"עורכי דו"ח רשות התחרות הסתפקו בבדיקות שטחיות ונתונים שגויים"

כך קובעת הלשכה כתגובה על דו"ח רשות התחרות בנושא ביטוחי הבריאות: "הטלת רבב בציבור שלם באופן בוטה שכזה על ידי רשות מנהלית היא מעשה שאינו ראוי״
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

"כאשר פורסם דו"ח הביניים של רשות התחרות ביום 14.6.20 ביחס לפוליסות הבריאות הוצגו ממצאים שונים אשר עוררו קושי רב ומלמדים על כך שנדמה שלא ניתנה חשיבה מעמיקה להבנת המורכבות של המוצרים הביטוחיים בענף ביטוחי הבריאות. בדו"ח הביניים התגלו שגיאות בסיסיות, בין היתר, בעשיית שימוש מוטעה במונחים ׳כפל ביטוח׳, ׳ביטוח יתר׳ ובהתייחסות לדפוסי מכירה של סוכני הביטוח.

״רשות שוק ההון הכירה בכך כי מערכת ׳הר הביטוח׳ עושה שימוש בביטוי ׳כפל ביטוח׳, על אף שאין עסקינן בכפל. כך למשל, ישנם כיסויים בתחום הפיצוי שבהם אין מגבלה על מספר הכיסויים והמבוטח יהיה זכאי לפיצוי בכל אחת מהפוליסות אם חלילה התרחש מקרה הביטוח ומכאן שכלל אין מדובר בכפל. לצערנו, גם בדו"ח הסופי לא ניתנה הדעת לעניינים אלו אשר המשיכו להופיע כחלק מהפרסום הסופי", נכתב בנייר העמדה של לשכת סוכני הביטוח לדו"ח רשות התחרות על סוכני ביטוח הבריאות שפורסם ב־ 14 ביולי 2021. נייר העמדה גובש והוגש לרשות בידי היועמ"ש של הלשכה עו"ד עדי בן אברהם.

חסר בסיס

לגבי הדו"ח הסופי, טוענת הלשכה כי "הוא מציג מסקנות וקביעות קשות ביותר בנוגע לתפקודם של סוכני הביטוח, עד כדי האשמה מקוממת כי סוכן הביטוח אינו ממלא בצורה המיטבית את תפקידו.

עו"ד בן אברהם | צילום: גיא קרן

"בכל הכבוד, לקביעות אלו אין כל בסיס. עורכי הדו"ח הסופי לא בחנו את מידת התאמתן של הפוליסות הנמכרות על ידי סוכני הביטוח לצרכיהם של המבוטחים; לא נדרשו כלל להבדלים המהותיים שבין הפוליסות השונות; וככלל, הסתפקו בבדיקות שטחיות, שממצאיהן סותרים ולמצער, אינם חד משמעיים.

״אנו סבורים כי הטלת רבב בציבור שלם של עוסקים באופן בוטה שכזה על ידי רשות מנהלית היא מעשה שאינו ראוי, אינו סביר וכזה שאינו עולה בקנה אחד עם חובת ההגינות המוטלת על רשות מנהלית".

בנייר העמדה סותרת הלשכה את ממצאי רשות התחרות לפיהם ההכנסות מחברות הביטוח משפיעות על דפוסי מכירת פוליסות על ידי סוכנים, כמו גם יעדים שנתיים והמלצתה לשנות מודל תגמול הסוכנים ועוד: "המסקנות החותכות המוצגות בדו"ח הסופי בכל הנוגע להשפעתם של התמריצים המשולמים על ידי חברות הביטוח לסוכני הביטוח אינן מבוססות ואף עומדות בניגוד לקביעות המצויות בדו"ח הסופי עצמו. שינוי במנגנון תגמול הסוכנים על יסוד הממצאים שפורטו בדו"ח הסופי אינו מוצדק לגופו והוא צפוי להיות בעלת השפעה שלילית בשלל היבטים:
• מכירות המוצרים יירדו בצורה דרמטית.
• השיווק הישיר יעלה בצורה דרסטית על ידי מוכרנים של חברות הביטוח או באופן עקיף על ידי גורמים שאינם בעלי רישיון.
• העדר שירות בתביעות ובכלל למול חברות ביטוח על ידי אנשי מקצוע.
• אוכלוסיות מוחלשות שיישארו ללא יד מכוונת של סוכן ביטוח, שכן הם לא יוכלו לעמוד בעלויות סוכן הביטוח והם פשוט לא יעשו ביטוח או יעשו ביטוח על ידי חברה אחת, בלי האפשרות להשוואת מוצרים של בעל הרישיון.

"סיכום מוטה"

״פרסום הדו"ח כממצאים סופיים ויישום המסקנות שפורטו בו יגרום עוול משמעותי לציבור המבוטחים, כמו גם לציבור סוכני הביטוח".

הלשכה מדגישה את המורכבות והייחודיות של ביטוחי הבריאות: "בין היתר, בתחום זה קיים צורך מיוחד במתן שירותים אישיים ומקצועיים על ידי סוכן ביטוח ללקוחותיו. מניסיוננו, מרגע הצורך למילוי התביעה, הסוכן מלווה את הלקוח, מתעדכן בכל התהליך, דואג לאישור לבית החולים הפרטי, לאישור מול המנתח, לקבלת הטפסים מקופות החולים ולסייע בגיבוש ועריכת המסמכים לתביעה מסודרת למול חברת הביטוח עבור הלקוח. הליווי הוא תחת מעקב יומיומי ובקשר מלא עם הלקוח.

״על רקע זה במיוחד, העובדה כי הניתוח הכמותי בדו"ח הסופי מתעלם לחלוטין מן הערך שמייצר סוכן הביטוח למבוטחים בשלב התביעה לתגמולי ביטוח, ומגמד את תפקידו של הסוכן למתווך במכירת ביטוח בלבד המוטה כביכול על ידי עמלות המכירה המשולמות לו, שומטת לדעתנו את הבסיס לממצאי המחקר (שאינם חד משמעיים ממילא)".

סו"ב מורי | צילום: באדיבות הלשכה

לגבי סיכום הדו"ח, שבו נכתב כי "המחקר מראה כי במבנה השוק הנוכחי, סוכן הביטוח אינו פועל בצורה מיטבית על מנת לסייע למבוטח לקבל את הביטוח הכי מתאים עבורו, וכי יש לקדם רפורמה משמעותית בתחום בהקדם, טוענת הלשכה: "נדמה כי סיכום הדברים כאמור, מוטה, ואין בין מבנה התמריצים לבין פעילות הסוכן ושיקול דעתו דבר וחצי דבר כאשר מדובר על טובת הלקוח. נדמה כי לא נעשתה השוואה למוצרי ביטוח אחרים ולא נבחנה מקצועיות הצוותים הפועלים בחברות הביטוח ביחס לאותם כיסויים נמכרים, כחלק ממכלול השיקולים הרב המנחה את סוכני הביטוח לרבות הסימולטורים והדו"חות השנתיים של רשות שוק ההון בנוגע לשירות. יובהר חוזר הצירוף אשר נכנס לתוקף במתכונתו במרץ 2021, נתן אף מענה לחלק מההצעות של הרשות".

יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד, סו"ב איגור מורי: "כאשר רשות כזו או אחרת באה להחליט בעניין שיש בו דיני נפשות האזרח מצפה כי ההחלטות יתקבלו בזהירות ולאחר מחקר מעמיק. ומהו מחקר מעמיק אם לא כזה שמתייחס ברצינות לנתונים ובעיקר שואל שאלה ולא מניח מראש מה תהיה התוצאה.

"המסמך שפרסמה הרשות לתחרות היה אמור להיות כזה, היה אמור ולא היה. הרשות לתחרות סימנה לה למטרה להכתים את סוכני הביטוח וכל האמצעים היו לכשרים בעיניה. עו"ד עדי בן אברהם במקצועיות רבה הפך והפך במסמך הרשות, אשר נטען כי עניינו בעבודת מחקר, והציג את הקשיים שלא ניתנו להם התייחסות. עיקר המסקנות הינה כי המחקר לא יודע להבדיל בין סוכנים עצמאיים ובין סוכני הסוכנויות בבעלות החברות, ולכן היא לא משקפת את מצב שוק משווקי הביטוח בריאות. המחקר הגיעו לתובנות ומסקנות הרות אסון לענף הביטוח והפיננסים, החלטות הפוגעות בזכויות הלקוחות ובזכות לפרטיות וללא כל הצדקה. אנו תקווה כי רשות שוק ההון תדע לאבחן את המסקנות של רשות התחרות ביחס לענפים השונים ותערוך ריביזיה ראויה.

"עתה, עבודת יועמ"ש הלשכה תוגש לחברי ועדת הכספים והלשכה תפעל, לרבות בדרך של תיקוני חקיקה, על מנת לסייע להסדיר את המצב לטובת ציבור המבוטחים בישראל".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email