עלייה בביקוש לפוליסות לכיסוי פיגועי טרור

הפיגוע במנצ'סטר הביא עמו עליה במכירת פוליסות ביטוח לכיסוי פיגועי טרור
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

סוכני ביטוח בבריטניה מדווחים כי בעקבות הפיגוע במנצ‘סטר התחדש הביקוש לפוליסות ביטוח לכיסוי פיגועי טרור. סוכני ביטוח בבריטניה ובכמה ממדינות אירופה מדווחים על גידול במכירה של פוליסות ביטוח לכיסוי פיגועי טרור.

הכיסוי הביטוח הורחב וכולל כיסוי לפגעי גוף ונזקי רכוש. בנוסף, חלה ירידה בתעריפי הביטוח.


להתאים את הכיסוי לאירועים דוגמת הפיגוע במנצ'סטר | צילום: ג'יימס אוהנלון

יחד עם זאת סוכני הביטוח לוחצים על חברות הביטוח להתאים את הכיסוי הביטוחי לא רק לאירועי טרור גדולים, אלא לאירועים דוגמת פיגוע הטרור במנצ'סטר. הם מצביעים על מאות פיגועי טרור מרובי הכיסוי הוכפל ל־6 מיליון דולר נפגעים שהתרחשו בשנתיים האחרונות וישמשו בסיס להפקת לקחים.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email