עודף רגולציה חסר פרופורציה בענף הביטוח

נשיא הלשכה מבקש את התערבות משרד רוה"מ: "לעצור את התנהלותה חסרת הרסן והבלתי סבירה של רשות שוק ההון"; "פגיעה מתמשכת בסוכני הביטוח ובציבור"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בהמשך לפגישה של ראשי הארגונים הכלליים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בתחילת אוגוסט, שלח השבוע נשיא לשכת סוכני הביטוח סו"ב ליאור רוזנפלד, מכתב לראש הסגל במשרד רוה"מ יואב הורוביץ, שכותרתו "עודף רגולציה חסר פרופורציה בענף הביטוח הפנסיוני מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון". יש לציין, כי בפגישה אמר נתניהו, כי "חייבים לצמצם את שלטון הפקידים. הממשלה כבר פועלת בתכנית להקלה בנטל הרגולציה”.

במכתבו להורוביץ מבקש רוזנפלד את התערבות משרד ראש הממשלה כדי "לעצור את התנהלותה חסרת הרסן והבלתי סבירה של רשות שוק ההון ולהורות על בחינה מחודשת של סבירות היקף ההוראות הרגולטוריות אשר מפרסמת הרשות לגופים המפוקחים בשוק ההון; והכל בניגוד לאמירה אשר פורסמה בהחלטת הממשלה שמספרה 2118 מיום 22.10.14 כדלקמן: 'הממשלה רושמת לפניה את הודעת הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון שלפיה תאמץ באופן וולנטרי תהליך מקביל ברוח החלטה זו ותדווח לממשלה על יישומה'".

רוזנפלד | צילום: יוסי אלוני

בניגוד למדיניות

"נבקש את התערבותו של משרד ראש הממשלה, לבחון כיצד עומדת האמירה מצד הרשות במבחן המציאות", כותב רוזנפלד, "וכיצד חרף המצג אשר דווח לממשלה, ההיפך הוא הנכון, הרגולציה ממשיכה להתפרסם מחודש לחודש תוך הכבדה על ציבור שלם של עצמאים, סוכני ביטוח אשר פועלים להביא פרנסה להם ולעובדיהם, צופים בעיניים כלות כיצד מנסים להוציאם מהשוק והכל בניגוד למדיניות הממשלה ולמגמת צמצום הרגולציה.

לטענת נשיא הלשכה, במהלך השנים האחרונות שוק הביטוח התאפיין במהלכים רגולטוריים חסרי תקדים, אשר הלכו והתעצמו במסגרת הפיכת אגף שוק ההון במשרד האוצר, לרשות עצמאית. "במהלך תקופה זו פורסמו מאות חוזרים המחדדים את הדרך בה על הגופים המפוקחים ובעלי הרישיון לפעול, בדגש על הפגיעה המתמשכת בסוכני הביטוח כמו גם בציבור עצמו ודי אם נזכיר את הפעולות הבאות:
•קרן פנסיה ברירת מחדל: הרשות פעלה להורדת דמי הניהול של החוסכים תוך התעלמות מכלל הפרמטרים האחרים הרלוונטיים לגופים המפוקחים.
•האחדת מוצרי ביטוח:
1. הרשות הובילה מהלכים להפיכת המוצרים הביטוחים למוצרים זהים, כדי למנוע שונות ולהקל על התחרות, אך בפועל היא מנעה מהציבור את היכולת לבחור לעצמו את המוצרים המתאימים לו, ודי אם נזכיר את העובדה שהפיכת פוליסות ביטוח הבריאות לפוליסה אחידה לכלל החברות, פגעה בציבור שלם של מבוטחים, אשר לא יכול לבחור לו מוצר ביטוח המתאים לו, והעובדה כי הרשות מאפשרת כעת לחברות הביטוח לעדכן את הגביה בפוליסה כל שנתיים וככל שהתעריפים יהיו גבוהים, עלולים מבוטחים רבים למצוא את עצמם ללא ביטוח.
2. קביעת אחידות בביטוח אובדן כושר עבודה אשר הוביל למצב בו במשך חודשים ארוכים השוק לא יכול היה למלא את הוראות צו ההרחבה לפנסיית חובה מהטעם שהרשות לא אישרה לחברות את הפוליסה". פגיעה בסוכנים

נשיא הלשכה ייחד חלק נכבד ממכתבו לפעולות הרשות שפגעו בסוכני הביטוח ובמכוון, לטענתו:
•איסור על סוכני הביטוח לשמש הן כמתפעל והן כמשווק, אלא בכפוף למגבלות וקיזוז התשלום בגין דמי הסליקה מעמלת הסוכן, מתוך מטרה לפגוע בכדאיות סוכן הביטוח לשמש הן כמתפעל והן כמשווק, דבר שהוביל ליצירת גופים לא מפוקחים אשר פועלים עבור השוק ואיש אינו מפקח עליהם ואיש אינו בודק את פעולתם.
•ניסיון לצמצם את עמלות סוכן הביטוח ולהגבילן במוצרים מסוימים.
•הרחבת אחריות של סוכני הביטוח במסגרת חוזרים אף מעבר לתחום פעילותם, כך למשל, במסגרת חוזר הצירוף לביטוח קבעה הממונה כי אחריות סוכן הביטוח ליישום החוזר מוטלת עליו "ביחד ולחוד" חרף העובדה כי לא מעט מההוראות הינן בשליטתה הבלעדית של חברת הביטוח.
•מסמך ההבהרה אשר פורסם על ידי הרשות בפברואר 2018 , והקובע כי בניגוד לנוהג הקיים במהלך עשר השנים האחרונות, חברות הביטוח לא ישלמו לסוכני הביטוח שכר על פעילותם לעריכת "הסדר לרבים" עבור מבוטחים שלא בחרו לעצמם הסדר פנסיוני, מהלך אשר אילץ את הלשכה בראשותי לנקוט בהליך משפטי בבג"צ ואכן בית המשפט המליץ לרשות לחזור בה מהאמירה לפיה חברות הביטוח ימנעו מלשלם לסוכני הביטוח על עסקאות העבר.

נשיא הלשכה סיים את מכתבו בטענה: "תוצאה זו, בה רגולטור במדינת ישראל פועל בניגוד להוראת סעיף 1ג(ג) לחוק המפורש ובניגוד להבהרה שנמסרה למול החלטת הממשלה להקטנת נטל הרגולציה, מצריך את מעורבותכם, כמשרד ראש הממשלה אשר אמון על יישום הקטנת נטל הרגולציה, לפעול ליישום האמור גם מול רשות שוק ההון".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email