על גורר, נגרר וצד שלישי שנאלץ להמתין להכרעה מי יפצה אותו

עו"ד עדי בן אברהם בפנייה לרשות שוק ההון לבחינת הסדרה של הסוגיה ברוח המלצתו של בית המשפט
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בעפולה, בירת העמק, אירעה תאונת דרכים, עת רכב התובעת עצר כדי לאפשר לרכב לפניו לפנות ורכב הנתבע (גורר+נגרר) הגיע מאחור ופגע בו.  הוסכם כי נהג הרכב הפוגע הוא האחראי לתאונה ואין חולק על הנזק. כמו כן, לטענת התובעת בעת שרכבה עצר כדין כדי לאפשר לרכב שלפניו לפנות שמאלה פגע בו רכב הנתבע מאחור. אין חולק כי לא היה מגע בין הנגרר לרכב התובע.

עיקר המחלוקת הינה בטענת חברת הביטוח של הגורר כי על חברת הביטוח של הנגרר לשאת במחצית עלות הנזק שנגרם לתובע.

אין לראות בנגרר כאקטיבי כאשר הוא פאסיבי לתאונה | צילום: shutterstoc

מבטחת הנגרר טענה שהנגרר כלל לא היה מעורב בתאונה, ולכן על מבטחת הגורר בלבד לשאת בנזק במלואו. מבטחת הנגרר הוסיפה כי האחראי הוא נהג הגורר בלבד, והפוליסה באה רק למקרים של נגרר מנותק מרכב מנועי ולא למקרים בהם הנהג האשם מפעיל הרכב המנועי לבדו בעוד הנגרר פאסיבי.

פסיקה שאינה אחידה

בית המשפט סוקר את הפסיקה (הלא אחידה) בנושא גורר ונגרר. חלק מבתי המשפט קבעו כי האחריות הינה של מבטחות הגורר, בהיותו החלק המנועי מכוון התנועה, הנהג – הגורם האנושי יושב בו והוא האחראי כגורר לנגזרות כל חלקי הרכב.

חלק מבתי המשפט ביצעו הבחנה בין כל מקרה לגופו. כלומר, יש להתייחס לנסיבות קרות התאונה ולהשפעת הגורם העיקרי בקרות התאונה והנזק, השפעת הנגרר או הגורר, ולכן יתכנו מקרים שבהם לנגרר מעמד תורם מכריע לקרות התאונה.

חלק מבתי המשפט קבעו כי מדובר על  רכב אחד על שני חלקיו, כל הקורה בשלו יחלק את הנזק בין שני חלקיו – בין מבטחות הגורר והנגרר בחלקים שווים.

הגורם הדומיננטי

בית המשפט קובע כי יש ללכת בגישה לפיה המבחן להכרעה בין מבטחות גורר ונגרר הינו מבחן הגורם הדומיננטי לקרות התאונה ולהיקף הנזק. במקרה זה, הגורר הוא שפגע ברכב ואין מחלוקת כי הנזק מכוסה בכיסוי צד שלישי. הביטוח של הגורר כולל כיסוי הן כאשר הוא עם נגרר והן כאשר הוא בלעדיו.

בית המשפט מדגיש כי עצם העובדה כי מדובר על משאית גורר לא משנה לעניין הנזק וגם לא הובאה כל ראיה המלמדת כי לנוכח הנגרר הנזק גדול יותר. גם לא הובאה כל ראיה להרחבת הסיכון.

במקרה נשוא התביעה, אין עוררין כי אי שמירת מרחק ופגיעה של החלק הגורר מלמדת על אחריות הגורר. אין גם מחלוקת כי הנהג הוא האחראי לגורר ולנגרר, אלא שתאונה בה הנגרר הוא טפל ואין מגע בינו לבין הרכב הנפגע לא מעלה ולא מורידה ואין מקום לחבות הנזיקית, אלא אם מבטחת הגורר תוכיח אחרת. חזקה כי הגורר הוא הגורם הדומיננטי.

בית המשפט מדגיש כי לא ניתן לקבל לדעתו חיוב אוטומטי ושוויוני של מבטחי גורר נגרר בכל תאונה, אגב מתייחס בית המשפט גם לעובדה כי חיוב שכזה יוביל לכך שהמבוטח אף נדרש לתשלום כפל השתתפות עצמית, כאשר האחריות של הנגרר במסגרת התאונה משני ונלווה בלבד.

בית המשפט קובע כי אומנם אין לראות בנגרר חפץ פאסיבי, אך מאידך אין לראות בו נגרר אקטיבי כאשר הוא פאסיבי לתאונה. כלל האצבע הינהו כי מקום שבו הגורר בלבד מעורב בתאונה, ואין ראיה להשפעה מכרעת של הנגרר, תישא בו המבטחת של הגורר בלבד.

בנוסף מציע בית המשפט מספר עקרונות על  לפיהם יש לבדוק את תנאי הפוליסות ביחס להגבלות וההתניות בהן. כך למשל, יש לבחון את מקום הפגיעה, בגורר או בנגרר או בשניהם. לבחון את הגורם הדומיננטי לקרות התאונה האם זה הגורר או הנגרר או שניהם ועל פי אלו לקבל החלטה בדבר הגורם האחראי.

בית המשפט מסכם וקובע כי בנסיבות המקרה לא היה מקום לגרור את מבטחת הנגרר לדיון משפטי.

בנוסף, קורא בית המשפט לחברות ביטוח המבטחות גוררים ונגררים כי בהתגלע מחלוקת בהקשרים שכאלו, ובאין מחלוקת לעניין האחריות של נהג הגורר והנגרר ישקלו להותיר המחלוקת להכרעה ביניהן בלבד, בדרך תשלום מלוא הסכום ששנוי במחלוקת בהסכמה מותנית ביניהן, ולאחר מכן יכריע בית המשפט במה שביניהן ללא מעורבות של המבוטח אשר נדרש להמתין להכרעה כדי לקבל פיצוי. 

הערת היועמ"ש: אני תקווה כי גם ברשות שוק ההון קוראים את פסק הדין והם ישקלו להוציא הנחיות הסדרה מפורשות ביחס לכל סוגיית גורר נגרר וימנעו מהמבוטחים והצד השלישי את ההמתנה להכרעה שיפוטית בדבר זהות המשלם – המבטחת של הגורר או המבטחת של הנגרר או שניהם בחלקים שונים.

הכותב הינו מתמחה בתביעות ביטוח ויועמ"ש הלשכה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email