"על התובע היה לבדוק כיסוי ביטוחי"

ביה"מ דחה תביעת פיצויים של רוכב אופנוע שנפגע בתאונת דרכים, כי לא הוכחו יחסי קרבה בינו לבין מוכר האופנוע ולכן לא הייתה הצדקה להסתמכותו והימנעותו מבדיקת כיסוי ביטוחי
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

לבית המשפט הוגשה תביעה לפיצוי התובע מכוח חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים בגין נזקי גוף אשר נגרמו לו בעטיה של תאונת דרכים. התובע, יליד שנת 1997, קיבל בשנת 2014 רישיון נהיגה לאופנוע. לאחר קבלת הרישיון, אביו (קובי) רכש עבורו אופנוע מצד ג' (איציק).

בחלוף מספר חודשים, בהם שימש האופנוע את התובע, נתקע האופנוע באמצע הדרך ולצורך תיקונו קובי יצר קשר עם איציק וסוכם כי יעביר אליו את האופנוע לתיקון.לאחר יותר מעשרה ימים ממועד העברת האופנוע לאיציק, משהתברר כי התיקון יארך זמן ולאחר פניות של קובי אל איציק ולחץ מצידו של התובע, הציע איציק את האופנוע האישי שלו כאופנוע חלופי עד תיקון האופנוע של התובע, וכך היה. בדיעבד התברר, כי האופנוע היה רשום על שם צד ג' נוסף – בת הזוג של איציק.

על הנוהג חלה החובה לבדוק קיומה של פוליסה המכסה את השימוש בכלי הרכב | צילום: shutterstock

כשבוע לאחר שקיבל התובע את האופנוע, בזמן שהיה "נהג חדש" ונהג באופנוע ללא ביטוח חובה, היה מעורב בתאונת דרכים סמוך לקיבוץ לוחמי הגטאות, כתוצאה מהתנגשות האופנוע ברכב צד ג'.

חובת ביטוח

לא הייתה מחלוקת כי בהתאם לסעיף 7(5) לחוק התובע לא זכאי לפיצוי בגין נזקי הגוף שנגרמו לו בתאונה, הואיל ובמועד התאונה נהג באופנוע ללא ביטוח חובה. אלא, שהתובע ביסס את תביעתו על סעיף 7א' לחוק, מכוחו הוא זכאי, לטענתו, לפיצויים מהנתבעת, קרנית, משום שלא ידע ולא היה סביר שידע כי האופנוע היה ללא ביטוח.

מנגד, קרנית טענה כי התובע היה המחזיק באופנוע ועליו חלה חובת הביטוח וממילא אינו יכול להישען על הוראת סעיף 7א'. בכל מקרה, הוא ידע והיה עליו לדעת כי לאופנוע לא היה ביטוח והוא אינו זכאי לפיצוי. כמו כן, קרנית שלחה הודעת צד שלישי כנגד צדדי ג' בטענה כי הם המחזיקים ו/או הבעלים ו/או מתירי השימוש באופנוע מבלי שלאופנוע תהיה תעודת ביטוח.

לאחר שמיעת טענות הצדדים ובחינת הראיות בתיק, קבע בית המשפט כי דין התביעה להידחות.

תחילה, ציין בית המשפט כי ככל שהתובע מבקש להחיל את סעיף 7א' לחוק עליו להוכיח את שלושת התנאים המצטברים שלהלן: א. נהיגה בהיתר הבעלים או המחזיק; ב. יסוד סובייקטיבי – אי ידיעה לגבי היעדרו של הכיסוי הביטוחי; ג. יסוד אובייקטיבי – סבירות אי הידיעה.

בית המשפט הדגיש, כי "חזקה" ברכב תביא ברוב רובם של המקרים לדחיית הטענה כי אותו 'מחזיק' לא ידע ולא הייתה עליו חובה לדעת כי הרכב חסר ביטוח, כך שבמקרה זה, גם אם לא תידחה הטענה לזכאות לפי סעיף 7א' לחוק על הסף בשל אותה חזקה, היא תידחה לגופה בשל אי עמידה בתנאי הסעיף. כמו כן, חזקה ברכב בהקשר זה אינה נבחנת רק במובן הפיזי – יש להראות קשר הדוק עם הרכב, שליטה ופיקוח עליו, יכולת להרשות לאחר לנהוג בו וחופש פעולה בקבלת החלטות אודותיו.

הימנעות מבדיקת כיסוי

עוד הוסיף בית המשפט כי במקרה הנדון לא הוכחו יחסי קרבה, אמון או יחסי ידידות בין התובע לבין איציק, אשר היו יכולים לבסס חזקה הנוגעת לביטוח. מדובר היה בהיכרות שטחית שנמשכה על פני תקופה של כחצי שנה, במהלכה היו מפגשים בודדים סביב האופנוע המקורי ותיקונו, כך שהן ברמה העסקית והן ברמה האישית, לא ניתן היה להצביע על חזקה המצדיקה הסתמכות והימנעות מבדיקת כיסוי ביטוחי.

לטענת התובע, הוא קיבל לשימושו את האופנוע של איציק, משל היה בדבר כדי להבטיח קיומו של ביטוח. בית המשפט התייחס לטענה זו וציין כי נוכח היעדר היכרות מוקדמת ביניהם, לא היה בעובדה זו כדי להוות ערובה לתקינות האופנוע או להיותו מבוטח. כמו כן, אמונתו של התובע כי הוא "צריך ביטוח לנהג חדש" חייבה את המסקנה כי היה עליו לבדוק ולוודא קיומו של ביטוח המכסה את השימוש שלו באופנוע. בדיקה זו הייתה צריכה להיעשות בזמן הרלוונטי לשימוש ולא בדיעבד, בראייה משפטית טהורה של הצורך בביטוח מיוחד לנהג חדש. למעשה, אי עריכת בירור מתאים בנסיבות הפריכה את החזקה בדבר סבירות ההסתמכות.

סוף דבר, בית המשפט דחה את התביעה ובהתאם את ההודעות לצד ג' וחייב את התובע בהוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד. עד למועד כתיבת שורות אלה, לא ידוע אם הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

הצדדים: פלוני ("התובע") אשר יוצג על ידי עו"ד ע. בקר ואח' כנגד קרנית – קרן לפיצוי נפגעי תאונת דרכים ("הנתבעת") אשר יוצגה על ידי עו"ד א. אמסלם ואח', כנגד איציק זזון ("צד ג' 1") אשר יוצג על ידי עו"ד ע. מתיא וכנגד ספיר ידידיה ("צד ג' 2") אשר יוצגה על ידי עו"ד ב. לוי. פסק הדין (ת"א 51864-02-18) ניתן בספטמבר 2021, מפי כבוד השופטת לובנה שלאעטה חלאילה.

הכותב הוא יועמ"ש למחוזות ת"א והמרכז, השרון וירושלים בלשכה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email