על הצורך בקבלה להוכחת נזקים אשר שולמו בפועל על ידי המבוטח

עו"ד עדי בן אברהם מספר השבוע על הנטל המוטל על המבוטח להוכיח את נזקו, ועל ההבדל בין חשבונית מס לחשבון עסקה בעת הוכחת הנזקים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

לבית המשפט המחוזי בחיפה הוגש ערעור על החלטת בית המשפט השלום בחיפה בשאלה האם בהיעדר קבלה המעידה על התשלום למוסך בגין תיקון נזקים לרכב שנפגע בתאונה, חרף קיום חוות דעת וחשבונית מס שהונפקה על ידי המוסך, יש לדחות את התביעה, כאמור – הואיל והמבוטח לא הציג קבלות על התשלום.

המבוטח, בעל עסק של חברה לסחר בכלי רכב, נסע לשטוף את הרכב לפני פגישה עם רוכש פוטנציאלי, והיה מעורב בתאונה עם רכב אחר. המבוטח הציג חוות דעת על הנזקים שנגרמו לו מאת שמאי הרכב.

חברת הביטוח דחתה את התביעה מהנימוקים כי האירוע אינו מכוסה בפוליסה, וכי הרכב שימש למטרות פרטיות ולא למטרות סחר.

הואיל והרכב כבר תוקן, לא ניתן להסתפק בחוו"ד השמאי ויש להציג ראיות לתיקון בפועל | צילום: fotolia

בית משפט השלום דחה את טענת חברת הביטוח וקבע כי אכן הפוליסה מכסה את המקרה נשוא התביעה, אך עם זאת וחרף הקביעות האמורות, בית משפט השלום קובע כי המבוטח לא עמד בנטל הוכחת שיעור הנזק.

היעדר הוכחה לנזק

בית המשפט מוסיף כי אומנם המבוטח רשאי להוכיח את נזקו באמצעות חוות דעת שמאי ואין הוא חייב לתקן את הנזק כתנאי לקבלת פיצוי, אך הואיל והרכב כבר תוקן, לא ניתן להסתפק בחוות דעת השמאי ויש להציג ראיות לעלויות התיקון בפועל, כדי למנוע פיצוי יתר מעבר לעלויות שבהן נשא המבוטח בפועל.

המבוטח טען כי צירף חשבונית מס על הנזק ששולם, ואכן קבלה לא הוצגה, אלא שבית המשפט דחה את התביעה בהיעדר הוכחה לנזק, ועל כך הערעור למחוזי.  

בית המשפט המחוזי אשר דן בערעור קובע כי בית המשפט השלום ביסס את החלטתו לדחות את התביעה, תוך התבססות על פסק דין שאינו זהה לעובדות נשוא הערעור, ולא היה מקום לדחייה של התביעה נשוא המקרה דנן.

בין חשבונית מס לעסקה

בית המשפט המחוזי מסביר ומדגיש כי לא הייתה מחלוקת על חוות הדעת של השמאי, ואין מחלוקת שהוצגה חשבונית המאשרת את עלות חוות הדעת של השמאי. בית המשפט מציג את ההבדל בין חשבונית מס לבין חשבונית עסקה ומבהיר כי חשבונית מס היא מסמך שעוסק מורשה חייב להוציא בגין כל עסקה שהוא עושה עם לקוחותיו. אך מאידך, הוצאת חשבונית מס, יוצרת חיוב של בעל העסק לשלם לרשויות המס את גובה המע"מ שהוא גבה כפי שמפורט בחשבונית המס.

בנוסף, חשבונית עסקה היא מסמך המתעד את דרישת התשלום בגין העסקה שנעשתה מול הלקוח. חשבונית עסקה נועדה לתיעוד ומשמשת כהוכחה לדרישה לתשלום של בעל העסק. משכך מסכם בית המשפט כי הוצאת חשבונית על ידי המוסך מלמדת כי המוסך יצר חיוב כדי לשלם מע"מ והיא מהווה תוספת ראייתית התומכת במכלול הראיות ומתקשרת לחוות הדעת והסכומים הנקובים בה, שלא היו שנויים במחלוקת על ידי הצדדים, ומשכך קובע בית המשפט כי אין מקום לדחיית התביעה.

בית המשפט אף קובע, כי הינו מתיר למבוטח להציג את הקבלות ולצרפן לערעור כמסמך מהותי בערעור, התומך בטענה כי  הקבלות, אשר אותרו (בשלב הערעור) – תומכות בסכום החשבונית שהופקה על ידי המוסך.

בית המשפט אף מתייחס לעובדה כי המבוטח מכר את הרכב, נשוא התביעה לאחר התאונה, וקובע כי עילת התביעה של המבוטח התגבשה במועד אירוע התאונה, וממועד זה המבוטח זכאי לפיצוי על הנזקים אשר יוכיח כי נגרמו לו, וזאת ללא קשר למה שנעשה במועד מאוחר יותר לכלי הרכב.

בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין.

הכותב הינו מומחה לתביעות ביטוח ויועמ"ש הלשכה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email