על רקע המחסור בחלפים: גידול משמעותי של 165% בניסיונות ואירועי גניבת רכבים

כך עולה מדוח מיוחד של חברת פוינטר לרבעון הראשון של 2022. תמונה דומה צפויה בהמשך השנה. "הרכבים הגנובים אשר נמכרים בשטחי הרשות מממנים את ארגוני הפשע והטרור, הסמים והזנות"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

על פי ממצאי הדוח, חל גידול של 165% בניסיונות גנבה ביחס לשנת 2021, אומרים גורמים במערך המבצעי של חברת Pointer מקבוצת PowerFleet, חברת איתור והשבת כלי רכב גנובים, בסיכום הרבעון הראשון של שנת 2022 בגניבות רכב.

"חוליות הגנבים פועלות בצורה מתוכננת עם היררכיה ברורה ותפקידים לכל אחד מה'חיילים'. החוליות ממומנות על ידי ארגוני פשיעה וחלק מהרכבים הגנובים אשר נמכרים בשטחי הרשות, או כחלקי חילוף בישראל, מממנים את ארגוני הפשע והטרור, הסמים והזנות.

גניבת רכב שכפול מפתח
שיטת הגניבה המובילה היא עדיין שכפול מפתח "גולם" ׀ צילום: shutterstock

"הרבעון הראשון של השנה מסתמן כרבעון שלא נראה כמותו שנים רבות ואשר מסמן את הצפי להמשך השנה".

היעד הסופי

טול כרם וקלקיליה, שהיו עד לאחרונה היעד מספר אחד של גנבי הרכב, הוחלפו ברמאללה וג'נין, אשר מהוות את היעד הסופי לגנבי הרכב.

העיר מודיעין הפכה להיות היעד מספר אחד של גנבי הרכב באיזור המרכז בישראל עם מספר ניסיונות הגנבה הגדול ביותר כמותית, ביחס לכל עיר אחרת בישראל. מה שהופך את מודיעין לעיר "אטרקטיבית" לגנבים היא הקרבה לשטחי הרשות. נסיעת רכב גנוב ממקום הגניבה ועד לחציית גדר ההפרדה לוקחת לעיתים דקות ספורות. הקריות בצפון גם הן מקום פופולרי לגניבות והפכו להיות אזור פעילות מבוקש על ידי גנבי הרכב עם קפיצה של כ-100% ביחס לשנת 2021.

רכבי הפנאי וה-SUV אשר הינם פופולריים בישראל הפכו להיות מוקד המשיכה לגנבי הרכב. 47% מניסיונות הגניבה הם של סגמנט רכבי פנאי ושטח  SUV- גידול של 15% ביחס לשנת 2021. רכבים היברידיים, שעד כה היו תחת הרדאר של כנופיות גניבות הרכב, הפכו גם הם להיות מבוקשים ומהווים כבר כ-5% מניסיונות הגנבה.

אילן גולדשטיין, מנכ"ל פוינטר, מציין כי "הגידול שמשתולל בניסיונות הגנבה מוסבר על ידי מספר גורמים. מצד אחד חוסר שגורם לעליית מחיר חלקי החילוף בישראל. בנוסף, המחסור העולמי של כלי רכב חדשים. חלק מגניבות הינן גניבות רכב 'מוזמנות' לפי ביקושי השוק. חוליית הגנבים מקבלת לפני יציאתה לביצוע הגניבה אפיון של הסגמנט, דגם ספציפי ושנתון של הרכב לגנבה והעברתו לשטחי הרשות לצורך פירוק או מכירה".

ג'יפונים ורכבי שטח שהופכים ליותר ויותר פופולריים על הכביש, הנם מבוקשים במיוחד על ידי גנבי הרכב ומהווים כ-47% מסך הגניבות. בשנת 2021 סגמנט זה היווה כ-41% והגידול השנה עומד על 15%.

שיטות הגניבה הפופולריות של 2021:

  • שיבוש סלולרי: 90% מניסיונות הגניבה מבוצעים בשילוב של משבש סלולרי לצד השיטות הבאות:
  • חיבור למחשב רכב ושכפול מפתח: שיטת הגניבה המובילה היא עדיין שכפול מפתח "גולם" בתהליך הגניבה, תוך כדי התחברות לשקע OBD שבאמצעותו מתחברים למחשב הרכב. הגנבים מקודדים מפתח חדש ומוחקים את המפתחות הקיימים. כ-49% מסך ניסיונות הגניבה שנרשמו התבססו על שיטה זו. גידול של כ-17%.
  • תקיפה אלימה: תקיפה אלימה של הרכב על ידי החלפת מחשב הרכב היוו 36% מסך הגניבות.
  • גניבת מפתחות מבית הלקוח (דאבל): כאשר קיים קשר ישיר בין פריצה לבית הלקוח ולרכב בחניה הצמודה. היוו 8% מסך הגניבות שנרשמו השנה. ירידה של 25%.
  • גניבה בידי מורשה: מתבצעת בדרך כלל על ידי שכפול מפתח בידי משתמש מורשה שקיבל מפתחות וקוד חוקי של כלי הרכב. שיטת גניבה זו היוותה 6% מסך הגניבות שבוצעו השנה. ללא שינוי.
  • שוד וגניבת רכב מונע: היוו 1% מסך הגניבות השנה. ירידה של 50%.


גניבות לפי סוג רכב:

ג'יפונים ורכבי פנאי – 47% (גידול של 14% בהשוואה ל-41% בשנה שעברה)

רכבים פרטיים – 22% (ירידה של כ-9% בהשוואה ל-24% בשנה שעברה)

רכבים מסחריים 10% (ירידה קלה בהשוואה ל-11% בשנה שעברה)

משאיות – 7% (ירידה של כ- 30% בהשוואה ל -10% בשנה שעברה)

כלי צמ"ה – 2% (ללא שינוי)

דו גלגלי – 11% מסך הגניבות (ללא שינוי)

רכבים וכלים נוספים – 1%

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email