עסקת ווישור-איילון יוצאת לדרך

ווישור העבירה למנהל העזבון באיילון מקדמה בסך 16 מיליון ש"ח על חשבון רכישת השליטה בחברה. בימים אלה בוחנת החברה את החלופות למימון העסקה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

ווישור גלובלטק העבירה מקדמה בסך 16 מיליון ש"ח במסגרת העסקה לרכישת השליטה באיילון אחזקות. מדובר ברכישת 50.44% באיילון אחזקות תמורת 354.5 מיליון ש"ח.

על פי דיווח ווישור לבורסה, המקדמה היא חלק מהתחייבותה בעסקת הרכישה – מידי עו"ד מורן מאירי, מנהל העיזבון של לוי יצחק רחמני ז"ל, לשעבר בעל השליטה באיילון אחזקות. בידי מנהל העיזבון קיימות מניות נוספות של איילון, המהוות כ-16.5% מהון החברה (ההערכה היא שמדובר במניותיו של הבן, נגה רחמני), ועו"ד מאירי רשאי להודיע עד ל-1 באוגוסט 2021 כי מניות אלה או חלקן יימכרו לווישור גלובלטק במועד השלמת העסקה, וזאת תמורת סכום נוסף של כ-118.2 מיליון ש"ח. החברה מדווחת כי העסקה כפופה להתקיימות תנאים מתלים ולאישורים, לרבות אישור הממונה על התחרות ואישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

מימין: צעיר־הרים, דנינו ווינשל | צילום: רמי זרנגר

החברה פרסמה מצגת למשקיעים, שבה נקבע כי ה-1 במאי 2022 הוא מועד השלמת התנאים לעסקה.

במצגת מוצגים יתרונות העסקה, בין היתר:

  • קידומה של איילון המסורתית לעולם הדיגיטלי החדש, באמצעות היכולות הטכנולוגיות והידע הקיימות ב-weSure.
  • התרחבות אפשרית של weSure לתחומי פעילות חדשים בלו"ז קצר יותר (במצגת מתכננת החברה להיכנס לתחום ביטוחי הבריאות באמצעות שירותים דיגיטליים במהלך (2022-2023).
  • קפיצת מדרגה משמעותית בהיקפי הפעילות של קבוצת גלובלטק.
  • העברת יותר סוכנים לעולם הדיגיטלי בדרך של מתן כלים חדשים לארסנל הכלים שיעמוד לרשותם.
נבחנת הכנסת שותפים

יתרונות אפשריים של העסקה בהיבט ההתרחבות לחו"ל:

  • ביצוע של טרנסופרמציה דיגיטלית לחברה – איילון תחזק את המודל העסקי אף יותר ותשרת את ההתפתחות הצפויה של הקבוצה לארה"ב.
  • שיתוף פעולה עמוק ורחב יותר עם מבטחי המשנה בראיה כוללת (הן בארץ והן בעולם).
  • אסטרטגיית ההתרחבות בארה"ב מבוססת על צמיחה אורגנית לצד רכישות, מיזוגים ושיתופי פעולה אסטרטגיים, כך שהמהלך תואם אסטרטגיה זו.
  • כניסה לארה"ב כגוף דיגיטלי משמעותי שיודע לייצר צמיחה לצד רווחיות נאותה בזמן קצר יחסית.

על פי המצגת, אמיל וינשל וניצן צעיר-הרים, בעלי השליטה בווישור, בוחנים חלופות שונות למימון ,לרבות אפשרות לשילוב ביניהן:

• הון/Equity – הכנסת שותף/שותפים באמצעות הנפקה פרטית/ציבורית (נבחנות אלטרנטיבות

לביצוע בשכבות שונות בקבוצה).

• גיוס חוב מסוגים שונים (במינון ובסכומים רלוונטיים).

• שיתופי פעולה/עסקאות עם מבטחי משנה ליצירת כלי מימון מתקדמים.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email