 הוא יו"ר ועדת הבחירות בכבודו ובעצמו".

"לסיכום בית הדין מחליט לפסול את ועדת הבחירות הארצית מכיון שלא פעלה על פי התקנון התנהלה בקלות דעת ולא בדקה את נושא תקינות חברותו של שפלטר בועדה ואין על יו"ר הוועדה אלא להלין על עצמו, שכן 'הפוסל במומו פוסל'. יצוין כי תפקידו של יו"ר ועדת הבחירות אינו בהתנדבות אלא בתשלום מלא".

עו"ד אליוביץ אמר היום ל"ביטוח ופיננסים": "מה שעמד מולי ביומיים האחרונים זה לפסוק ביושר ללא שום השפעה, לכן התייעצתי עם חמישה משפטנים בכירים. 71 שנה אני נצמד ליושר וכך אמשיך. אם ביה"מ המחוזי יקבל את הערעור והבחירות כן יאושרו, רק אברך על כך".

תגובת לשכת סוכני הביטוח: "קיבלנו את החלטת בית הדין. נלמד את פסק הדין ונגיב בהתאם"

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email