סערת שוקה: 53% מהציבור בעד הורדת הפרסומת

בשיח הציבורי על סוכן הביטוח נרשם מהפך בעקבות פסילת קמפיין "שוקה". הציבור אוהד יותר את הסוכנים וביקורתי יותר כלפי הפרסומת
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

דמית סוכני הביטוח בעיני הציבור ת השתנתה לטובה בעקבות פסק הדין שהורה על הפסקת קמפיין "שוקה". כמו כן, הציבור ביקורתי יותר כלפי הקמפיין של ביטוח ישיר. כך עולה ממחקר שביצעה חברת Buzzilla – המתמחה בניטור ומחקר שיח חברתי, עבור קבוצת "מנהלי שיווק מצייצים".

המחקר התבסס על שיח של כ־100 דיונים ברחבי הרשת בחודשים ינואר עד מרס, לפני הפסיקה, ובשבוע הפסיקה (מה־10 באפריל) שבו זינק מספר הדיונים בנושא ל־450. על פי הממצאים, פחת הרגש השלילי כלפי סוכני הביטוח והרגש החיובי התחזק. בנוסף, לראשונה קיבלו הסוכנים את הסנטימנט "חיובי מאוד" לאחר פסיקת בית המשפט נגד קמפיין שוקה.

סקר שוקה

עוד נמצא במחקר, כי הפסיקה יצרה תחושה שנעשה "שיימינג" לסוכני הביטוח כסקטור. כתוצאה מכך נחלצו סוכנים ולקוחות מרוצים, ואף מתנגדים עקרונית לשיימינג, לתמיכה בהם, ולהוקעת השיימינג. השיח המפרגן של הלקוחות הללו הביא לשיח ה"חיובי מאוד". שינוי זה השליך גם על הסנטימנט כלפי הפרסומת.

עלייה במעורבות

התפיסה כלפי ביטוח ישיר (9 מיליון) נותרה כמעט ללא שינוי ושלילית ברובה. מעל ל־ %75 מהנדגמים התייחסו לחברה באופן שלילי גם לפני הפסיקה. לאחר הפסיקה היה שינוי של אחוזים בודדים, שאינו מובהק. לעומת זאת, היחס לפרסומת השתנה באופן מהותי. נרשמה עלייה משמעותית בשיח על הקמפיין לאחר הפסיקה, יחד עם עלייה במעורבות – השיח הכפיל את עצמו פי 4 בהשוואה לתקופה קודמת. כמו כן נרשם שינוי משמעותי בתפיסת הפרסומת. לפני הפסיקה השיח כלפי הפרסומת היה חיובי ברובו ורבים חיבבו את הפרסומת ההומוריסטית. לאחר פסיקת בית המשפט התחילו להתייחס לפרסומת כפוגענית וכתוצאה מכך עלה משמעותית הסנטימנט השלילי כלפיה והפך למרבית השיח.

סקר שוקה 2

הדעות ביחס לפסילת הפרסומת היו חלוקות. למרות האהדה לסדרת הפרסומות, %53 תמכו בהורדת הפרסומת. על פי ממצאי המחקר, אין סיבה גורפת להתנגדות להורדת הקמפיין והחיבה לפרסומת שקולה בשיעורה לסיבה הנובעת מחופש הביטוי. "המהלך של לשכת סוכני ביטוח צלח ושיפר את תדמיתם של הסוכנים, תוך יצירת שינוי בתפיסה לגבי הפרסומת של ביטוח ישיר", מסכמת מרב בורנשטיין, סמנכ"ל אסטרטגיה ומחקר ב־ Buzzilla. "התמיכה בהורדת הפרסומת היא פועל יוצא של גל ההתנגדות לשיימינג. המסר של לשכת סוכני הביטוח ומינוף הוקעת השיימינג הביאו להזדהות עם סקטור הסוכנים ומתן קרקע פורייה להתייחסות החיובית לפסיקת בית המשפט".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email