על חשיבותו של טופס העדר תביעות והקשר להר הביטוח

עו"ד עדי בן אברהם מסביר – כך תמנעו את האפשרות להעלאת טענה לאי גילוי עבר ביטוחי במקרה של תביעה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בין שני רכבים התרחשה תאונת דרכים, כאשר רכב נכנס לצומת בניגוד לתמרור עצור ופגע ברכב אחר. מבטחת הרכב הפוגע הגישה תביעה נגד בעלת הרכב הפוגע אשר הגישה תביעת שיבוב נגד חברת הביטוח ונגד סוכנות הביטוח בטענה כי הפוליסה ברשותה לא בוטלה כדין וכי היא לא ידעה על העדר הפוליסה, ומשכך, על חברת הביטוח או על סוכנות הביטוח לשפות אותה על הנזקים שנגרמו לרכב אשר נפגע.

חברת הביטוח טענה כי היא אכן ערכה פוליסה אך בהעדר דו"ח עבר ביטוחי (העדר תביעות), היא הודיעה לנתבעת כי הפוליסה תבוטל תוך 45 – ואכן הפוליסה בוטלה.

עו"ד בן אברהם | צילום: גיא קרן

סוכנות הביטוח הוסיפה כי היא פנתה לנתבעת מספר פעמים והתריעה על כוונת חברת הביטוח לבטל את הפוליסה אם לא יועבר אישור העדר תביעות, ואף נשלחו הודעות SMS, והדבר אף אושר טלפונית, אלא שחרף כל האמור לא הועבר האישור בדבר העדר עבר ביטוחי.

לאחר התאונה התברר כי ביחס לעבר הביטוחי מדובר על ארבע תאונות במהלך 3 השנים האחרונות.

מצב עובדתי שונה

בית המשפט קבע כבר בפתח דבריו כי האחריות לתאונה הינה על נהג הנתבעת שלא עצר בתמרור עצור. לעניין ביטול הפוליסה קובע בית המשפט כי בפוליסה חברת הביטוח רשאית לבטל את הפוליסה אם המבוטח לא העביר את האסמכתאות הנדרשות או שהאסמכתאות שהוגשו מלמדות על מצב עובדתי שונה מהנטען על ידי המבוטח. במקרה זה, לא הוצג אישור עבר ביטוחי התומך בכך שאין עבר תביעות למבוטח.

סעיף 10(א) לחוק חוזה הביטוח קובע כי ביטול פוליסה יקבע לאחר 15 ימים מיום מסירת הודעת הביטול למבוטח על ידי חברת הביטוח. בית המשפט מציין כי יש לקבוע כי על הודעת הביטול להימסר למבוטח ממש, למשל באמצעות דואר רשום. יש להוסיף, כי אופן מסירה זה עשוי גם לסייע באי הוודאות בדבר מועד המסירה ושאלת המסירה עצמה. כך, ככל שהיה אישור מסירה על הביטול אותו התיימרה חברת הביטוח לעשות, הרי שאז לא היה קושי להוכיח את טענתה.

הואיל והנתבעת הכחישה קבלת המכתב, קובע בית המשפט כי במקרה זה, במועד התאונה הפוליסה הייתה בתוקף מלא.

"כוונה להפרת חובת הדיווח"

בנוסף, לעניין מודעות הנתבעת לביטול הפוליסה בהעדר אישור העדר תביעות, עולה כי בשיחות של הסוכנות עם הנתבעת נאמר באופן ברור כי בהעדר אישור העדר תביעות הפוליסה תבוטל. יתרה מכך, נאמר כי גם אם יש תביעות הפוליסה לא תבוטל אלא רק הפרמיה תתייקר ואף נשלחו הודעות טקסט המתריעות בפני ביטול הפוליסה, כך שאין חולק כי הייתה מודעות לחשיבות טופס העדר התביעות.

בית המשפט קובע כי לחברת הביטוח נמסרו פרטים כוזבים ביחס לטופס העדר התביעות. יתרה מכך, לא נמסר מידע מהותי על קיומן של תאונות קודמות חרף העובדה שגם מהודעות הטקסט ניתן היה ללמוד כי מדובר על מידע מהותי שעלול להוביל לביטול הפוליסה. אלא שמידע על התאונות שאירעו במהלך השלוש שנים לא באו לידי ביטוחי בעת כריתת חוזה הביטוח. 

מתמלול השיחות, מוסיף בית המשפט, ניתן ללמוד על מודעות וכוונה להפר את חובת הדיווח מתוך רצון להקטין את מחיר הפוליסה ובכך יש לפטור את חברת הביטוח מתשלום. 

בית המשפט קובע כי לעניין התביעה נגד סוכנות הביטוח, הרי שעל הסוכנות מוטלת חובת זהירות כלפי לקוחותיה. עליה לפרוש את מגוון האפשרויות העומדות ומתאימות לבקשתו ולגלות כל מידע רלוונטי בנוגע להתקשרות.

מנעו טענה לאי גילוי

במקרה נשוא תיק זה, קובע בית המשפט כי אין לייחס אחריות על סוכנות הביטוח. הסוכנות פעלה בצורה סבירה ואף טרחה לשלוח הודעות לנתבעת לעניין ביטול הפוליסה. בית המשפט קובע כי אין לייחס לסוכנות כל התרשלות או הפרת חובת זהירות, אלא ההיפך הסוכנות ניסתה בכל מאודה למנוע את ביטול הפוליסה תוך שאף ציינה שמחיר הפרמיה יועלה ככל שקיימת תביעה בעבר, אך הדבר לא יוביל לביטול הפוליסה.

לסיכום קובע בית המשפט כי דין התביעה כנגד סוכנות הביטוח וכנגד חברת הביטוח להדחות ועל הנתבעת, בעלת הפוליסה, לשאת בעלויות הנזקים שנגרמו לרכב הנפגע וכן בהוצאות המשפט. בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין.

חשוב להדגיש כי היום טופס העדר תביעות נגיש במסגרת אתר הר הביטוח וכל מי שנכנס לאתר יכול להוריד בקלות את טופס העדר התביעות ביחס לרכבים על שמו ולמסור אותם לסוכן הביטוח, באופן שימנע טענה לאי גילוי. לנוחיותכם מצ"ב הקישור לאתר:

https://harb.cma.gov.il/Home

הכותב הינו מומחה לתביעות ביטוח ויועמ"ש הלשכה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email