על שאלת האחריות בתביעה מול חברת ביטוח פלסטינית

עו"ד עדי בן אברהם מסביר את המורכבות של שאלת האחריות כאשר מעורב בתביעת ביטוח חובה נפגע פלסטיני, רכב פלסטיני או חברת ביטוח פלסטינית
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

אחת השאלות אשר תמיד מתעוררות אצלי בקורס ללימודי ביטוח רכב חובה היא שאלת האחריות כאשר מעורב נפגע פלסטיני, רכב פלסטיני או חברת ביטוח פלסטינית. השבוע אספר על מקרה שכזה.

ישראלי נפגע בתאונת דרכים שאירעה בישראל, הרכב ישראלי, חברת הביטוח חובה פלסטינית, הנהג הפוגע פלסטיני – בעל רשיון נהיגה פלסטיני בתוקף שנהג בישראל ללא היתר מאת צה"ל. נשאלת השאלה על מי תוטל האחריות? האם על חברת הביטוח הפלסטינית או על קרנית.

חברת ביטוח פלסטינית אינה נחשבת חברת ביטוח על פי הגדרת החוק הישראלי | צילומים: shutterstock ,fotolia

חברת הביטוח טענה כי היא אינה "מבטח" כהגדרת הדין הישראלי, וכן כאשר הנהג נכנס עם רכבו לשטח ישראל הוא נהג ללא ביטוח. בנוסף, בהעדר היתר מטעם צה"ל, הרי דינו של הנהג כדין נהג ללא רשיון ולכן גם מהטעם הזה יש לשלול את הכיסוי הביטוחי.

קרנית מאידך טענה כי יש להבחין בין נהג ללא רשיון לנהג בעל רשיון אך ללא היתר נהיגה בישראל, שכן ההיתר אינו רלוונטי לשאלת הכיסוי הביטוחי. בנוסף, הפוליסה מכסה תאונות שאירעו בישראל וחברת הביטוח לא יכולה להתנער מתנאי הפוליסה.

חבות חוזית

בית המשפט סוקר את הדין הקיים וקובע כי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים קובע כי האחריות הינה על הנהג לפצות את הנפגע על נזק גוף שנגרם לו. האחריות של חברת הביטוח נובעת מפקודת ביטוח רכב מנועי ושם גם הוגדר המונח "מבטח".

במקרה דנן, מדובר על חברת ביטוח פלסטינית שאינה "מבטח" כהגדרת פקודת הביטוח. עם זאת פקודת הביטוח מתייחסת לחברת ביטוח פלסטינית ומחילה את הוראותיה עליהן ביחס לביטוח רכבים פלסטיניים. עם זאת, פקודת הביטוח לא מתייחסת לפוליסות פלסטיניות לרכבים ישראלים, אך קובע בית המשפט כי אין הדבר אומר שלא ניתן להחיל את הפקודה גם במקרים מעין אלו בשינויים המחויבים. כלומר, גם אם פקודת הביטוח לא חלה על חברת ביטוח פלסטינית הדבר אינו שולל את חבותה החוזית.

בנוסף, הנהג הפלסטיני רכש ביטוח חובה בחברת הביטוח לכיסוי נהיגתו. על פי הביטוח, הכיסוי חל בשטחי הרשות וכן מחוצה לה ב"אזור הגדה המערבית, ומדינת ישראל וכל שטח כבוש שמתנהל על ידה". בית המשפט מציין כי אף אם פקודת הביטוח לא חלה, וחברת הביטוח אינה "מבטח" הרי שניתן לחייב את חברת הביטוח מכוח התחייבותה החוזית כלפי הנהג, לנוכח החיוביים שהיא לקחה על עצמה על פי פקודת הביטוח גם ביחס לרכבים ישראלים בשינויים המחויבים, ובהתאמה יש לנפגע זכות תביעה ישירה למול חברת הביטוח.

ביניים: הבחנה בין רשיון להיתר

חברת הביטוח הוסיפה כי לנהג היה רשיון נהיגה לשטחי A בלבד, וכיוון שהתאונה התרחשה בישראל, הרי שמדובר על נהיגה ללא רשיון בתוקף. עוד הוסיפה חברת הביטוח כי על פי תקנות התעבורה, נהג שכזה לא יכול לנהוג בישראל ללא היתר והיתר כזה לא ניתן על ידי צה"ל לאותו נהג לכן האחריות הינה על קרנית.

קרנית טענה כי על פי תקנות התעבורה, רשיון נהיגה פלסטיני תקף גם בישראל, וכי יש להבחין בין רישיון הנהיגה, לבין היתר שנועד לצרכים ביטחוניים, ולכן ההיתר או העדר ההיתר לא פוגע בכיסוי הביטוחי. בדיון, העיד נציג משרד הרישוי הפלסטיני אשר ציין כי הרשיון תקף בכל מקום בהתאם לדין החל במקום, ולאור תקנות התעבורה הרשיון תקף גם בישראל.

משכך, בית המשפט קובע כי אף בהעדר היתר אין בכך כדי לשלול את הכיסוי הביטוחי. יתרה מכך מוסיף בית המשפט כי גם אם הנהג היה נפגע לא היה מקום לשלול את זכאותו, בהעדר היתר, ולכן הדברים נכונים גם ביחס לנפגע.

לפיכך, קובע בית המשפט כי לאור תנאי הפוליסה, וחרף העובדה כי חברת ביטוח פלסטינית אינה נחשבת "מבטח", חלה חובה עליה לפצות את הנפגע לאור הכיסוי הביטוחי שקיבלה על עצמה ואין מקום להטיל את החבות על הקרנית.

"סוכן מקצוען – לומד כל הזמן".

לפרטים נוספים והבהרות ניתן לפנות במייל: [email protected]

הכותב הוא היועץ המשפטי של לשכת סוכני ביטוח

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email