סקר סוכני הביטוח בארה”ב: הסוכנים המסופקים הם מנוע הצמיחה של ביטוחי הרכוש והתאונות

בין ממצאי הסקר נמצא, כי סוכני הביטוח העצמאים בארה”ב מפיקים 83% מפרמיות הביטוחים המסחריים ו־35.5% מפרמיות הביטוחים האישיים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

למרות הצמיחה של שיטת השיווק הטכנולוגית והמכירה הישירה של פוליסות הביטוח, ממשיכים סוכני הביטוח העצמאים לתרום חלק משמעותי מפרמיות הביטוח של ביטוחי הרכוש והתאונות של חברות הביטוח. הודות לסוכנים המסופקים – קובע סקר על שביעות הרצון של סוכני הביטוח בארה”ב. הסקר בוצע על ידי J.D. POWER בשותפות עם ארגון סוכני הביטוח והברוקרים של אמריקה IIABA.

הסקר מנתח את נקודת המבט העסקית של סוכן הביטוח, אסטרטגיית הניהול ומידת שביעות הרצון עם ענפי הביטוח האישיים והמסחריים בארה”ב. העבודה על הסקר התבצעה בין ספטמבר לסוף נובמבר 2017.

בין ממצאי הסקר נמצא, כי סוכני הביטוח העצמאים בארה”ב מפיקים 83% מפרמיות הביטוחים המסחריים ו־35.5% מפרמיות הביטוחים האישיים. אולם לסוכנים קשה לעבוד עם חברות הביטוח. נמצא שמידת שביעות הרצון של הסוכנים מהמבטחים היא נמוכה בביטוחים המסחריים.

עורכי הסקר מוסיפים, שחוסר שביעות רצון של הסוכנים היא בעיקר לגבי מבטחים שמציעים פוליסות ביטוח סטנדרטיות. אולם שביעות הרצון משתפרת כאשר פוליסות הביטוח נותנות כיסוי לסיכונים בלתי רגילים. ממצא מעניין נוסף, הוא כי סוכני הביטוח המשווקים ביטוחים אישיים ונהנים מעמלות גבוהות הם שבעי הרצון ביותר עם הרווחיות הגבוהה של פעילותם. יחסים טובים בין הסוכנים למבטחים מובילים ליצירת יחסים טובים בין המבטחים לבין הלקוחות המוערכים וגם ללקוחות בעלי הפוטנציאל.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email