על שאלת הכיסוי הביטוחי

מחדל של סוכן שלא עדכן נהג נוסף בפוליסה הביאה לחיוב חברת הביטוח בתשלום התביעה במלואה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

לבית המשפט הוגשה תביעה שעניינה נזק רכוש שנגרם בעטיה של תאונת דרכים, אשר התרחשה בשנת 2019. התובעת היא הפניקס חברה לביטוח כנגד הנהג ברכב שמעורב בתאונה וכנגד הכשרה חברה לביטוח שביטחה אותו.

על פי הנטען בכתב התביעה, התאונה אירעה בשעה שנסע רכב התובעת כדין בצומת במופע אור רמזור ירוק עד שלפתע התפרץ לצומת רכב הנתבעים, תוך אי ציות לרמזור אדום אשר דלק בכיוון נסיעתו, פגע ברכב התובעת וגרם לו נזקים רבים.

בין הצדדים לא הייתה מחלוקת, כי באחריות לתאונה נושא הנתבע, אלא הסוגיה בה בית המשפט צריך היה להכריע היא בשאלת הכיסוי הביטוחי. כלומר, האם קיים כיסוי ביטוחי לנהיגתו של הנתבע, המבוטח של הכשרה?.

הנתבע לא היה מורשה לנהוג ברכב על פי תנאי פוליסת הביטוח שנרכשה | צילום: shutterstock

הכשרה טענה כי היא פטורה מכל חבות. לדבריה, ברכב מבוטחה נהג הנתבע, אשר לא היה מורשה לנהוג בו על פי תנאי פוליסת הביטוח שנרכשה. עוד טענה הכשרה, כי מבוטחה הודה בהודעה שמסר בכתב לאחר קרות התאונה כי האדם אשר נהג ברכב בשעת התאונה לא היה מורשה לנהוג בו ואף ציין כי יש לשחרר את הכשרה מכל אחריות.

עוד עלה מההודעה שמסר מבוטח הכשרה, כי זה ביקש מסוכן הביטוח שלו להוסיף את שמו של הנתבע לפוליסת הביטוח, אך סוכן הביטוח שכח ולא ביצע את האמור.

יצוין, כי כנגד הנתבע, אשר לא הגיש כתב הגנה, ניתן פסק דין בהיעדר הגנה לפני מועד הדיון. לאחר שמיעת טענות הצדדים ובחינת הראיות בתיק, קבע בית המשפט כי דין התביעה להתקבל במלואה.

תחילה, ציין בית המשפט כי לא היה די במסמכים שהוצגו בפניו בכדי לבסס את טענותיה של הכשרה, שכן האחרונה לא זימנה את עורכי המסמכים על מנת שאלה יעידו על תוכנם ואף ייחקרו, במטרה להוכיח את טענותיה. למעשה, הכשרה ביססה את הגנתה על מסמך שלא הוכח מי ערך אותו, מתי הוא נערך, באיזה מעמד נערך ובאילו נסיבות.

בית המשפט הדגיש כי בא כוח התובעת לא התנגד להשארת הודעת מבוטח הכשרה בתיק וכן לא התנגד לצירוף דו"ח החקירה. אך יחד עם זאת, במהלך הדיון התנגד בא כוח התובעת לתוכן הדברים, ומשלא זימנה הכשרה את מבוטחה כותב ההודעה למתן עדות, ולא ניתנה לבא כוח התובעת האפשרות לחקור אותו בדבר נסיבות כתיבת ההודעה ותוכנה, הרי שהמסמך לא היווה ראיה ביחס לתוכנו. לא זו אף זו, גם מדו"ח החקירה לא ניתן היה ללמוד דבר, כיוון שהחוקר אשר ערך אותו כלל לא זומן למתן עדות ובכך נמנעה מן התובעת האפשרות לחקור אותו על דו"ח זה.

הלכת פיקאלי

עוד הוסיף בית המשפט כי הכשרה כשלה בסברה ולפיה בית המשפט יוכל להכריע בשאלה כבדת משקל של הסרת כיסוי ביטוחי, כאשר הנטל להוכחת טענה זו מוטל על כתפיה, על בסיס מסמכים שתוכנם לא הוסכם ולא הוכח על ידה. מטעם זה, ושעה שלא הוכח מה היו נסיבות נהיגת הנתבע ברכב, לא ניתן היה לקבל את טענת הכשרה ביחס לאי חלות הלכת פיקאלי שניתנה בבית המשפט העליון וקבעה כי במקרה של החמרה בסיכון תשלם חברת הביטוח תגמולי ביטוח מופחתים בהתאם ליחס בין הפרמיה ששולמה בפועל לבין הפרמיה שהייתה צריכה להיות משולמת בהתאם לנסיבות העניין, וחברת הביטוח תהא פטורה מתשלום אם היא מוכיחה שהמבוטח פעל בכוונת מרמה במקרה של אי מתן הודעה על החמרה בסיכון, או שהוכיחה כי חברת ביטוח סבירה לא הייתה מבטחת את המבוטח גם כנגד פרמיה גבוהה יותר.

בית המשפט ציין כי "צודקת התובעת בטענה לפיה גם אם נצא מהנחה כי כל טענות הכשרה הוכחו לגופו של עניין, קיים קושי רב בטענותיה להסרת כיסוי ביטוחי ממבוטחה. מעיון בהודעת המבוטח וכן בדו"ח החקירה עולה כי נהג מבוטחה כנדרש שעה שביקש מסוכן הביטוח שלו להוסיף את הנהג הנתבע כנהג נוסף ברכב מספר ימים לפני התאונה. הכשרה מסכימה כי הטעם בגינו לא היה הנתבע מבוטח בזמן אמת אינו נובע ממחדלו, אלא ממחדל סוכן הביטוח שהינו ידה הארוכה של הכשרה. מאחר שהיא הייתה מודעת לדבר עוד לפני הגשת כתב ההגנה, לא הייתה כל הצדקה לטענותיה (שלא הוכחו) להסרת הכיסוי ביטוחי ממבוטחה".

בית המשפט קיבל את התביעה במלואה וחייב את הנתבעים לשלם לתובעת את סכום התביעה בתוספת הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.

הכותב הוא היועץ המשפטי לחברי הלשכה במחוזות מרכז, ירושלים והשרון

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email