עופר בן-נון: לסוכנים יש הזדמנות לשוב למרכז הבמה כגורמים המתווכים בין המבטח למבוטח

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

"מדי כמה שנים מנסים להספיד את סוכני הביטוח, אבל בעזרת גורמים מצרפיים כמו חוזר החידושים, אי היכולת להציב תנאים מוקדמים בפוליסות והעצמת אחריות הסוכן בפסיקה, לסוכנים ניתנה הזדמנות טובה לשוב למרכז הבמה, כגורמים המתווכים בין המבטח למבוטח, וכבעלי חשיבות עליונה בעסקות הביטוח", כך אמר עופר בן-נון, יועץ ביטוח וניהול סיכונים שהנחה את הכנס האלמנטרי של עדיף, שנערך השבוע.

עוד אמר בן-נון כי כיום חברת ביטוח אינה עוד גוף מסחרי שמטרתו היחידה היא למקסם את רווחי בעלי המניות. "חברת ביטוח 'אמיתית', צריכה לחרות על דגלה גם רצון לעזור, לסייע ולתרום למען אבטחת המבוטחים, רכושם ובריאותם, תרומה וסיוע למען הקהילה והסביבה, כל זאת תוך שמירה והגדלת רווחי בעלי המניות". "מבין ענפי השירותים, ענף הביטוח הוא הייחודי ביותר, מפני שהוא מקיף את כל תחומי החיים ומלווה את האדם בעידן המודרני בכל תקופת חייו ובכל פעילויותיו", ציין בן-נון. "מערך ביטוח מקצועי נכון יכול להביא להגברת המודעות לסיכונים, בנקיטת אמצעים למזעורם, ובכך לשמש גורם מוביל בשינוי התנהגות צרכנית, הן בתחום הפרט והן בתחום העסקי".

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email