עמלות ביטוחי אכ"ע יישארו ללא שינוי במגדל

עמלת הנפרעים שתשולם לכלל התוכניות הינה בהתאם להסכמי הסוכן ולידיעון תנאי פעילות סוכנים. גם כלל קיבלה את אישור לשווק ביטוח אובדן כושר עבודה במתכונת החדשה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

חברת מגדל היא הראשונה שקיבלה את אישור רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לשווק את ביטוח אובדן כושר העבודה (אכ"ע) במתכונתו החדשה. שיווק ביטוח אכ"ע הופסק במהלך אוגוסט. בהמשך, במהלך חודש ספטמבר, התירה הרשות להמשיך ולהאריך את ביטוח אכ"ע הקיים עד נובמבר, במסגרת הביטוחים הקבוצתיים בלבד.

בתחילת אוגוסט עצרה הממונה על הביטוח, דורית סלינגר, את שיווק הביטוח על אובדן כושר עבודה. זאת בעקבות שינוי הפוליסה עליו הורתה, שגרם לדרישה של פרמיה גבוהה מצד חברות הביטוח. סלינגר לא אישרה לחברות לשווק את הפוליסות במחיר שדרשו, ומאז לא שווק ביטוח זה, אלא כמרכיב בפנסיה.

ליאור רביב, משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת הלקוחות וערוצי ההפצה במגדל, ציין: "אנו גאים ביכולתנו להמשיך ולתת את המענה הטוב ביותר לצרכים הקיימים של הציבור, בעזרת ביטוח אובדן כושר עבודה יחד עם ביטוחי המנהלים. אנו נערכים לתהליך השיווק מחדש ובכך נמשיך ונסייע
למעסיקים, לשכירים ולעצמאיים במתן הפתרונות המתאימים".

בימים אלה החלה מגדל בשיווק המוצר והיא עורכת הדרכות לתפעולו ולכללי המכירה. סוכן שטרם נרשם יכול לפנות אל מנהל המכירות לקבלת פרטים ולשיבוץ באחד ממפגשי ההדרכה. במסגרת עלון מידע של מגדל לסוכנים נכתב: "אנו מבקשים להזכיר כי על פי הנחיות הממונה, קיימת חובה להציג בפני המבוטח את התפתחות סכומי הביטוח כבר בתהליך המכירה של המוצר בתוכנית מנהלים, ולהחתים את המבוטח על מסמך
זה. יש לצרף להצעה פלט לחתימת המבוטח כחלק מתהליך המכירה. מסמך זה הינו מסמך חובה ויש לצרפו חתום על ידי המבוטח להצעות בתוכנית מנהלים שיועברו לחברה".


סלינגר

אין שינוי בעמלות

על פי המידעון, אין שינוי בעמלות הסוכנים בשיווק תוכניות השכירים בביטוח מנהלים ופוליסות עצמאים. "עמלת הנפרעים אשר תשולם לגבי כלל התוכניות הללו הינה בהתאם להסכמי הסוכן ולידיעון תנאי פעילות סוכנים. "עמלות היקף – בגין 'מגדל אובדן כושר עבודה למנהלים ועצמאיים' הינן ללא שינוי מנספח עמלות היקף בגין 'שלווה' בפרמיה משתנה מנהלים ועצמאיים.

"בגין 'מגדל אובדן כושר עבודה פרט' יש פגיעה קטנה בעמלות – התפוקה תשוקלל ב־75%, ועמלת ההיקף תהיה בהתאם לשיעור העמלה המשולם בגין תוכניות ריסק, לה זכאי הסוכן, בהתאם לנספח עמלות ההיקף שלו".

בתגובה מסר סו"ב יובל ארנון, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכה: "אני מברך את חברת מגדל על היותה הסנונית הראשונה מבין החברות
שיוצאת עם המוצר החדש של האכ"ע. כולי תקווה כי שאר החברות יעשו זאת כבר בימים הקרובים תוך שמירה על עמלות הסוכנים”.

כלל ביטוח הודיעה בתחילת השבוע כי גם היא קיבלה את אישורה של הרשות לשיווק ביטוח אובדן כושר עבודה במתכונתו החדשה, ובימים הקרובים תשוב לשווק מוצר זה.

יעקב זכריה, משנה למנכ"ל ומנהל מערך העסקים בכלל ביטוח: "אנו פועלים בימים אלה להטמעת מוצר אובדן כושר עבודה החדש, באמצעות חומרי הדרכה והדרכות פרונטליות לסוכנינו וזאת על מנת לאפשר להם להתחיל לשווק את המוצר בהקדם".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email