עובדים בשבילכם: פעולות הנהגת הלשכה אל מול הגורמים שונים

סוכנות וסוכנים יקרים, בימים אלו אנו פועלים מסביב לשעון על מנת לייצר פתרונות ולסייע לציבור הסוכנים, רצ"ב תמצית פעולותינו עבורכם ובשבילכם
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

למול היצרנים:

הוצאנו בקשתו ליצרנים בתחומים הבאים וביניהם:

 • לעצור התחשבנות של החזר כספים מטעם הסוכנים ו/או קיזוז עמלות ולחילופין סיוע בהקדמת עמלות ומקדמות.
 • מתן אפשרות הלוואה או מקדמת עמלות.
 • מתן סיוע מיידי לסוכן באחזקת המשרד.
 • הקדמת תשלום עמלות אפריל ומאי 2020.

ביצענו שני סבבי שיחות: הנהגת הלשכה למול כל הנהלות החברות ע"מ להציף את בעיות הסוכנים תוך מתן פתרונות מיידיים.

לרוב בקשותינו קיבלנו תשובה חיובית והסוכנים יטופלו פרטנית ע"י החברות על פי בקשותיהם האישיות והצרכים הייחודיים להם.

רוזנפלד | צילום: יוסי אלוני

בתחום האלמנטארי:

 • פנייה לרשות להורות לחברות להאריך בשלב ראשון את חידושי אפריל 20 בתחום האלמנטארי לתאריך 30/04. הרשות בירכה על המהלך,  ומרבית חברות הביטוח אף הן נענו לבקשה.
 • פנינו לחברות להגדיל את פריסת תשלומי האלמנטארי ללא דמי אשראי והצמדהמרבית החברות נענו לבקשה.
 • ביקשנו לדחות תשלום ראשון של הפוליסות העסקיות המתחדשות ב-60 יום לפחות.
 • ביקשנו לסיוע לסוכנים לחדש את ביטוחי הרכב והדירה, במקרים בהם נתקלים הסוכנים בקשיים עקב עבודה מרחוק בצורה מהירה וללא חסמים תוך הקפדה על פגיעה מזערית בעמלה, אם בכלל.

בנושאים כלליים:

 • פנינו לרשות בבקשה לדחות את הדיווח המקוון לסוכנויות תאגיד מ-30/04 ל-30/05, הרשות נענתה לבקשתנו ופרסמה טיוטה לתיקון המועד.
 • פנינו לרשות לדחות את הבחינות הצפויות להוצאת רישיון סוכן כך שיישמר הרצף בין תקופת הלימודים למועד המבחנים, והנושא בבחינה על ידי הרשות.
 • פנינו לוועדת הכספים של הכנסת בבקשה להפחית את הדרישות לעסקים קטנים שמבקשים הלוואה בערבות מדינהבקשתינו נענתה.
 • גיוס מערך היועצים (מעל 50) הרחב לזמינות גבוהה יותר ומהירה יותר עבור חברי הלשכה והם עומדים לרשותכם באתר הלשכה.
 • ביקשנו זירוז והקלה בניהול תביעות על מנת לזרז תשלום תגמולי ביטוח.
 • הוצאנו הנחיות והסברים שוטפים לסוכנים בדבר פעילותיהם במסגרת הנחיות משרד הבריאות ומשרד רוה"מ.
 • התנהלות למול רשויות המדינה בדגש על משרדי הבריאות והאוצר, רשויות המיסים ושוק ההון בניסיון להקל על עבודתם של סוכני הביטוח בפרט וכלל העצמאיים בישראל בכלל.
 • שת"פ של פורום מצומצם של ראשי הארגונים הגדולים והמובילים בלה"ב בהתנהלות מול אגף התקציבים באוצר, שרי הכלכלה והמשפטים והרשויות במטרה לדחות תשלומי מיסים, אגרות, וקבלת הטבות לציבור העצמאיים.
 • פנייה לגורמי הממשל, הרשות וועדת הכספים של הכנסת להכיר בסוכני הביטוח כמקצוע חיוני. ראש הרשות הודיע בוועדת הכספים כי הוא פעל לכך שהסוכנים ישולבו ויוכרו כמקצוע חיוני.
 • הופעת נשיא הלשכה, סגן ומ"מ הנשיא, יועמ"ש הלשכה, ויו"ר הוועדה הפנסיונית בשני דיונים בוועדת הכספים.
 • הופעת נשיא הלשכה בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת בדרישה להכיר גם בסוכנויות תאגיד לפיצוי בגין משבר הקורונה וכן קריאה לוועדה לתמוך במתך הלוואות מתוך החסכונות הפנסיוניים ע"ח פדיונות גורמי נזקים. הוועדה תמכה בעמדת הלשכה.

בתחום ביטוח פנסיוני:

 • פנייה חברות הביטוח ליצור מנגנון זמני של דילוג על תשלום פרמיות תוך שמירת כיסוי הריסק בביטוחי עצמאיים הנמצאים בימים אלו בבעיית תזרים.

פנייה לרשות בבקשות לאשר ליצרנים:

 • בנושא הקטנת שכר ביקשנו כי שכירים ששכרם הוקטן בפוליסות מנהלים לא יקטנו סכומי הביטוח למשך 90 יום.
 • ביקשנו כי בעת הליך שיווק פנסיוני (ב1) תוקפא הדרישה לביצוע פגישה לפי חוזר ייפוי כח.
 • לאור הצונאמי בבקשות לחל״ת ביקשנו כי יתאפשר תהליך "ברירת מחדל" – כך שהמעסיקים יעבירו רשימה באקסל וחברות הביטוח יבצעו לכולם ריסק זמני מיום תחילת החל״ת או עפ"י הדיווח בממשק מעסיקים. עובדים אשר חברת הביטוח ביצעה להם ריסק זמני ישלחו הודעות לעובד על החל״ת ריסק זמני תוך ציון התקופה המירבית ותנאי הריסק וכן הפנית העובד לבעל הרישיון להמשך התהליך מעבר לתקופה האוטומטית. תהליך זה לא ידרוש מסוכן הביטוח מסמך הנמקה בהתאם לחוזר מסמך ההנמקה.
 • ביקשנו כי עצמאים אשר יבקשו לעבור לריסק זמני יוכלו לעשות זאת על ידי בקשה בכתב ללא צורך בהנמקה.
 • ביקשנו הקפאה של 90 יום לגבי הוראות סעיף 5 בחוזר השירות למתן מענה במסגרת הזמנים המפורטת. זאת לאור המצב כי מדובר ב"נסיבות מיוחדות" כפי שנרשם בחוזר.
 • ביקשנו כי בעת שינוי מסלולי ההשקעה במוצרים פנסיונים יתאפשר לבעל הרשיון להעביר את בקשתם ללא מסמך ההנמקה אלא באמצעות סיכום פגישה.
 • ביקשנו כי שינוי מסלולי השקעות במוצרי פרט יקפידו חברות הביטוח לבצע את השינוי לפי תאריך הערך בו הגיעה לידיהם הבקשה ולא לפי ביצוע הפעולה עצמה אשר יכולה לקחת מספר ימים.


בתחום מעמד הסוכן בתקשורת ובציבור:

 • הופעות של הנהגת הלשכה בכל המדיות, תקשורת כללית וכלכלית, אלקטרונית וכתובה וכן באתרים החברתיים, תוך דגש ניכר על הפניית הציבור בימים אלו לסוכני הביטוח לקבלת ייעוץ, הכוונה ושירות.

95% מההופעות התקשורתיות בתחום הביטוח היו של סוכני הביטוח שליטה מוחלטת במגרש.

הטבות לסוכן:

להלן מכתב שהוצאתי לכל מנכ"לי חברות הביטוח בישראל העובדות למול סוכנים (ובנוסף, כאמור, קיימנו סבב שיחות עם הנהלות חברות הביטוח):

לשון המכתב:

"שבוע טוב יקירי,

בנסיבות הקיימות ולאור המצב, אני פונה אלייך בבקשה אישית לצאת בקריאת סיוע, ביחס לציבור השותפים העסקיים שלכםסוכני הביטוח שלכם, אשר פועלים מולכם הן בימים טובים אך בעיקר בימים קשים אלו. אני מבקש כי בתקופה זו, תקלו על סוכני הביטוח את ההתחשבנות העסקית, לרבות הקדמת התחשבנות ביחס לזכאות לעמלות, דחיית התחשבנות בגין ביטולים או כל השבה כספית אחרת מצד הסוכן שתמצאו לנכון למועד מאוחר יותר, להעניק מקדמות לסיוע על חשבון עמלות וכל הטבה אחרת, אשר תתמוך ותסייע לסוכני הביטוח שהינם עצמאיים אשר נאבקים כעת לצלוח כלכלית את משבר הקורונה.

חשוב לזכור, בנסיבות העולמיות הקיימות, ובהתחשב בעובדה כי סוכני הביטוח ממשיכים לשאת בנטל גם בימים אלו ונותנים מענה הן טלפוני והן פרונטלי (במגבלות הקיימות) ללקוחות, הרי כפי שרשויות המדינה באו לקראת העצמאיים בדחיית תשלומים במענקים, כך אני מצפה כי גם חברתכם תפעל לסייע בימים לא פשוטים אלו בהקלות לשותפים שלכם, סוכני הביטוח, על מנת שנצלח יחדיו את האתגר העולמי אליו נכנסנו ונעמוד בו חזקים ביחד".

בברכה,

ליאור רוזנפלד

נשיא לשכת סוכני ביטוח בישראל

עד כאן רק חלק מהפעולות שביצענו בשלב הזה של המשבר הכלכלי מהחמורים שידענו. נמשיך ונפעל למען ציבור המבוטחים, העמיתים והחוסכים וכמובן למען ציבור החוסכים.

הנהגת הלשכה ואני עומדים לרשותכם בכל שעה לכל סיוע.

בהזדמנות זו אני רוצה להודות לאנשים שמסייעים לי בימים אלו:

סגן ומ"מ הנשיא | ליאור הורנצ'יק

מנכ"ל הלשכה | מוטי ארבל

יו"ר הוועדה האלמנטארית | ישראל גרטי

יו"ר הוועדה הפנסיונית | אייל פז

יו"ר וועדת הבריאות  |  איגור מורי

יו"ר וועדת פיננסים | אודי אביטל

יו"ר מחוז מרכז | נוגה עקל

רמ"ט הנשיא ויו"ר וועדת רווחה | מאיר רוטברג

יועץ הנשיא | אבי אקהאוס

יועמ"ש הלשכה | עו"ד עדי בן אברהם

לובינג ויעוץ אסטרטגי ללשכה | ריפבליק יועצים

יח"צ ודוברות הלשכה | קמחזי תקשורת

מיתוג מדיה חברתית של הלשכה | טל סנדרוני

מנהלת לשכת נשיא ומנכ"ל | אנה קריימן

חברי הוועד המנהל ולעובדי הלשכה המסורים

בברכת חברים,

                                                                                                                            

                                                                                           סו"ב ליאור רוזנפלד

                                                                                           נשיא לשכת סוכני הביטוח בישראל

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email