על הזהירות המתבקשת במילוי הצעה לביטוח משאית

מסוגייה שנידונה בבית המשפט אנחנו לומדים על הפער שבין רישיון הרכב לבין האמור בתנאי הפוליסה בפועל ועל חשיבות תיעוד הליך הצירוף
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

השבוע נחזור לדון על חוזר הצירוף, שקובע הסדרה רגולטורית ראויה להליך ההתקשרות בין הסוכן לבין הלקוח, בין אם עסקינן בפוליסה חדשה ובין אם מדובר בחידוש. אני שב ומזכיר כי הליך זה מייצר חשיפה משפטית מאוד גבוהה לסוכן ככל שלא נערכה התאמת צרכים ראויה ובחינה אם אכן הלקוח רכש את המוצר המתאים לו, שכן לרוב, המועד בו תעלה הסוגיה לדיון ותבחן ההתאמה תהיה רק בשלב מקרה הביטוח, אם חלילה יקרה. השבוע נדבר על מקרה שכזה בביטוח רכב.

המבוטח אשר הינו בעל מספר רכבים ומשאיות ביטח את כולם דרך סוכנות ביטוח. במהלך תקופת הביטוח, נגנבה משאית. חברת הביטוח שילמה את תגמולי הביטוח בניכוי השתתפות עצמית ובתוספת הפרשי הצמדה. לכאורה, היה המאמר השבועי שלי מסתיים כאן, אלא שחברת הביטוח צרפה מכתב דחייה ביחס למתקן הרם־סע (מנגון ההרמה של הארגז המותקן על המשאית), בטענה שהמתקן לא היה מבוטח במסגרת הפוליסה.

ביטוח משאית. החשיבות שבתיעוד הפרטים הקטנים. צילום: Shutterstock

המבוטח השתומם על הדחייה, הרי הוא מסר את רישיון הרכב לסוכנות הביטוח וכך גם הופקה לו פוליסה בהתאמה, והרי הפוליסה ביטחה גם מתקן רכינה הזהה במהותו למתקן הרם־סע ולכן יש לשלם את תגמולי הביטוח.

הלקוח הוסיף כי חברת הביטוח ציינה קוד דגם שגוי ולכן גם הוא קיבל דמי ביטוח מופחתים. מדובר ברשלנות של הסוכנות אשר התרשלה בתפקידה ועל חברת הביטוח לשלם את ההפרש, לאור יחסי השליחות. חברת הביטוח והסוכנות (הנתבעות) טענו שמתקן הרם־סע לא מבוטח ולכן שולמו רק תגמולי הביטוח על פי הפוליסה ולו היה מתבקש ביטוח למתקן הן היו מוסיפות אותו לפוליסה והלקוח אף היה משלם פרמיה גבוה יותר, ויודגש כי טופס ההצעה כלל לא התייחס למתקן זה. ביחס לרישיון רכב, הנתבעות טענו כי הן פועלות על פי טופס ההצעה ולא על פי רישיון הרכב.

בדיון שנערך העידה הסוכנות כי טופס ההצעה מולא טלפונית על ידי סוכן הביטוח ואין חולק שהם גם קיבלו רישיון רכב ופעלו על פיו. בית המשפט מדגיש כי הואיל והסוכנות קיבלה רישיון רכב היה עליה לפעול על פי רישיון הרכב, בניגוד לטענה כי הביטוח מופק על פי ההצעה.

עוד התברר בדיון, כי הפוליסה כללה אביזרים נלווים מסוג "רכינה" ועל כך שולמה פרמיה נוספת וכי גם תעודת ביטוח החובה שהפיקה הסוכנות למשאית כוללת הרחבת כיסוי "כולל רכינה". הסוכן בעדותו טען כי לפי מה שהוא רואה בטופס ההצעה הרי שהוא התבקש לבטח רק "שסי". הסוכן העיד כי אינו זוכר מה היה בשיחה עם הלקוח. בית המשפט מציין כי מטבע הדברים, מתקשה הסוכן, שמפיק מספר רב של הצעות, לזכור הליך הצעה קונקרטי, אלא שמדובר על הצעת ביטוח טלפונית שעל פיה מילא הסוכן את הטופס הצעה ולא הוכח האם הטופס נמסר ללקוח.

לשאלה האם יש הבדל בין רכינה לבין מתקן רם־סע, השיב הסוכן שנראה שזה אותו עקרון. מכאן מסיק בית המשפט כי טענות בדבר ביטוח ה"שסי" בלבד לא יכולות להתקבל, קל וחומר שבניגוד לטופס ההצעה קיים בפועל כיסוי לרכינה. הנתבעות טענו כי "רכינה" היא האמבטיה המותקנת על המשאית ולא מתקן הרם־סע, אלא שלאור עדות הסוכן כי מתקן הרכינה דומה במהותו למתקן הרם סע, הרי שהמסקנה היא שניתן כיסוי למתקן זה בפוליסה.

בית המשפט מחדד ומדגיש כי הואיל והוכח בדיון כי הנוהג בין הלקוח לסוכן היה להפיק פוליסה על פי רישיון הרכב, ולאור כך שהפוליסה לא הופקה על פי האמור ברישיון הרכב, האחריות רובצת לפתח של הסוכנות ובכך יש כדי לחייב גם את חברת הביטוח מכוח יחסי השליחות ביניהן. בנוסף לעניין טעות בדגם המשאית הרי שככל שהתבררה הטעות היה על הנתבעות להכיר בטעות ואין מקום להטיל את החבות לבדוק את קוד הדגם על הלקוח וגם לא הוכח כיצד הלקוח היה יכול לדעת על הטעות. כאמור, בית המשפט מקבל את התביעה לרכיבי הנזק שלא שולמו.

נכון למועד כתיבת שורות אלו, לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין. ולסיכום: קיים ערך רב וחשיבות ראייתית למילוי טופס הצעת הביטוח, בין אם המילוי נעשה טלפונית או בכל דרך אחרת כהגדרת החוזר, יש להקפיד לוודא כי תסריט השיחה שלכם מעודכן וכי השאלות הנכונות באות לידי ביטוי ביחס לכל מוצר ביטוח שהינכם מציעים ללקוח לרכוש לשם הגנה ביטוחית.

הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת סוכני ביטוח

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email