על ביטוח כל הסיכונים – ומשמעותו בתחום ביטוח הרכוש

גם בביטוח מסוג "כל הסיכונים" צריך שהנזק יהיה פרי אירוע תאונתי כלשהו, והכל בכפוף לרשימת חריגים שמפורטים בפוליסה; אז מה הם אותם חריגים ומה גישתו של בית המשפט לסוגיה?
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

לא פעם נשמעת האמירה כי קיים ללקוח ביטוח "כל הסיכונים" ומשכך לא משנה מה יקרה -קיים ביטוח שיפצה אותו. חשוב להבין כי לא כך הם פני הדברים ובפוליסה מפורטים חריגים שלא יקנו למבוטח פיצוי.

לעיתים, בסיטואציה כזו נכנס לתמונה אלמנט שלא מוכר למי שרוכש ביטוח באופן ישיר וללא סוכן ביטוח, וזו האקסגרציה – תשלום למבוטח בזכות שיקולים מסחריים. על כך בסיפור שאביא לפניכם השבוע.

התובע היה מבוטח בביטוח דירה ותכולה כולל הרחבה לשעון יוקרה בעלות של כ-43 אלף שקל, על בסיס הערכת שמאי. התובע שהה בחוף הים בקיסריה ובטרם נכנס למים הסיר את השעון שכן לטענתו המים יגרמו להריסתו, והשעון נגנב. חברת הביטוח אליה הוגשה תביעת המבוטח דחתה את התביעה. לפנים משורת הדין, הסכימה חברת הביטוח לשלם לו סך של 25 אלף שקל, אלא שהתובע לא ויתר על יתרת התשלום והגיש תביעה על היתרה.

הנטל לסתור את הטענה שמדובר באירוע תאונתי מוטל על חברת הביטוח | צילום: shutterstock

התובע טען כי חתם על הסכמה על מנת לקבל את התשלום ולא הבין כי מדובר על הסכם פשרה למרות שיתכן והסוכן הסביר לו את הדברים. הוא אף ביקש מהסוכן לחתום בשמו על  מסמכי הפשרה.

סיכון שאינו מכוסה

לטענת התובע מדובר על ביטוח מסוג "כל הסיכונים" והוא הבין כי השעון יכוסה במקרה של אובדן או גניבה, הוא לא התרשל ולכן אין על חברת הביטוח להתחמק מחבותה.

חברת הביטוח השיבה כי החוקר אשר בחן את המקרה ובדק את אמינות האירוע, קבע כי מקרה זה לא נכלל במסגרת הסיכונים המכוסים במסגרת הרחבת "כל הסיכונים" מאחר שקיים חריג לפיו: "אובדן או נזק שנגרם לרכוש המבוטח בהיותו מחוץ לדירה המבוטחת כשהמבוטח ו/או בני משפחתו אינם מלווים את הפריט".

מאחר והמבוטח השאיר את השעון ללא השגחה על חוף הים, הוא אינו זכאי לפיצוי. 

התשלום בפשרה נעשה לפנים משורת הדין וכלשון חברת הביטוח "אקסגרציה מסחרית" – כלומר, ראייה מסחרית וכלכלית כלפי סוכן הביטוח, וזאת עקב היקף פעילות הסוכן, ולא מתוך הכרה בחבות. משכך גם נמסר לסוכן שטר הסילוק והתשלום בוצע לאחר הסכמת התובע והסכמת הסוכן לחתום בשמו.

בית המשפט קבע כי בביטוח מסוג "כל הסיכונים", הביטוח הוא נגד אובדן או נזק הנובעים מכל סיבה שהיא. על כן, די לו למבוטח כי יוכיח שנגרם לו אובדן או נזק והוא אינו נדרש להוכיח את סיבת האובדן או הנזק ואת דרכי התרחשותו.

בית המשפט מציין כי לאור הלכת בית המשפט העליון, בביטוח מסוג זה עול ההוכחה קל יותר כי על התובע להוכיח את הנזק לרכושו, ותביעתו תתקבל גם אם לא תוכח הסיבה שגרמה את הנזק, בו בזמן שבביטוח אשר בו קיימים סיכונים מוגדרים התובע נדרש להוכיח גם שהנזק נגרם על ידי סיכון מתוך הסיכונים שדווחו.

פרי אירוע תאונתי

למרות זאת, מדגיש בית המשפט: אין ללמוד מהדיבור "כל הסיכונים" כי הצדדים התכוונו לפוליסה בלתי מוגבלת, שתבטח מפני כל הסיכונים האפשריים וכי על המבטח לשאת בכל נזק שיגרם למבוטח. גם בביטוח מסוג "כל הסיכונים" צריך שהנזק יהיה פרי אירוע תאונתי כלשהו, ומכאן שאירוע מכוון שנגרם על ידי המבוטח לא יהיה מכוסה. לחילופין לא יהיה כיסוי למקרי נזק שהוא תוצאה של מהלך העניינים הטבעי והרגיל.

בית המשפט מדגיש כי הנטל לסתור את הטענה שמדובר באירוע תאונתי מוטל על חברת הביטוח אשר נדרשת להוכיח קיומו של סייג לפוליסה. אין חולק כי האירוע העובדתי לא שנוי במחלוקת, המבוטח הניח את השעון היוקרתי בתיק על חוף הים ללא השגחה כאשר נכנס לים, ולפיכך הוכח כי חל החריג בפוליסה לפיו היא לא כוללת כיסוי לאובדן או נזק לרכוש מחוץ לדירה המבוטחת כאשר הפריט אינו נלווה לבני המשפחה. בית המשפט דוחה את התביעה.

הערך המוסף של סוכן הביטוח: חברת הביטוח הסבירה בתגובתה כי התשלום בשיעור העולה על 50% מגובה הנזק נבע מאקסגרציה מסחרית לאור זהות הסוכן. מקרה זה משקף דוגמה נוספת לערך נוסף שיש לסוכן הביטוח, אשר יכול לשוחח עם חברת הביטוח ולבקש פיצוי לפנים משורת הדין גם כאשר אין כיסוי בפוליסה או לבקש לאשר רופא מנתח מחוץ להסדר תחת תכולת ההסדר, על מנת לחסוך למבוטח את תשלום הפער, ועוד ועוד דוגמאות להם אנו נחשפים בחיי היומיום המשקפות את הערך המוסף של סוכן הביטוח – איש המקצוע המלווה את מבוטחיו, בין היתר, גם בעת הטיפול בתביעה.

הכותב מתמחה בתביעות ביטוח ויועמ"ש הלשכה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email