עוד הקלות לבנקים בתחום הביטוח

רשות שוק ההון תאפשר לבנקים למכור כיסוי צד ג' בביטוח דירה; לשכת סוכני הביטוח מתנגדת ליוזמה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

רשות שוק ההון ממשיכה לצמצם את המגבלות על הבנקים בפעילותם בתחום הביטוח. לאחר שאפשרה לבנקים להרחיב את מערך הייעוץ הפנסיוני גם מחוץ לסניף, פרסמה הרשות ביום שלישי טיוטת חוזר לפיה "לאור פניות ציבור בהן מבוטחים נותרו חשופים לנזק צד שלישי ללא כיסוי מתאים, ולאור העובדה כי לא ניתן לרכוש כיסוי זה כמוצר נפרד במסגרת ביטוח דירה, מוצע לאפשר לסוכנויות הבנקים לשווק גם את הכיסוי לצד שלישי כך שביטוח הדירה הנרכש יתאם לציפיות המבוטחים ויעניק להם הגנה טובה יותר לנזק פוטנציאלי, כל זאת כדי למנוע מצב שבו מבוטחים שרכשו פוליסת ביטוח באמצעות סוכנויות הבנקים ימצאו עצמם מחזיקים בכיסוי נחות".

שי שדה. צילום: באדיבות המצולם

הצעת הרשות, שעלולה לפגוע בסוכני הביטוח, היא בנוסף להמלצתה לאפשר לסוכנויות הבנקים למשכנתאות לשווק ביטוח מבנה הכולל גם "כיסוי לנזק משמעותי מכל סיבה", בהתאם לשינוי הצפוי בהוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן), התשמ"ו – 1986 (הפוליסה התקנית), במסגרתו מוצע לאפשר רכישת הרחבה לפוליסה התקנית לכיסוי בשל נזקים משמעותיים לדירה המבוטחת.

מקצוענות ייחודית

הרשות מציעה לקבוע כי תחילתו של החוזר תהיה שלושה חודשים מיום פרסומו לאור הצורך בהיערכות מוקדמת ואישור תעריפים לכיסויים שמוצע להוסיף לפוליסות המשווקות על ידי סוכנויות הביטוח שבבעלות הבנקים למשכנתאות.

בתגובה מסר סו"ב שי שדה, יו"ר הוועדה לביטוח כללי בלשכה: "לשכת סוכני הביטוח תעמוד על כך שיש לכבד את ההסכם עוד משנת 2005, מתקופת אייל בן שלוש בהיותו המפקח על הביטוח דאז, כי הבנקים לא ישווקו ביטוח אגב מבנה משכנתא הכולל צד ג', דבר העולה בקנה אחד עם דרישות הרשות היום למקצוענות ייחודית בעולמות הביטוח ולא קיים בבנק שאינו מבין בביטוח".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email