על פעילות עסקית ושיתוף פעולה

בכל התחלה של שיתוף פעולה, יש לערוך חוזה התקשרות חתום וברור, אשר יסדיר את מערכת היחסים בין הצדדים במקרה של הפסקת התקשרות
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בכנס הסוכנים הצעירים אשר נערך בלשכה לאחרונה והיתה לי הזכות להשתתף בו, דובר רבות על פעילות עסקית תוך מתן דגש על שיתוף פעולה. יחד עם זאת, מומלץ בחום בכל התחלה של שיתוף פעולה, לערוך חוזה התקשרות חתום וברור, עד כמה שניתן, אשר יסדיר את מערכת היחסים בין הצדדים למקרה של הפסקת התקשרות, מכל סיבה שיכולה להיות. למשל, החלטה של אחד הצדדים לסיים את ההתקשרות, פטירה של אחד הצדדים, נבצרות עקב מחלה וכיוצ"ב.

השבוע אבקש לספר על עובד, אשר פוטר מסוכנות לביטוח בה עבד כ"מקדם מכירות של פוליסות ביטוח". העובד היה חתום על הסכם העסקה לתקופה קצובה. במהלך תקופת עבודתו, חתם המעסיק על נספח התמחות של העובד אשר פעל להוצאת רשיון סוכן ביטוח מורשה.

עו"ד בן אברהם | צילום: גיא קרן

 

במהלך תקופת ההתמחות נדרש העובד לחתום על הסכם עבודה חדש. העובד סירב והסוכנות זימנה את העובד לשימוע ולאחריו הוא פוטר מבלי להשלים את תקופת ההתמחות שנותרה (כשבועיים נכון למועד סיום העסקתו בסוכנות).

העובד הגיש מיד תביעה לבית הדין על אופן פיטוריו וכן ביקש לאכוף סעיפים בהסכם ההתקשרות לפיהם הוא זכאי להתחשבנות בין הצדדים ביחס ללקוחות אשר הוא פעל עבורם בסוכנות.

העובד טען כי הסוכנות סירבה לאפשר לו להשלים את ההתמחות על מנת למנוע ממנו לקבל את תיק הלקוחות, כפי שהם סיכמו ביניהם. מאידך, הסוכנות טענה שהעובד לא עמד בהתחייבויותיו, ובין היתר הוא אינו מחתים כרטיס, נוטל חופשות ללא אישור, מזלזל בנהלי העבודה, מתנהג בצורה בוטה ומזלזלת במנהל, סירב לחתום על הסכם העסקה חדש, סירב לצאת לפגישות ועוד.

בית הדין קבע כי לא הוכחו הטענות שהועלו על ידי הסוכנות ביחס להתנהלות העובד ויתרה מכך, בית הדין קובע כי העובד היה איש מכירות אפקטיבי אשר הועסק בסוכנות כ־12 שנה, והסוכנות אף החתימה אותו על התמחות. לא סביר, אומר בית הדין, כי כאשר מדובר על עובד בעייתי, הסוכנות תהיה מוכנה לאמן אותו לצורך קבלת רשיון סוכן, ובנוסף לא הוצג כל תיעוד לשינוי התנהגות המלמד על זלזול, או על שיחות התראה ביחס להתנהגות שאינה ראויה.

כאמור תיקו האישי של העובד לא כלל הערות מעין אלו. גם לעניין שעות העבודה בהן עבד הרי שכרטיסי הנוכחות לא שיקפו את עבודתו של העובד, אשר נפגש עם לקוחות גם מחוץ למשרד ולא נוהל מעקב על שעות עבודתו.

חוסר תום לב

לעניין ההסכם העסקה החדש שלא נחתם, התברר כי השוני בינו לבין ההסכם הראשוני, הינה העובדה שהסוכנות ביקשה שהעובד יוותר על הסעיפים אשר דנו ביכולתו לרכוש בעלות על תיק הלקוחות. לכן מסכם בית הדין כי הסוכנות לא הוכיחה כי העובד פוטר מהסיבות שהיא טוענת שבגינן פוטר. לא הוכח כל אירוע יוצא דופן המצדיק את פיטורי העובד ולא הוכח כי חל שינוי בהתנהגותו או בתפקודו של העובד בסמוך לפיטוריו, לכן קובע בית הדין כי פיטורי העובד, על אף שבוצעו לכאורה בהליך תקין, נעשו בחוסר תום לב. אף סביר כי העובד פוטר על מנת שהסוכנות לא תידרש להעביר אליו את
תיק הלקוחות.

העובד דרש בתביעתו, בין היתר, כי תיק הלקוחות יועבר אליו או שיקבל פיצוי כספי. בית הדין אשר בחן את חוזה העסקתו של העובד קובע כי לשון ההסכם בין הצדדים ברורה וחד משמעית ועולה ממנה כי תיק הלקוחות יועבר אל העובד רק אם הוא יהיה סוכן ביטוח מורשה. הואיל והעובד אינו סוכן ביטוח במועד סיום העסקתו, הרי שהעובד לא זכאי לקבל את תיק הלקוחות לידיו, אף אם קיבל רשיון סוכן מורשה במועד מאוחר יותר – מדובר על חוזה על תנאי אשר לא התקיים.

הואיל והתובע לא דרש פיצוי על הליך פיטוריו, ועל אף שדעתו של בית הדין אינה נוחה מהתנהלות הסוכנות, לא פוסק בית הדין פיצוי על הליך הפיטורים אך גם לא פוסק הוצאות לטובת הסוכנות לאור התנהלותה בפיטורי העובד.

הערת יועמ”ש: חשוב מאוד לזכור, רק סוכן ביטוח זכאי לעמלות על פי דין. לסוכן ביטוח אסור לחלוק עמלה עם אף גורם שאינו סוכן ביטוח. אין באמור כדי למנוע תשלום בגין "הפניה" אשר נעשתה לסוכן על ידי גורם כלשהו, בכפוף לעמידה בהוראות הרגולציה לעניין אופן תשלום בגין הפניה.

לא ידוע אם יוגש ערעור לבית הדין הארצי על פסק הדין.

הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת סוכני ביטוח

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email