"על קצה המזלג"

תובנה מקורס תכנון פרישה לחברי ארגון MDRT ישראל בשיתוף מגדל חברה לביטוח
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

במפגש האחרון שנערך במסגרת קורס תכנון פרישה דנו בהצרכת כספים בין קופות על פי חוזר מרכיב החשבון בקופ"ג שמאפשר חסכון בתשלום מס על קצבת הזקנה ועל הכספים שמייעדים החוסכים להוריש בעתיד, זאת בכפוף לחוזר מרכיבי חשבון התגמולים 8ד'.

הגופים המוסדיים יסווגו הכספים כפטורים ושאינם פטורים בהתאם לדיווח שיקבלו מהמעסיק בממשק מעסיקים, אנו כאנשי מקצוע יכולים לבקר זאת ע"י טופסי 106 של החוסך. באפשרותנו לסייע  לחוסך לשנות את הקצבה המוכרת לקצבה מזכה, בתנאי שבוצעה הסבה.

תכנון הפרישה מתחיל למעשה שנים רבות לפני הפרישה | צילום: shutterstock
באפשרותנו לסייע לחוסך לשנות את הקצבה המוכרת לקצבה מזכה, בתנאי שבוצעה הסבה | צילום: shutterstock

הערה: קיימת חשיבות לוודא סימון הכספים שנזקפו בפטור בגוף המוסדי כך שהכספים שאמורים להיות פטורים לאור הזקיפה לא יסומנו בטעות ככספים חייבים, כקצבה מזכה בגוף המוסדי השני.

פירוט הכספים והזקיפות שמעבר לתקרות אלו אמורים להיות מסומנים בגופים הפנסיוניים כפטורים ממס: כקצבה מוכרת פטורה או כסכום שמשיכתו חייבת במס רווחי הון ל-15% על הרווחים הנומינליים בלבד.

  • קצבה מזכה: קצבה שמקורה בכספים שנהנו מהטבות מס בהפקדה ולאורך ניהול החיסכון (פטור ממס רווחי הון), ולכן בעת משיכת הקצבה היא חייבת במס הכנסה. למעשה, קצבה מזכה היא קצבה שמקורה בהפרשות הפנסיוניות השוטפות של כל אחד מאתנו, עד התקרות הקבועות בחוק.

מעבר לתקרות אלו המעסיק יזקוף בתלושי השכר סכומים אלו, אך יש לוודא התאמה בחב הביטוח שהכספים שנזקפו יסומנו ככספים פטורים בקבלת קיצבה או בפדיון – חבות מס 15% על הרווחים הנומינאליים, פירוט הכספים:

1) תגמולי עובד – הפקדה עד 7% משכר ממוצע במשק 10,553 ש"ח = עד למקסימום 739 ש"ח לחודש.

2) תגמולי מעסיק – הפקדה עד 7.5% מתקרת שכר 26,378 ש"ח = עד למקסימום  1,978 ש"ח לחודש.

3) כספי פיצויים – החל מינואר 2017, עד 8.33% מהשכר המבוטח ועד שכר של 34,900 ₪.

  • קצבה מוכרת: קצבה שמקורה בכספים שחויבו במס אחר (מס הכנסה אם הגיעו מעבודה, או מס רווחי הון אם הגיעו מהשקעות) ואין עליהן הטבות מס בהפקדה, לכן, על מנת לא ליצור מיסוי כפול, קצבה שמתקבלת מאותם הכספים הללו, פטורה ממס הכנסה. למעשה, לסעיף זה בעיקר נכנסות הפקדות למכשירים פנסיונים מעל התקרה הקבועה בחוק (ראה מעלה), וכן כספים שהופקדו בקופת גמל למטרת קצבה מוכרת לפי תיקון 190.

למעשה, האפשרויות בחוזר שנוגעות לגבי סיווג הכספים כקצבה מזכה ומוכרת הן אלו שמאפשרות את התכנון שמוביל לחיסכון.

בהתאם לחוזר גופים מוסדיים 8-9-2019 מרכיבי חשבון בקופת גמל תיקון (29.07.19) החוזר קובע כי בביטוחי מנהלים שהופקו לפני ינואר 2004, לא ניתן לשנות את סיווג הכספים במרבית המקרים פוליסות אלו כוללות גם מקדם מובטח נמוך או תשואה מובטחת. לכן, חוסכים המעוניינים לקבל קצבה פטורה גבוהה יותר ממוצרים אלו צריכים לוודא כי חלקי השכר המייצרים קצבה פטורה יופנו מראש לפוליסות מהן הם צפויים לקבל את הקצבה. חוזר זה אך לא יחול על קרן וותיקה.

פטור ממס בהורשת כספים פטורים:

חוסך שהפקיד כספים לתיקון 190 והלך לעולמו לאחר גיל 75, יורשיו יהיו חייבים במס רווח הון של 15% על הרווחים הנומינליים (תוך 90 יום ממועד הפטירה) ממועד פתיחת הקופה וזאת בניגוד למקרה מוות של חוסך בקופת גמל "רגילה" כספי התגמולים יהיו פטורים ממס.

חוזר מרכיבי חשבון מאפשר לחוסך להורות לקופה לשנות מעמד של כספים פטורים לכספים שאינם פטורים. כלומר, לשנות את מעמדם של כספים שהופקדו במסגרת תיקון 190 לכספי קצבה מזכה. במקרה פטירה כספים אלו יהיו פטורים ממס בידי היורשים .זאת בתנאי שהוא הסב בחברה אחרת כספים שאינם פטורים לכספים פטורים.

שילוב של קצבה פטורה והורשה פטורה:

חוסכים שיש ברשותם כספים פנויים בבנק אותם הם מעוניינים להוריש יכולים להפקיד את הכספים במסגרת תיקון 190. את היתרה הפטורה הם יכולים להעביר לחסכון פנסיוני החייב במס ולקבל הן קצבת זקנה הפטורה ממס והן לייצר העברה בין דורית הפטורה ממס.

לסיכום: סעיף 8ד' בחוזר מרכיבי חשבון בקופת גמל הוא כלי משלים לתיקון 190 לפקודת מס הכנסה. הסעיף מקנה גמישות להעברה של סיווג הכספים מבלי לנייד אותם בין המוצרים השונים. הסעיף ישמש אותנו מתכנני הפרישה להגדלת הקצבאות הפטורות ממס של הפורשים בעתיד.

אנו ממשיכים את המפגשים הייחודיים שלנו – המפגש שתוכנן ליום א' ה-19.12.21 יידחה ליום א' 26.12.21 בשעה 20:00.

המפגש הבא: תובנות והשראה מ"סיפורים מהירח" – חלום שבאמצעותו חזון הופך למציאות".

הרצאה חווייתית, מפעימה ויוצאת דופן המשלבת בין ההיבטים הרבים והמורכבים של המסע המופלא של האדם לירח. ההרצאה מעוררת תובנות והשראה ומעניקה כלים מעשיים להתמודדות עם מצבים משתנים באירוע החיים והקריירה ומהווה חלק ממיתולוגית אלפא־צ׳ק, תפיסה תרבותית חברתית לניווט הפרט לצמיחה אישית וארגונית.

רני אלינב, נווט קרב, במאי ומפיק בעל ניסיון רב בהדרכה ובהעצמת יחידים וקבוצות. את ההרצאות הוא מעביר בארץ ובחו״ל בארגונים מובילים. המפגש ייערך בחסות מגדל חברה לביטוח.

חברי הלשכה מוזמנים להצטרף ולהתארח במפגש.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email