עדכוני מרץ 2021 בחוזר הצירוף – נקודות חשובות בתחום החיים ופנסיה

העדכונים שנכנסו לתוקף השבוע בחוזר הצירוף מעוררים שאלות רבות. סו"ב אייל פז, יו"ר הוועדה הפנסיונית בלשכה, עם התשובות לשאלות הבוערות
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

לאור שאלות רבות בנוגע לחוזר הצירוף שתוקפו החל ב-1.3.2021, ברצוננו להבהיר מספר נקודות חשובות.

ביטוח חיים וכיסוי אובדן כושר עבודה: החוזר מתייחס לביטוחי פרט. מוצרי ביטוח החיים ואובדן כושר עבודה אשר נמכרים אגב כחלק מתהליך שיווק פנסיוני, אינם כפופים לחוזר הצירוף.

על פי חוזר הצירוף, על הסוכן ליידע את הלקוח בתחילת תהליך התאמת הצרכים, את החברות בהן קיבל מעל 40% מכלל עמלותיו לגבי סוג הביטוח המוצע.

בעקבות העדכונים חשוב לשים לב למספר נקודות חשובות | צילומים: shutterstock

האם סוכן העובד עם חברת ביטוח אחת יפעל באופן שונה על פי חוזר הצירוף?
הסוכן יפעל באופן דומה. ראוי לציין כי עבודה עם מספר מצומצם של חברות יכולה לשמש כיתרון ולסייע בידי המבוטח במצב של תביעה/שירות, בשל הקשר הטוב של סוכן הביטוח עם אותה חברה.

פניתי ללקוח קיים שלי על מנת לעדכן את הכיסויים הקיימים. האם זה נחשב "שיווק יזום" לפי חוזר הצירוף?
פנייה ביוזמת הסוכן ללא בקשה קודמת של הלקוח (למעט בביטוח קבוצתי) תחשב "שיווק יזום" כהגדרתו בחוזר הצירוף למעט בתחום האלמנטרי בעת פניה לחידוש ביטוח.

האם חל שינוי בהוראות החוזר כאשר מדובר בשיווק יזום?
בתיקון לסעיף 4א, בנוסף להצגה העצמית הקיימת בחוזר הצירוף, על הסוכן לציין בתחילת השיווק היזום גם כי הוא עוסק בתיווך בעיקר לגבי החברה (או החברות) ממנה קיבל את רוב הכנסותיו מעמלות והן את מספר חברות הביטוח אשר משווקות בישראל את אותו סוג מוצר ביטוחי לגביו פנה ביוזמתו ללקוח. דרישה נוספת זו חלה רק אם הסוכן מקבל מעל 40% מסך עמלותיו בלפחות חברת ביטוח אחת בגין המוצר המוצע.

אלו שינויים הוכנסו בחוזר לגבי שחלוף פוליסה קיימת?
התיקון בחוזר הצירוף דורש כי תהליך ההתאמה בהחלפת פוליסה חייב לכלול התייחסות גם להבדלי הפרמיות, השיפור בתנאי הכיסוי, שיפור בשירות המבטח המומלץ, וכן סיבות ענייניות נוספות.

האם קיים נוסח ייעודי להצגת נתוני ההתאמה?
לא, ובלבד שקיים תיעוד בכתב של הפעילות מול הלקוח לרבות תוצאות תהליך התאמת הצרכים ותיעוד שהמידע נמסר ללקוח.

הכותב הוא יו"ר הוועדה הפנסיונית בלשכה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email