על גורר ונגרר

בית המשפט סוקר מקרים בהם יש מקום לשקול להטיל אחריות מלאה על הנגרר ולא על הגורר בתאונת דרכים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

על המחלוקות המשפטיות המתעוררות בסוגיית גורר ונגרר כבר כתבתי ב-7.1.21 במאמר (גיליון ביטוח ופיננסים מס' 825) שבו העליתי תהייה: מדוע רשות שוק ההון לא מתערבת בסוגיית התאונות בהם מעורבים גורר ונגרר? הרי זה לטובת ציבור המבוטחים, אשר לרוע מזלם מעורבים בתאונה ונאלצים בעל כורחם להמתין בסבלנות לבירור שאלת האחריות בין מבטחת הגורר למבטחת הנגרר בקביעה ממי הנהגים הניזוקים יקבלו פיצוי על הנזקים אשר נגרמו להם.

השבוע אבקש לספר לכם על מקרה נוסף אשר נדון בבית המשפט השלום בהרצליה ביחס לתביעת שיבוב בגין נזקים שנגרמו לרכב שבוטח על ידי התובעת עקב צמיג שהתפוצץ וניתק מנגרר של משאית שבבעלות הנתבעת. המקרה כאמור, שב ומעלה את השאלה המתבקשת מתי אחראית חברת הביטוח של הנגרר ומתי אחראית חברת הביטוח של הגורר.

מתי אחראית חברת הביטוח של הנגרר ומתי אחראית חברת הביטוח של הגורר | צילום: shutterstock

במקרה נשוא התביעה, המשאית והנגרר, חרף היותם בבעלות זהה, בוטחו בנפרד על ידי שתי חברות ביטוח. מקרה הביטוח היה פשוט ומוסכם על הצדדים – צמיג בחלק האחורי של הנגרר התפוצץ ועף לכיוון רכב נוסע תוך כדי נסיעה של המשאית והנגרר שלה, על כביש מהיר, וכתוצאה מכך נגרם לרכב נזק מהצמיג.

גישות שונות

עלתה השאלה המתבקשת – מי אשם בנזק? האם מבטחת הנגרר או מבטחת הגורר. וכך, כל המעורבים הגיעו למפתן בית המשפט כאשר מבטחת הנגרר טוענת כי אין לייחס לנגרר אחריות הואיל והוא טפל לגורר, ואילו מבטחת הגורר טענה כי האחריות היא על הגורר שהרי הצמיג מחובר היה לנגרר ובנוסף פיצוץ של צמיג אינו דבר שניתן לצפותו.

בית המשפט מציין כי בפסיקה קיימות מספר גישות בנוגע לאחריות ביחסי גורר-נגרר. על פי גישה אחת, מלוא האחריות מוטלת על הגורר, בנימוק לפיו החלק האקטיבי הינו הגורר ואילו לנגרר אין עצמאות משל עצמו שהרי כל הוויתו של הנגרר יונקת את קיומו מחיבורו לגורר אשר מושך אותו.

מאידך, על פי הגישה השניה, הנגרר הוא מרכיב מהותי, שכן זה עלול להשפיע על טיב ובטיחות הנהיגה של מכלול היחידה המונעת אשר מורכבת הן מגורר והן מנגרר, ולכן יש להביט

על הנגרר כגורם עצמאי אשר בנסיבות מסויימות עלול לגרום לאירוע תאונתי.

גישה שלישית – גישת הבינים – סבורה כי הגורר והנגרר הינם יחידה אחת ולכן יש לחלק באופן שווה את החבות הביטוחית לקרות האירוע.

פעולות עצמאיות

לאחר שסקר את הגישות השונות קובע בית המשפט כי הוא מטיל את האחריות על הנגרר.

בית המשפט מציין מספר מצבים שעלו בפסיקה בנוגע למקרים אפשריים שבהם ניתן להטיל חבות על הנגרר, ובין היתר:

  • כאשר הנגרר מעורב בתאונה כשהוא מנותק מהגורר;
  • חפץ שנפל מן הנגרר בזמן הנסיעה אשר גרם לנזק לצד שלישי;
  • כשל טכני שארעה במעצוריו של הנגרר שגרם לניתוקו מהגורר שבעטיו פגע ברכוש צד שלישי;
  • כשל בגלגליו של הנגרר או בצמיגיו שהביאה לסטיית הנגרר ופגיעה בצד שלישי;
  • נגרר שהוצב באופן רשלני במקום פלוני;
  • דלת הנגרר שנפתחה בזמן נסיעה ופגעה בצד שלישי;
  • סחורה שהייתה מובלת בתוך הנגרר ונפגעה;

כלומר, בית המשפט מציג את המצבים הללו ומציין כי במצבים בהם הנגרר מזיק בעצמו עקב פעולות עצמאיות שלו, ללא קשר לפעולת הנהיגה של הנהג בגורר, יהיה מקום להטיל אחריות על הנגרר.

הסדרה רגולטורית

במקרה נשוא התביעה, לא הוכח כי הצמיג התפוצץ עקב פעולת הנהיגה של נהג הגורר, ויתכן כי המקרה אירע עקב תחזוקה של צמיגי הנגרר שהם באחריות בעל הנגרר, אשר נדרש לוודא את תקינות הצמיגים וכשרותם לנוע על הכביש. 

בית המשפט מדגיש כי התפוצצות צמיג באופן ספונטני לא מתרחשת כעניין שבשגרה, קל וחומר, אין הדבר כך כאשר מדובר על צמיג תקין. בנוסף, לא הוצגו לפני בית המשפט כל ראיות התומכות בתקינות הצמיג. משכך, ולאור העובדה כי בעלי הנגרר אחראים לתקינות הצמיגים, הרי שהם גם אחראים לנזק שנגרם עקב התפוצצות הצמיג.

בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין.

דבר היועמ"ש: כפי שכבר התבטאתי בנושא זה, הגיעה העת להסדיר את הסוגיה באופן רגולטורי באופן שיקבע כי נהגים אשר הם ו/או רכביהם נפגעו ממשאית חולפת אליה מחובר נגרר, לא ידרשו לסוגיה מי אחראי לנזקיהם ביחס לסוגיית גורר-נגרר, והדבר יוסדר בין מבטחות הנגרר והגורר ללא מעורבות הנהג הניזוק, אשר יקבל את הפיצוי ולא ידרש להמתין להסדרת המחלוקת.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email