עליתם על קטנוע ללא ביטוח – תשארו ללא פיצוי

עו"ד עדי בן אברהם על מקרה בו הוכח כי התובע ידע או יכול היה לדעת כי אין כיסוי ביטוחי, ומשכך נשללה ממנו זכאותו לפיצוי מ"קרנית"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

נפגע תאונת דרכים תובע את "קרנית" על נזקים אשר נגרמו לו בתאונת דרכים שאירעה לו בדרכו לעבודה. הנתבע טוען כי רכב על קטנוע של אחיו אשר התברר כי היה ללא ביטוח חובה. "קרנית" מאידך השיבה כי התובע הינו המחזיק בקטנוע או ידע שהוא נוהג בקטנוע ללא ביטוח או כי סביר היה שהוא ידע שהוא נוהג בקטנוע ללא ביטוח. היא אף הגישה הודעת צד שלישי נגד אחיו של התובע – הבעלים של הקטנוע. 

על פי חוק הפלת"ד (פיצויים לנפגעי תאונות דרכים), מי שנהג ברכב ללא ביטוח חובה – לא יהיה לו כיסוי על פי דין, אלא אם יוכיח כי נהג בהיתר מאת הבעלים, לא ידע על כך שאין ביטוח בתוקף וכי בנסיבות המקרה לא סביר לומר שהוא ידע על היעדר הביטוח.

חשוב לוודא כי קיים ביטוח המכסה את הנסיעה | צילום: shutterstock

התובע טען כי נהג בקטנוע אשר החזיק בו על פי רשותו של בעל הקטנוע, וכי הוא הסתמך על כך שקיים ביטוח לקטנוע וכי אחיו דאג לביטוח בתוקף. "קרנית" השיבה כי התובע היה נוהג בקטנוע באופן קבוע לעבודתו ולכן אין מדובר על אירוע חד פעמי אלא התובע ידע על העדר הביטוח. 

לאחר שבחן את הראיות קבע בית המשפט כי ממכלול הראיות ניתן ללמוד שהתובע ידע כי לקטנוע לא קיים ביטוח. 

תובע כמחזיק

ביחס לראיית "התובע כמחזיק" קובע בית המשפט על בסיס הראיות כי הדבר מתיישב עם העובדה שהתובע יחשב כ"מחזיק" לאור תהליך הרכישה של הקטנוע, כאשר התובע היה מעורב בכל השלבים של הרכישה לרבות לעניין הביטוח.  

בית המשפט קובע כי התובע היה מודע לכך שאין ביטוח בתוקף ודוחה את הטענה כי המוכר השאיר לו את הביטוח. עוד מוסיף בית המשפט וקובע כי התובע היה מודע כי אין ביטוח לקטנוע. הוא נועץ עם הסוכן, ידע שיש קושי לבטח את הקטנוע ובפועל לא עשה ביטוח לקטנוע. לא הוכחה הטענה כי המוכר מכר לתובע את הביטוח כאשר המדובר בתעודת ביטוח על שם המוכר בלבד. 

לעניין סבירות אי הידיעה מצד התובע, בית המשפט מתייחס להלכות שנקבעו לפיהן אין די בהוכחת הסתמכות אלא יש לבחון את סבירות התנהגותו של הנוהג ברכב "והאם דבק בהתנהגותו רבב מוסרישתקנת הציבור מבקשת למנוע".

בית המשפט לא מקבל את הטענה כי בין האחים היו יחסי קרבה מיוחדים, עד כדי הסתמכות לעניין הביטוח לאור הנתונים הספציפיים של המקרה, יתרה מכך התובע ידע כי הביטוח של המוכר היה לתקופה מוגבלת  וגם אם לא ידע בפועל, היה מצופה כי יבחן את הדברים בטרם יעלה על הקטנוע. אי הבדיקה מהווה עצימת עיניים, כדברי בית המשפט, ולא ניתן לתת לכך לגיטימיות. 

בית המשפט מאבחן ומדגיש כי אין מדובר על נהיגה אקראית, אלא על קטנוע שנמסר לשימוש התובע מספר פעמים. לכן בנסיבות העניין קובע בית המשפט כי יש לראות בתובע "מחזיק" משכך החוק שולל ממנו את הזכות לפיצויים והוא יחשב כמי שנהג ללא ביטוח.

יתרה מכך מדגיש בית המשפט כי אף אם לא היו רואים בתובע כמחזיק הרי התנאים הקבועים בחוק הפלת"ד אינם מתקיימים, זאת לאור ידיעתו הפוזיטיבית של התובע כי תוקף תעודת הביטוח שנמסרה לו בד בבד עם מסירת הקטנוע, פגה כעבור מספר חודשים ולכן היה עליו לוודא ביטוח חובה בתוקף, משכך דין התביעה להדחות. 
בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין.

מקרה זה ממחיש את החשיבות של הביטוח, אך בעיקר את החשיבות בהגברת המודעות של כל מי שנכנס לכל כלי רכב, או עולה על אופנוע – לוודא כי קיים ביטוח המכסה את נסיעתו, ונדרשת הסברה מקיפה בעניין למול כלל הציבור, כדי לצמצם מקרים של נסיעה ללא ביטוח חובה בתוקף. 

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email